Så bygger Nimoverken en hållbar strategi för framtiden

Produktutveckling, digitalisering och hållbar företagskultur är viktiga delar i Nimo-Verken ABs strategi för framtiden. De har bland annat satsat på investeringar i både maskinpark och medarbetare vilket ger Nimo ökad produktivitet och effektivitet.

Nimo erbjuder energisnåla och skonsamma torkskåp, tvättbänkar och tekniska tillbehör för klädvårdsrummet till återförsäljare, grossister och konsumenter över hela Norden. Huvudkontor och fabrik ligger i Hova. Vi träffade Karin Kruse, VD, för en digital intervju strax innan jul. Då berättade hon om hur de arbetar för att få en hållbar produktion i alla led och vad som behöver till för att möta framtidens krav.

Vårda och förlänga livslängden på textilier

Nimo strävar efter att deras produkter ska ha nått utanför Sveriges gränser om tio år. De ser möjligheter att utveckla sina produkter för att vara fortsatt konkurrenskraftiga tack vare sitt hållbarhetsarbete.

— Torkskåp är traditionellt sett en svensk produkt som har en stor potential även utanför Sveriges gränser. Inte minst på platser med hög luftfuktighet, som i Asien, där det aldrig riktigt blir torrt om man bara hängtorkar. Samhället går mer mot att vårda sina kläder och därmed kanske tvätta dem mer sällan men också torka och vårda kläderna mer skonsamt. Att vara tillverkare i Sverige är en utmaning, men samtidigt ser vi att många företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till Sverige. Då gäller det att vi är produktiva och så effektiva som det bara går, samt har en produkt som är unik på marknaden. Vi tacklar vår utmaning genom att lyssna på vilka problem och behov våra kunder har och utvecklar våra produkter utefter det, förklarar Karin.

Mer service och underhåll i framtiden

Industrin kommer framöver, i pandemins kölvatten, minska sin sårbarhet genom att anlita fler närproducenter, tror Karin. Hos Nimo kommer de fortsätta  arbetet med att göra noggranna materialval och grundkomponenter samt bygga produkter för att än mer öka möjligheten för service och underhåll.

Karin Kruse, VD för Nimoverken.

— Tack vare vårt hållbarhetsarbete ska vi om tio år ha full kontroll på vad våra produkter innehåller och vilken påverkan de har på miljön. Det regleras dels genom olika lagar, men den egna viljan betyder också mycket. Nästa generations konsumenter bryr sig mycket mer om hållbarhet. De vill ha mer information kring produkters ursprung än vad vi är vana vid. För att hänga med är det viktig att industrin till exempel utvecklar sina produkter för enklare hantering av service, reparation och reservdelar. Ett sätt kan vara att koppla in ny teknik och digitalisering så att vi kan läsa av hur produkterna används och när de behöver service.

Karin berättar att de själva har ett utbytessystem för sina värmepumpar. När det är dags för underhåll får kunden automatiskt information och en utbytesenhet så de inte behöver stå utan torkskåp under servicetiden.

—  Med ny teknik och digitalisering till hjälp skulle vi också kunna få kunskap och insikter hur torkskåpen faktiskt används av brukarna och på så vis vidareutveckla funktioner så att vi gör ännu bättre kundanpassade lösningar för att vårda och torka kläder.

Automation och digitalisering

Nimo har som vision att vara världens mest eftertraktade och hållbara leverantör av lösningar som torkar och vårdar kläder och textilier. För att vara en hållbar leverantör har de satsat på en modern produktion med två helautomatiska stans- och bocklinor, robotbetjänade kantpressar, laserskärmaskin, robotiserade svetsstationer. För enklare lager- och orderhantering har Nimo även infört ett EWMS-system – elektronic warehouse management systems. Det ger bättre kontroll av lagret, vart produkterna finns och när de tar slut. När medarbetarna hämtar en produkt läser de av en streckkod och lagerantalet uppdateras automatiskt i systemet. Under året som gått har de även byggt en taktad lina för att montera torkskåp.

—  Den här nya linan gör att medarbetarna kan samverka och montera i snabbare takt vilket bidrar till att vi blir effektivare. Här finns även en skärm som visuellt visar hur många skåp som ska byggas under en dag och hur vi ligger till. Den har även höj och sänkbara stationer för bättre ergonomi, förklarar Karin. Under året som gått har vi även tagit fram en digitaliseringsstrategi för verksamheten i sin helhet. Hittills har mycket av vårt utvecklingsarbete legat på produktionsnära delar och mindre gentemot den övriga verksamheten och våra kunder. Under 2021 kommer vi rikta våra insater mer åt det hållet.

Nimo har som vision att vara världens mest eftertraktade och hållbara leverantör av lösningar som torkar och vårdar kläder och textilier och utvecklar stegvis sin produktion för framtiden.

Nimo deltar i forskning tillsammans med RISE

Nimos hållbarhetsarbete innebär även att de vill bidra till ett mer hållbart samhälle ur ett globalt perspektiv. De skapar ett mervärde genom att inte bara sälja torkskåp utan bidrar även till att förlänga livet och vårdar textilier. En stor miljöbov är överkonsumtion av nya kläder som kräver stora mängder vatten vid produktion, berättar Karin. Bomull står för närmare hälften av jordens textilproduktion och tillverkningen kräver stora mängder vatten. För att producera en t-shirt krävs 2 700 liter vatten, motsvarande siffra för ett par jeans är 11 000 liter.

—  Vi deltar nu i ett forskningsprojekt tillsammans med RISE för att hitta alternativ klädvård. Tack vare att IDC kopplade ihop oss med RISE, via Industriell Dynamik, undersöker vi nu specifika egenskaper på ett av våra torkskåp. Vi hoppas på lite sikt kunna bli unika på marknaden med vår produkt.

En värdegrund att bära med sig personligen

2014 påbörjade Nimo ett arbete som resulterade i foldern ”En värld av textil”. Det arbetet har Karin tagit vidare och involverar nu medarbetarna i det som ska bli deras värdegrund. Under arbetet har IDC, med projektet Catalyst, varit en av parterna som stöttat utvecklingen.

—  Vi vill skapa en värdegrund som finns med i allas tänk. Arbetet startade med att alla medarbetare tog fram värdeord under en workshop tillsammans med IDC. Våra ord blev; pålitliga, omtänksamma, hållbara och innovativa. Varje medarbetare ska kunna bära med sig orden personligen, i sin arbetssituation och det är även det som företaget står för, förklarar Karin.

IDC är bra stöd

Orden ska även användas ihop med varumärket och hur Nimo positionerar sig. Att Nimo är ett hållbart företag i alla led och att de är en arbetsplats där medarbetarna tar ansvar, är innovativa och växer i sina roller, fortsätter Karin.

—  I det fortsatta arbetet med värdegrund och arbetsplatskultur är IDC ett bra stöd. Vi kan alltid kan ringa och rådgöra för att hitta ny inspiration och nya infallsvinklar Vi är även engagerade i ett par av de nätverk IDC driver; Nätverk HR – ledarskap och medarbetarskap och produktutvecklingsnätverket. Det  ger oss mycket av värde i vårt utvecklingsarbete, avslutar Karin.

Se filmen om Nimo

IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min