Petter tipsar: Ansök om Lighter Småföretag

Nu finns möjlighet att ansöka om en utlysning i två nivåer för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri.

LIGHTer Småföretag har som syfte att utveckla små- och medelstora företag (SMF) till högspecialiserade leverantörer av lättviktsteknologi åt svensk industri. Ambitionen är att mindre företag snabbt och utan stor administration ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt.

Bidra till svensk industris konkurrenskraft inom lättviktsområdet

Syftet med satsningen är att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer som bidrar till svensk industris konkurrenskraft inom lättviktsområdet. Ambitionen är att mindre företag snabbt, och utan stor administration, ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt. Alla teknikområden med bäring på lättvikt är välkomna att ansöka. Det är inte så mycket som krävs av ansökan och projekten är ofta väldigt givande.

Utlysningen kan sökas för projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr och upp till 325 000 kr. 

Sista ansökningsdag: 22 april 2022.
Beslut: senast 10 juni.
Projektstart: Inom två veckor efter beslut.
Kontaktperson: 010-228 47 37.

Läs mer och ansök


Småföretagsprojekt nivå 1

Nivå 1-projekten ska ge större möjligheter för SMF utan egna FoU-resurser att delta i forsknings- och innovationsprogram. Nivå 1-projekt är korta demonstrations- och valideringsprojekt i samarbete med relevanta aktörer.
Exempel på aktiviteter som kan finansieras inom Nivå 1-projekten:

  • Korta demonstrations- och valideringsprojekt som finansierar operatörer och forskare från t.ex. institut och högskola eller resurser hos ett företag som behövs för genomförandet.
  • Korta projekt inom material, tillverkning och konstruktion för lättvikt, t.ex. genom att sammankoppla SMF med leverantörer av utrustning, verktyg, mätsystem, m.m. för att lösa företagets problem och i förlängningen skapa affärsmöjligheter.

Maximalt 125 000 SEK kan beviljas som bidrag och en typisk projekttid är en månads arbete. För att SMF ska delta aktivt i arbetet reserveras minst 25 000 SEK av bidraget till SMF för faktiska kostnader såsom personalkostnader, material, resor m. m. Nivå 1-projekt har inga krav på medfinansiering.

Småföretagsprojekt nivå 2

Nivå 2-projekt utformas individuellt efter projektets natur och omfattar exempelvis valideringsprojekt där ett SMF i samarbete med relevanta aktörer utvecklar en prototyp eller demonstrerar en tillverkningsteknik antingen självständigt eller tillsammans med industrin.
Maximalt 325 000 SEK kan beviljas som bidrag och en typisk projekttid är 3–6 månader. För att SMF ska delta aktivt i arbetet reserveras minst 25 000 SEK av bidraget till SMF för faktiska kostnader såsom personalkostnader, material, resor m. m. Stöd kan ges med upp till 50 % av projektets kostnader. Exempel: För att söka 325 000 SEK krävs ett projekt omfattande minst 650 000 SEK.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Petter om du vill veta mer om LIGHTer.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 26

Petter Reuterholt

Industriutvecklare innovation

Jag har jobbat på IDC och med Material ConneXion och produktutveckling sedan januari 2018. Tidigare jobbade jag på Offecct med produktutveckling och prototypframställning. Jag hjälper företag att välja nya innovativa material till sina produkter och guidar dom i produktutvecklingsprocessen. Ett jobb där jag har stor nytta av min bakgrund inom bland annat lermodellering, kompositer och 3D printing. På IDC löser vi nya utmaningar varje vecka och att göra det ihop med fantastiska jobbarkompisar gör jobbet både roligt och utvecklande.

Min personliga bild berättar om mina tre stora intressen, MC, fiske och foto där fiske är det jag helst lägger min fritid på, gärna ihop med mina barn.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 26

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

När restströmmar blir till nya träprodukter

Produktutveckling där man utgår från restströmmar, biprodukter och återvunnet material ställer nya krav på både företag och forskning, men det…

9 juni, 2022 — Lästid 5 min

Information | Tips från IDC

Hållbarhetscheckar för omställning till cirkulär affärsmodell

Västra Götalandsregionen har lanserat ett nytt stöd till befintliga företag: hållbarhetscheck. Företag kan få upp till 150 000 kr i…

8 april, 2022 — Lästid 1 min

Information | Tips från IDC

Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder…

23 juni, 2022 — Lästid 2 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Ansök om Innovativa Impact Startups

Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala…

30 maj, 2022 — Lästid 1 min