Nycklar för ett framgångsrikt ledarskap

agens snabba förändringstakt ställer nya förväntningar på ledarskap. Det kan handla om att våga visa sårbarhet, mod och empati. Ett framgångsrikt ledarskap handlar också om att bygga en lärande och nytänkande kultur.

Under en Fokusträff i ledarskap gav Anna Sandborn från Mpire Development inspiration och ny kunskap kring att bygga ett framgångsrikt ledarskap. Hur man som ledare vågar gå först, visa tillit och möta människor där de är.

Varför driver motivation

Anna inledde med att förklara vikten i att ha ett tydligt VARFÖR som grund i ledarskapet och verksamheten. Är det tydligt varför företaget jobbar med det man gör driver det på motivationen. Det är också viktigt att man som medarbetare känner att man bidrar till det gemensamma syftet vilket skapar meningsfullhet och riktning.

Anna Sandborn.

Vägen till mod går via sårbarhet

Om vi vågar vara öppna och visa sårbarhet skapar vi lättare tillit. Genom att lära sig känna igen hur vi reagerar över vissa känslor har vi lättare att kunna möta andra i deras känslor.

— Ju mer vi kan lära oss från våra egna känslor ju bättre kan vi kommunicera med andra och ju lättare skapar vi en social kompetens, tillit och bygger relationer till våra medarbetare. Våga dela med dig av situationer där du misslyckats och var personlig. Vi förknippar ofta sårbarhet med svaghet, men vägen till mod och tillit går via sårbarhet, förklarade Anna Sandborn.

Acceptera, reflektera och hantera

För att utveckla sin komfortzon och komma förbi känslan av att sårbarhet är det samma som svaghet finns tre saker att jobba lite extra med:

ACCEPTERA att vi är sårbara för att utveckla mod. REFLEKTERA över vad det är som gör oss rädda eller att vi känner oss sårbara, då lär vi oss HANTERA vår sårbarhet.

Tre sätt att skapa tillit

Anna presenterade också professor Frances Freis ”Trust Triangle” (Tillitstriangeln) som bygger på tre punkter som tillsammans är viktiga för att bygga tillit. Men även återuppbygga tillit om den blivit rubbad. När alla tre hörnen fungerar tillsammans har vi tillit. Om bara någon av de tre punkterna rubbas så är tilliten i fara. För att öka tilliten, försök identifiera vilken av punkterna som är lite skakig för just dig.

 • Autenticitet – Om du känner att jag är mig själv, har du större benägenhet att lita på mig.
 • Empati – Om du känner att jag bryr mig om dig, att du känner empati. Det ökar chansen att du litar på mig.
 • Logik – Om du känner att jag är orubblig i min logik, i det jag säger, är det större chans att du litar på mig. Att det finns substans i det du presenterar och sättet du kommunicerar det.
En lärande kultur ökar effektiviteten

Anna fortsatte berätta om team och förklarar hur ett väl fungerande team byggs inifrån och ut. Du som ledare jobbar då med ett coachande förhållningssätt och låter teamet bygga sina egna processer. Det ger ett lärande på vägen och en känsla av ägarskap i olika frågor. Teamet skapar sitt eget hur. För att skapa en lärande kultur behöver vi jobba med reflektion och reflektera tillsammans. Tips är att göra en så kallad ”After Action Review” enligt de fyra frågorna nedan. Metastudier visar att vi då ökar prestationen med 25%.

 1. Vad var det vi skulle åstadkomma?
 2. Vad hände egentligen?
 3. Varför hände det?
 4. Vad kan vi göra annorlunda nästa gång?
Fem sammanfattande punkter för ett framgångsrikt ledarskap

En summering av vad som är viktig för att skapa en lärande kultur och ett framgångsrikt ledarskap sammanfattar Anna i fem olika punkter.

 1. Sätt ett gemensamt och meningsfullt syfte som gör det tydligt för alla medarbetare hur de tillsammans bidrar till detta.
 2. Skapa en kultur där antaganden utmanas, där vi vågar testa nytt och gå utanför boxen.
 3. Ge feedback i realtid så att vi vet att vi gör rätt saker.
 4. Utrymme för lärande och reflektion. Fokusera mindre på ”bästa svaret” och mer på att lära nytt.
 5. Tydlighet och delaktighet. Vi behöver en tydlighet kring mål och tydlig kommunikation kring vad som förväntas och vilket syfte vi jobbar mot. För ett framgångsrikt ledarskap behövs även en tydlighet kring hur – att medarbetare får vara delaktiga och att det finns olika vägar till målen.
Röster från deltagarna

Bra inspiration och idéer som man kan praktisera för att hantera gruppen/laget på ett bättre sätt. Jättebra föreläsning.

Tycker det är jättebra att uppdatera sig angående detta. Älskar att vara ledare och har ett bra team men vi behöver självklart bli bättre.


IDCs Fokusträffar

IDC West Sweden AB arrangerar regelbundet Fokusträffar inom ledarskap och  medarbetarskap samt driver nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap, inom ramen för projektet Catalyst – För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min