Möjlighet till snabbspår för tillverkningsprojekt

EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik) lanserar möjlighet för små och medelstora tillverkningsföretag.

Här finns möjlighet till snabbspår för projekt som på något vis adresserar den rådande pandemin, högpotentialuppstarter, uppskalningar för små och medelstora företag som behöver stöttning under pandemin.

I början av maj lanserade EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik) möjlighet att lämna förslag till projekt.

  • Projekt med hög påverkan som direkt adresserar pandemin. Förväntad produktion: en tydlig produkt, tjänst eller lösning redo att släppas ut på marknaden i slutet av 2020.
  • Risksupport inklusive ekonomiska resurser, för hög påverkan och potentiella nystartade företag, uppskalningar och små och medelstora företag för att anpassa sig till den nya verkligheten och påskynda återhämtningen. Ansökningar förväntas direkt från företag. Förväntad produktion: se till att lovande företag överlever och påskyndar sin återhämtning från pandemin.
Lämna ditt förslag senast 25 maj

Förslagen kommer att utvärderas av oberoende expertutvärderare. De mest relevanta och högkvalitativa förslagen kommer att föreslås för ETI för finansiering. Implementeringen av all verksamhet måste ske mellan juli och december 2020.

Läs mer om möjligheten här

OBS. information och ansökan sker på engelska. Vill du ha stöd i din ansökan så hör av dig till oss så hjälper vi dig!


Mer om EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen 2008 för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT är en viktig del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

EIT är ett unikt EU-initiativ som driver på innovation i Europa genom att förena företagande, utbildning och forskning för att hitta lösningar på akuta globala utmaningar.

Här kan du läsa mer om EIT

Om du vill veta mer

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om möjligheten.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Tips från IDC

Johan tipsar: Checkar till utveckling av produktionen i industriföretag

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation och produktionskompetens. Erbjudandet stärker företags långsiktiga…

19 april, 2024 — Lästid 4 min

Covid-19 | Delägare | Projekt

Sveriges industriföretag visar stort intresse för stöd och utveckling

Hur har Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av Covid-19? Inom vilka områden har man idag störst behov av…

13 oktober, 2020 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min