Möjlighet till snabbspår för tillverkningsprojekt

EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik) lanserar möjlighet för små och medelstora tillverkningsföretag.

Här finns möjlighet till snabbspår för projekt som på något vis adresserar den rådande pandemin, högpotentialuppstarter, uppskalningar för små och medelstora företag som behöver stöttning under pandemin.

I början av maj lanserade EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik) möjlighet att lämna förslag till projekt.

  • Projekt med hög påverkan som direkt adresserar pandemin. Förväntad produktion: en tydlig produkt, tjänst eller lösning redo att släppas ut på marknaden i slutet av 2020.
  • Risksupport inklusive ekonomiska resurser, för hög påverkan och potentiella nystartade företag, uppskalningar och små och medelstora företag för att anpassa sig till den nya verkligheten och påskynda återhämtningen. Ansökningar förväntas direkt från företag. Förväntad produktion: se till att lovande företag överlever och påskyndar sin återhämtning från pandemin.
Lämna ditt förslag senast 25 maj

Förslagen kommer att utvärderas av oberoende expertutvärderare. De mest relevanta och högkvalitativa förslagen kommer att föreslås för ETI för finansiering. Implementeringen av all verksamhet måste ske mellan juli och december 2020.

Läs mer om möjligheten här

OBS. information och ansökan sker på engelska. Vill du ha stöd i din ansökan så hör av dig till oss så hjälper vi dig!


Mer om EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen 2008 för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT är en viktig del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

EIT är ett unikt EU-initiativ som driver på innovation i Europa genom att förena företagande, utbildning och forskning för att hitta lösningar på akuta globala utmaningar.

Här kan du läsa mer om EIT

Om du vill veta mer

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om möjligheten.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Tips från IDC

Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder…

23 juni, 2022 — Lästid 2 min

Covid-19 | Delägare | Projekt

Sveriges industriföretag visar stort intresse för stöd och utveckling

Hur har Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av Covid-19? Inom vilka områden har man idag störst behov av…

13 oktober, 2020 — Lästid 3 min

Delägare | Information

Grattis SIBAB Interiör - årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2022 gick till SIBAB Interiör AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

17 november, 2022 — Lästid 4 min

Nätverk | Projekt

Jämställdhetsintegrering för ökad utvecklingskraft

Eklunds Bildelslager har som affärsidé försäljning av bra begagnade bildelar till rätt pris. Linnea Eklund är vice VD och bjöd…

16 november, 2022 — Lästid 6 min