Möjlighet till snabbspår för tillverkningsprojekt

EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik) lanserar möjlighet för små och medelstora tillverkningsföretag.

Här finns möjlighet till snabbspår för projekt som på något vis adresserar den rådande pandemin, högpotentialuppstarter, uppskalningar för små och medelstora företag som behöver stöttning under pandemin.

I början av maj lanserade EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik) möjlighet att lämna förslag till projekt.

  • Projekt med hög påverkan som direkt adresserar pandemin. Förväntad produktion: en tydlig produkt, tjänst eller lösning redo att släppas ut på marknaden i slutet av 2020.
  • Risksupport inklusive ekonomiska resurser, för hög påverkan och potentiella nystartade företag, uppskalningar och små och medelstora företag för att anpassa sig till den nya verkligheten och påskynda återhämtningen. Ansökningar förväntas direkt från företag. Förväntad produktion: se till att lovande företag överlever och påskyndar sin återhämtning från pandemin.
Lämna ditt förslag senast 25 maj

Förslagen kommer att utvärderas av oberoende expertutvärderare. De mest relevanta och högkvalitativa förslagen kommer att föreslås för ETI för finansiering. Implementeringen av all verksamhet måste ske mellan juli och december 2020.

Läs mer om möjligheten här

OBS. information och ansökan sker på engelska. Vill du ha stöd i din ansökan så hör av dig till oss så hjälper vi dig!


Mer om EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen 2008 för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT är en viktig del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

EIT är ett unikt EU-initiativ som driver på innovation i Europa genom att förena företagande, utbildning och forskning för att hitta lösningar på akuta globala utmaningar.

Här kan du läsa mer om EIT

Om du vill veta mer

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om möjligheten.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Tips från IDC

Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder…

12 januari, 2023 — Lästid 3 min

Covid-19 | Delägare | Projekt

Sveriges industriföretag visar stort intresse för stöd och utveckling

Hur har Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av Covid-19? Inom vilka områden har man idag störst behov av…

13 oktober, 2020 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Hållbart socialt arbetsmiljöarbete attraherar framtidens arbetskraft

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för företag idag, inte minst inom industrin. Att locka ny kompetens och behålla befintlig är…

30 mars, 2023 — Lästid 11 min

Projekt | Samverkan

Energidagen 2023 – solceller, energilagring och tekniksnack

Onsdagen den 29 mars 2023 kördes den första Energidagen på ASSAR. Under en heldag sattes all fokus på den viktiga…

29 mars, 2023 — Lästid 3 min