Hållbarhetscheckar för omställning till cirkulär affärsmodell

VGR erbjuder finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken som kan användas för insatser som främjar och möjliggör omställning. Företag kan få upp till 150 000 kr i bidrag för att ta in en extern konsult för att genomföra en hållbar utvecklingsinsats, till exempel för att utveckla nya produkter och/eller tjänster som ingår i cirkulära affärsmodeller, elektrifiering eller hållbara livsmedelssystem och biobaserade material.

Syftet med hållbarhetschecken är att ge stöd till företag i Västra Götaland för att möta nya förutsättningar och samhällets omställning. Hållbarhetschecken är ett bidrag som kan sökas för att ta in ny kompetens via en extern konsult för att utveckla nya produkter och/eller tjänster som ingår i cirkulära affärsmodeller, elektrifiering eller hållbara livsmedelssystem / biobaserade material.

Vad är en hållbarhetscheck och till vad kan företag söka för?  

En hållbarhetscheck kan sökas av företag som står inför ett utvecklingsarbete och behöver ta in extern konsult som tillför kompetens som inte finns i företaget och som behövs för att satsningen ska kunna genomföras.  Hållbarhetschecken kan inte gå till konsultkostnader kopplat till certifiering, för att möta lagkrav, ordinarie verksamhetstöd till produktion av marknadsföringsmaterial, annonsering eller uppdatering av hemsida. 

Vem kan söka?

Befintliga små och medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor. Företag med färre än 50 anställda som har minst två årsredovisningar prioriteras. Kontakta oss på IDC så rådgör vi kring hållbarhetschecken utifrån ditt företags behov. Vi stöttar dig även i ansökningsprocessen.

Läs mer om hållbarhetschecken

Om du vill veta mer

Hör av dig till Josef om du vill veta mer

Chef för Tillämpad Innovation

0500-50 25 25

Josef Adolfsson

Chef för Tillämpad Innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 25

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Tips från IDC

Fredrik tipsar: Coachingprogram i cirkulär utveckling

Nu finns möjlighet att delta i ett kostnadsfritt coachingprogram som erbjuds av LIGHTer i samarbete med RE:Source, Sweco och SVID…

4 april, 2024 — Lästid 1 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA…

26 april, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Jobbsprånget

Söker ni talanger med akademisk kompetens? Jobbsprånget kopplar ihop er med utrikes födda akademiker med strålande resultat. Jobbsprånget är ett…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min