Kompetenssäkra genom validering

TTC , Tibro Training Center, drar under hösten igång en valideringsprocess för trä- och möbelindustrin. Fokus kommer att ligga på sex olika yrkesroller: maskinsnickare, manuell ytbehandlare, line-ytbehandlare, CNC-operatör, specialsnickare och hyveloperatör.

En validering dokumenterar kunskaper och färdigheter som inhämtats på annat sätt än genom formell utbildning. Mikael Hultberg från TTC besökte oss för att berätta mer om hur valideringen går till och varför den kan vara bra att genomföra.

Berätta om bakgrunden till det här projektet

Vi fick en förfrågan från TMF, Trä och möbelföretagen, för tre år sedan om vi ville vara delaktiga i en specialistgrupp som skulle jobba med valideringsutveckling. Behovet av en kompetenskartläggning finns för att bland annat få in nyanlända i industrin men även för att kartlägga vilka befintliga kunskaper som finns hos företagen. Kanske har inte medarbetarna dokumenterade utbildningar utan har lärt sig mycket genom jobbet.

Mikael Hultberg, Tibro Training Center.

Vilka fördelar ger en validering?

Inför en validering är det viktigt att företaget är tydligt med varför en validering ska genomföras, för att skapa en trygghet bland medarbetarna. Att det gäller en kartläggning av behovet av fortbildning bland medarbetarna. Efteråt genomför vi även en utvärdering med de som gjort testet så att alla känner sig trygga i resultatet. Förutom att arbetsgivaren får en matris på sina medarbetares kompetens så får även den anställde ett bevis på vad de kan. Detta kan förhoppningsvis skapa ett intresse för att vidareutveckla sig.

Hur går en validering till?

Själva valideringen tar mellan två och tre timmar att genomföra och består av mellan 80 – 90 teoretiska frågor, där du har en minut per fråga på dig att svara. Testet är helt digitalt vilket underlättar till exempel om någon har läs och skrivsvårigheter, då kan man enkelt fördubbla tiden om det skulle behövas. Alla deltagare har var sin dator och kan sitta samlade i samma rum då frågebanken består av 1500 – 2000 frågor som slumpas fram. Kostnad för att genomföra en validering är 2500 kr per person.

Förutom att arbetsgivaren får en matris på sina medarbetares kompetens så får även den anställde ett bevis på vad de kan.

Mikael Hultberg om fördelen med att genomföra en validering.

Validering i olika steg

Svensk Industrivalidering ligger bakom Industriteknik BAS som är första steget i en valideringsprocess, detta kan man sedan bygga vidare med Automation BAS för operatörer inom automatiserad tillverkning och Underhåll BAS för operatörer med underhållsansvar. Inom träindustrin finns sex olika yrkesroller som nu kan valideras: maskinsnickare, manuell ytbehandlare, line-ytbehandlare, CNC-operatör, specialsnickare och hyveloperatör.

Valideringens ämnesdelar och olika steg. Klicka på bild!

Kompetens för flera olika branscher

Testerna är helt teoretiska men kan kompletteras med en praktisk validering om det behövs. Frågorna i Industriteknik BAS är generella och ligger till grund för flera olika yrkeskategorier. Bland annat träindustri, metallindustri, plastindustri, kemikalieindustri, livsmedelsindustri, svets och underhåll. Bredden gör att ett godkänt resultat i Industriteknik BAS leder till att det finns mer än tio olika branscher att söka jobb inom.

Var gäller de dokumenterade kunskaperna?

Valideringen följer internationella kriterier, så det intyg du får i Sverige även gäller även i Europa. Certifieringen för Industriteknik BAS är i full gång och används i bland annat arbetsmarknadsutbildningar och marknadsförs nu mot näringslivet. Vi hoppas kunna dra igång 450 – 500 valideringar inom kort då ett par stora företag är intresserade.

Man med skruvdragare

Med en validering dokumenteras all kunskap du fått både via jobb och utbildning.

Vem kontaktar man och var kan man göra en validering?

Kontakta Mikael Hultberg,  om du vill veta mer om validering. På svenskindustrivalidering.se finns uppgifter till närmaste testcenter som genomför validering inom Industriteknik BAS.  Idag finns sammanlagt 96 stycken center som kan validera mot Industriteknik BAS. I Skövde är Lichron, Volvogymnasiet och Lernia certifierade testcenter, i Tibro finns TTC.

Finns det fler projekt för kompetensförsörjning?

Vi är även med i ett projekt som heter Kompetenssäkrad industri där IF Metall är projektägare. TTCs uppdrag är att samla 15 träindustrier i Skaraborg för att under ett och ett halvt år jobba med kompetensförsörjningsfrågor. Där samarbetar företagen i tre olika nätverksgrupper för att diskutera kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Genom validering lär projektet en företagsrepresentant eller ledare att organisera en kompetensdriven produktion och införa en process för systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Under projektets gång får deltagarna erfarenhetsutbyte genom regionala företagsnätverk.

Kontakt

Kontakta Mikael Hultberg för mer information

Svenskindustrivalidering

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Grattis SIBAB Interiör - årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2022 gick till SIBAB Interiör AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

17 november, 2022 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

24 januari, 2023 — Lästid 2 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Ansök om automationscheck

Är du del i ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkningen mot högre grad av automatisering eller…

23 januari, 2023 — Lästid 1 min

Projekt | Samverkan

Leading Lights 2023 och EIT Manufacturing

I januari 2023 intog EIT Manufacturing och Leading Lights 2023 ASSAR Industrial Innovation Arena. Under dagen låg fokus på utmaningar…

20 januari, 2023 — Lästid 2 min