Johan tipsar: Så ökar du dina möjligheter att göra affärer med forskningsanläggningar

Högteknologiska företag kan söka medlemskap i Big Science Sweden och därmed öka sina möjligheter att göra affärer med forskningsanläggningar i Sverige och runt om i världen.

Big Science Sweden fungerar som en länk mellan svensk industri och de  forskningsanläggningar där Sverige är medlem. De hjälper helt enkelt svenska företag att leverera utrustning, material och tjänster till anläggningarna.

Hitta nya möjligheter för affärs- och teknikutveckling

En del av Big Science Swedens arbete handlar om att identifiera lämpliga företag och visa dem möjligheter för affärs- och teknikutveckling inom området Big Science. Arbetet bidrar till uppbyggnaden av kunskap, färdigheter och expertis som driver teknikutveckling, kompetensförbättring, internationalisering och tillväxt i svenska företag. Det bidrar också till innovation, kunskapsöverföring och en bredare tillämpning av forskningsresultat i samhället.

Att bli medlem i Big Science Sweden ger många fördelar:
  • Forskningsanläggningarna kan hitta ditt företag i en sökbar databas och katalog, The Swedish Guide.
  • Big Science Sweden håller ditt företag uppdaterad om forskningsanläggningarnas behov och deras upphandling.
  • Ditt företags kompetens, expertis och kapacitet matchas med anläggningens krav och sätter dig i kontakt med rätt nyckelpersoner på anläggningen.
  • Du får en personlig Big Science Sweden-kontakt som kontaktar dig om aktuella strategiska affärsmöjligheter som passar din verksamhet.
  • Ditt företag får tillgång till alla evenemang, utbildningar, seminarier, konferenser, studiebesök och deltagande i stora mässor.
  • Ett medlemskap innebär att du blir en del av ett intressant nätverk med andra leverantörer. Du kan utbyta erfarenheter och hitta samarbetspartners för olika upphandlingar och projekt.
Så här bli du medlem

Big Science Sweden vänder sig till högteknologiska företag med spetskompetens inom olika områden. Du fyller i formuläret på Big Science Swedens hemsida och blir sedan kontaktad för en dialog om hur ditt företag kan leverera till Big Science-anläggningar.

Medlemsansökan

Inom dessa områden verkar Big Science Swedens leverantörer

Vad krävs som medlem?

För medlemmar finns inga direkta krav, men Big Science Sweden håller kontakt med företagen och pratar med dem som inte är aktiva på något sätt, om företaget inte deltar på några aktiviteter, inte svarar på någon upphandling från forskningsanläggningarna eller liknande. Bland medlemmarna finns både små och stora företag, alla med en spetskompetens inom de teknikområden som upphandlingarna ofta ställer krav på. Läs mer om Big Science Sweden i The Swedish Guide 2020

Se alla medlemmar

Kontrakt med forskningsanläggningar driver företagets utveckling

Laser Nova i Östersund använder laserteknik vid skärning, svetsning, gravering och borrning. Företaget har specialistkompetens inom mikroprocesser med lasrar, huvudsakligen inom metall, och brukar arbeta i små dimensioner, ner till 0,015 mm. Deras kunder finns i områden som industri,  medicinteknik, offshore och FoU – där Big Science växer. Alla segment med höga krav på precision, noggrannhet och kvalitet. 2019 träffade företaget CERN för att bredda sitt nätverk.

– Att besöka forskningsanläggningarna och delta i olika Big Science-konferenser är effektiva kanaler för att bredda vårt nätverk. Det ger oss
kontakt med både kunder och andra leverantörer, säger Rickard Olsson, chef för forskning och utveckling. Vi ser dessa forskningsanläggningar som en naturligt område för oss att växa i. Vi samarbetar redan med många universitet i olika FoU-projekt och interagera med andra företag och organisationer om utvecklingsfrågor. Kontrakt med forskningsanläggningar medför positiva utmaningar, för de kräver höga tekniska krav som driver företagets utveckling.


Big Science Sweden verkar på uppdrag av den svenska regeringen och finansieras av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig Johan om du vill veta mer om Big Science Sweden.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Tips från IDC

IDC tipsar: Västra Götalandsregionen erbjuder hållbarhetscheckar

VGR erbjuder sedan 4 mars 2024 en nylansering av finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken. Den kan användas för insatser…

14 mars, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

Johan tipsar: Checkar till utveckling av produktionen i industriföretag

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation och produktionskompetens. Erbjudandet stärker företags långsiktiga…

19 april, 2024 — Lästid 4 min

Nätverk | Projekt

Batteriteknikens möjligheter: “Gemensamt kan vi bidra till att Skaraborg står starkt och enat”

Möjligheterna inom batteriteknik var temat när Science Park Skövde och IDC West Sweden bjöd in företag och aktörer till en…

17 april, 2024 — Lästid 3 min

Nätverk

Lyckad premiär för industrins nätverk för hållbarhet och cirkularitet

I en öppen workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena samlades representanter från teknik- och industriföretag i Skaraborg för att diskutera…

16 april, 2024 — Lästid 3 min