Hållbar Interiör – projekt för hållbarhetscertifiering av interiörer

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny certifiering för inredningsprojekt. Syftet är att erbjuda ett verktyg som underlättar hållbara inköp av inredning och en certifiering som säkerställer att ett interiört projekt har skett på ett hållbart sätt.

Hållbar Interiör är en certifiering och ett verktyg som synliggör de långsiktiga och hållbara värdena kopplat till en interiör vilket medför ett nytt sätt att värdera inredning och rumslig gestaltning där estetiska värden kopplas samman med långsiktigt hållbara värden.

IDC medverkar som partner i projektet som fått stöd från Vinnova i steg 1 och 2 genom programmet Utmaningsdriven innovation. Vårt bidrag består i att stötta med erfarenheter från det avslutade projektet Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden. Lars Tööj, industriutvecklare innovation på IDC, var projektledare för Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden som drevs i syfte att visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Vad betyder det här projektet för möbel- och inredningsbranschens omställningen mot en cirkulär ekonomi?

— Att arbeta med hållbarhet är nödvändigt och möbel och inredningsbranschen visar på ett mycket gott engagemang och ansvarstagande med sin helhetssyn. Att ge enkla verktyg för att kunna stödja rätt beteenden, att kunna göra hållbara val är centralt. Jag ser också att arbetet som görs även kan spridas till andra branscher, säger Lars Tööj.
En miljömärkning som är viktig för hela möbel- och inredningsbranschen

Hållbar Interiör (HI) är initierat av Indicum inredningsarkitekter som identifierat problematiken i att det idag är möjligt att miljöcertifiera och märka det mesta som har med produktion och byggnation att göra, men när det kommer till byggnadernas innehåll ställs det knappt några krav alls. Bristen på krav och tillgång till relevant information gör det svårt att kontrollera och avgöra miljöpåverkan från inredningsprojekt.

— Hållbar Interiör är av stor vikt för alla aktörer i branschen. Vår behovsanalys visar på en tydlig efterfrågan bland hyresgäster och inredningsarkitekter. Genom att erbjuda slutkunden en miljömärkning skapar vi ett värde i att satsa på hållbara interiörer, säger Kristin Östberg, vd på Indicum inredningsarkitekter och initiativtagare till Hållbar Interiör.

En miljömärkning och ett verktyg för certifieringsprocessen

Det finns många miljömärkningar idag, som Svanen och Möbelfakta för möbler och Miljöbyggnad, LEED och BREEAM för fastigheter. Men trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och konsumtionen av möbler har ökat med ca 25% de senaste fem åren finns ingen märkning som bedömer hela inredningsprojekt. Den lösning som identifierats består av två olika delar; en certifiering och ett verktyg som stödjer certifieringsprocessen. En certifiering ger en hyresgäst en måttstock på projektets totala miljöpåverkan. Verktyget visar på ett tydligt och enkelt sätt hur miljövänligt ett inredningsförslag är och hjälper både kunden och inredningsarkitekten att se konsekvensen av olika val. Företag saknar ofta policys kopplat till lokalförändringar i sina egna hållbarhetsmål. En certifiering för inredningsprojekt fyller därmed både ett behov och löser ett problem.


Projektet finansieras av Vinnova i steg 1 och 2 genom programmet Utmaningsdriven innovation och startar nu upp steg 2 som ska pågå under två år med start 2021.

 

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk | Projekt

Batteriteknikens möjligheter: “Gemensamt kan vi bidra till att Skaraborg står starkt och enat”

Möjligheterna inom batteriteknik var temat när Science Park Skövde och IDC West Sweden bjöd in företag och aktörer till en…

17 april, 2024 — Lästid 3 min

Nätverk

Lyckad premiär för industrins nätverk för hållbarhet och cirkularitet

I en öppen workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena samlades representanter från teknik- och industriföretag i Skaraborg för att diskutera…

16 april, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 4 min

Tips från IDC

Fredrik tipsar: Coachingprogram i cirkulär utveckling

Nu finns möjlighet att delta i ett kostnadsfritt coachingprogram som erbjuds av LIGHTer i samarbete med RE:Source, Sweco och SVID…

4 april, 2024 — Lästid 1 min