Hållbar Interiör – projekt för hållbarhetscertifiering av interiörer

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny certifiering för inredningsprojekt. Syftet är att erbjuda ett verktyg som underlättar hållbara inköp av inredning och en certifiering som säkerställer att ett interiört projekt har skett på ett hållbart sätt.

Hållbar Interiör är en certifiering och ett verktyg som synliggör de långsiktiga och hållbara värdena kopplat till en interiör vilket medför ett nytt sätt att värdera inredning och rumslig gestaltning där estetiska värden kopplas samman med långsiktigt hållbara värden.

IDC medverkar som partner i projektet som fått stöd från Vinnova i steg 1 och 2 genom programmet Utmaningsdriven innovation. Vårt bidrag består i att stötta med erfarenheter från det avslutade projektet Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden. Lars Tööj, industriutvecklare innovation på IDC, var projektledare för Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden som drevs i syfte att visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Vad betyder det här projektet för möbel- och inredningsbranschens omställningen mot en cirkulär ekonomi?

— Att arbeta med hållbarhet är nödvändigt och möbel och inredningsbranschen visar på ett mycket gott engagemang och ansvarstagande med sin helhetssyn. Att ge enkla verktyg för att kunna stödja rätt beteenden, att kunna göra hållbara val är centralt. Jag ser också att arbetet som görs även kan spridas till andra branscher, säger Lars Tööj.
En miljömärkning som är viktig för hela möbel- och inredningsbranschen

Hållbar Interiör (HI) är initierat av Indicum inredningsarkitekter som identifierat problematiken i att det idag är möjligt att miljöcertifiera och märka det mesta som har med produktion och byggnation att göra, men när det kommer till byggnadernas innehåll ställs det knappt några krav alls. Bristen på krav och tillgång till relevant information gör det svårt att kontrollera och avgöra miljöpåverkan från inredningsprojekt.

— Hållbar Interiör är av stor vikt för alla aktörer i branschen. Vår behovsanalys visar på en tydlig efterfrågan bland hyresgäster och inredningsarkitekter. Genom att erbjuda slutkunden en miljömärkning skapar vi ett värde i att satsa på hållbara interiörer, säger Kristin Östberg, vd på Indicum inredningsarkitekter och initiativtagare till Hållbar Interiör.

En miljömärkning och ett verktyg för certifieringsprocessen

Det finns många miljömärkningar idag, som Svanen och Möbelfakta för möbler och Miljöbyggnad, LEED och BREEAM för fastigheter. Men trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och konsumtionen av möbler har ökat med ca 25% de senaste fem åren finns ingen märkning som bedömer hela inredningsprojekt. Den lösning som identifierats består av två olika delar; en certifiering och ett verktyg som stödjer certifieringsprocessen. En certifiering ger en hyresgäst en måttstock på projektets totala miljöpåverkan. Verktyget visar på ett tydligt och enkelt sätt hur miljövänligt ett inredningsförslag är och hjälper både kunden och inredningsarkitekten att se konsekvensen av olika val. Företag saknar ofta policys kopplat till lokalförändringar i sina egna hållbarhetsmål. En certifiering för inredningsprojekt fyller därmed både ett behov och löser ett problem.


Projektet finansieras av Vinnova i steg 1 och 2 genom programmet Utmaningsdriven innovation och startar nu upp steg 2 som ska pågå under två år med start 2021.

 

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min