Full fart framåt i Töreboda tack vare samarbete över gränser

Strax innan jul träffade vi Lena Tilstam, näringslivsstrateg för Töreboda kommun, på Gjutaren i Töreboda. Vi bad henne berätta lite om kommunens näringslivsutveckling och möjligheter för industrin att utvecklas.

I Töreboda finns runt 40 tillverkande företag inom vitt skilda branscher och alla med olika utmaningar. Här finns bland annat representanter för livsmedelsbranschen, träindustri, hygienprodukter, tillverkning av flytvästar, metallindustri med mera. Daloc med tillverkning av olika typer av säkerhetsdörrar är den i särklass största privata arbetsgivaren i kommunen.

Ta vara på utvecklingsaktiviteter

Utmaningar kan vara allt från Brexit till kronans värde och barkborrar. Kompetensförsörjning är så klart en stor utmaning, likaså effektivisering och digitalisering, berättar Lena som även ser även stora möjligheter.

—  Det har varit en period av högkonjunktur och företagen har haft fullt upp. Nu börjar det känns som att det finns en mer öppenhet för utveckling och man ser att det finns tillfälle för vidareutveckling. En viktig förändring vi upplevt de senaste åren är att företagen gör utvecklingsinsatser utan ekonomiskt stöd. Nu gör man den utveckling som behövs ändå och företagen är bra på att hänga med i de förändringar som sker i samhället. Viktigt för den fortsatta utvecklingen är att IDCs delägarföretag verkligen använder det medlemskap de har och de utvecklingsaktiviteter som erbjuds. En viktig del i min roll som Näringslivsstrateg är att kunna hålla helikopterperspektivet och omvärldsbevaka åt företagen. Ibland hinner man kanske inte lyfta blicken själv och se de möjligheter som finns.

Lena Tilstam, näringslivsstrateg i Töreboda kommun, tror på tillväxt i kommunen.

Nyetablering, hemvändare och behovsinventering

Lena ser flera utvecklingsmöjligheter för industrin i Töreboda och ett av fokusområdena är redan befintlig industri som har behov av att expandera.

— Vi tittar på möjligheten av etablering av underleverantörer till befintlig industri. Vi tittar även på om det kanske går att ta hem viss tillverkning som för några företag finns förlagd utomlands. Med hjälp av till exempel digitalisering och automation finns ju många möjligheter att pressa kostnader med nya sätt att tillverka och effektivisera. Vi tittar även på möjligheten att kunna öka nyetableringarna genom ett samarbete med Business Region Skaraborg. Den här utvecklingen skapar även ett behov av kompetensförsörjning. Dessa frågor driver vi tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och vi ser att vi behöver satsa på bland annat infrastruktur, kompetensförsörjning och bostäder. Vi kommer genomföra ett antal workshops för att lyssna av både industrins, fastighetsägarnas och småföretagarnas syn kommunens utveckling.

Viktigt för den fortsatta utvecklingen är att IDCs delägarföretag verkligen använder det medlemskap de har och de utvecklingsaktiviteter som erbjuds.

Gemensam målbild ger positiva effekter

I Töreboda har företagen sedan länge ett nära samarbete sinsemellan och lånar bland annat ut personal mellan varandra vid hög- och lågkonjunktur.

— På så vis undviker vi varsel och blir inte så sårbara tack vare att företagen bibehåller god ekonomi. Samverkan av det här slaget kom till tack vare Näringslivscenter Norra Skaraborg i början på 2000-talet. I samma veva startade vi Töreboda festivalen som gjorde att fler ville samarbeta. Det blev konkreta resultat som syntes och i Töreboda kommun växte en stolthet – Töreboda andan. Tack vare vårt fina samarbete i kommunen och att vi har en gemensam målbild får vi många positiva effekter.

Vill samarbeta med fler grannkommuner

Företagen i Töreboda kommun samverkar även med företag i grannkommuner. Lena nämner att hon ser stor utvecklingspotential genom samarbete med bland annat Tibro kommun.

— Vi har många gemensamma nämnare med trä och inredningsindustri. Till exempel skulle ett kompetensutbyte kunna ske vid behov beroende på konjunktursvängningar. Hittar vi fler gemensamma nämnare som företagen har intresse av och vi kan prata ihop oss på näringslivsnivå finns många möjligheter att utveckla Skaraborg för att bli ännu starkare. För oss som liten kommun är det även viktigt att samverka med andra kommuner och organisationer för att kunna bolla utmaningar och hitta liknande lösningar. I norra Skaraborg, med kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång, har vi bland annat gemensam förvaltning i Teknik och Miljö & bygg för att kunna ha bra service och attrahera den rätta kompetensen.

Tack vare vårt fina samarbete i kommunen och att vi har en gemensam målbild får vi många positiva effekter.

Lenas tips inför företagsträffar

I höstas bjöd Töreboda kommun in till en Företagsfrukost och Lena tipsar om vad som kan vara bra att tänka på då liknande träffar ska arrangeras.

— För andra kommuner som vill utveckla sina frukostmöten eller helt enkelt starta upp nya möten vill jag poängtera vikten av att lyssna av företagens behov och skapa innehåll med aktuella teman där företagen känner igen sig. Jag har via vårt lokala industrinätverk Kraftgruppen, där även företag från Hova är medlemmar, tillgång till inspiration för uppslag av aktiviteter. Utefter det kan vi anpassa innehållet i våra träffar. Det kan handla om kompetensförsörjning, digital utveckling eller andra produktionsutvecklingar. För de som inte har tillgång till den typen av omvärldsbevakning är det än viktigare att lyssna av industrin och fånga viktiga ämnen att lyfta i gemensamma träffar.

Töreboda kommun om 20 år

Som avslutning bad vi Lena berätta om sin vision för Töreboda kommun. Hur ser kommunen ut om 20 år?

— Vi har visionen att vara 10 000 invånare år 2030 och jag tror att vi har goda chanser att nå det. Tack vare vår nära tågförbindelse med Stockholm ger det bland annat fina möjligheter för turistnäringen att växa med boende och aktiviteter. En ökad turistnäring skapar även möjlighet för vår kommun att växa med antalet invånare. Vi har 1 miljon besökare till Västra Götalands sida av Göta Kanal varje år, vilket är en viktig aspekt för att Töreboda ska vara en attraktiv ort att verka och bo i.

Läs tidigare reportage med näringslivsstrateger i Skaraborg

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action…

22 mars, 2024 — Lästid 2 min

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 5 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min