Forskningsprojektet VISION i verkligheten

I miljön på Assar Industrial Innovation Arena bedriver bland annat Högskolan i Skövde forskning i nära samarbete med flera olika organisationer och företag. Deltagarna i Produktionstekniska nätverket fick möjlighet att se ett av forskningsprojekten i verkligheten; VISION-system för kontroll.

Här kan du ta del av presentationen av forskningsprojektet och Högskolan i Skövdes kommande projekt och vad som kan passa ditt företag.

VISION – Visuellt system för automatisk kvalitetsgranskning

Anna Syberfeldt är professor i produktionsteknik vid Högskolan och beskrev bakgrunden till projektet och fördelarna med att kvalitetssäkra produktionen med hjälp av VISION-system.

— Det ska vara enkelt, billigt och alla, oavsett storlek på företag, ska ha möjlighet att göra en kvalitetssäkring med hjälp av den här tekniken. Resultatet som AI:n i den här tekniken levererar är bättre än en människa som förmodligen inte hade klarat av att upptäcka eventuella brister, säger Anna i sin presentation.

 

Anna Syberfeldts presentation som PDF

Läs mer om projekt VISION på Högskolans hemsida

Så funkar det

I VISION-projektet har Marcus Gottschlich och My Andersson, två studenter från magisterprogrammet – Intelligent automation vid Högskolan i Skövde, jobbat med ett par olika uppdrag för bland annat Volvo Cars.  De har till exempel forskat i hur en med hjälp av AI kan säkra att  slangklämmor är helt tillslutna vid tillverkningen.

— Genom att samla in mellan 200 – 300 bilder kan vi jämföra olika resultat för att säkra att AI:n levererar det resultat vi vill ha. Vi har kunna säkra en noggrannhet till 97%, berättar My i filmen.

Se även filmklippet med frågor och svar till studenterna.

Kommande forskningsprojekt

Magnus Holm är lektor vi institutionen för ingenjörsvetenskap och berättar om kommande projekt på Högskolan samt hur det går till då ett företag vill gå in i ett forskningsprojekt.

— Målet för Högskolans forskning är att få en värdeskapande samproduktion med industriföretagen vilket kan resultera i en bred samhällsnytta. Tillsammans kan vi skapa konkurrenskraftiga och livaktiga företag. Det handlar om kunskapsöverföring från forskning till verkstad och från verkstad till forskning, säger Magnus i sin presentation.

Kommande projekt och aktuella utbildningar

De områden Högskolan jobbar inom är bland annat simuleringsbaserad optimering, produktionssystemutveckling, produktionssystemanalys, digitalisering, beslutstödssystem för operatörer, ingenjörer och chefer, digitalisering, utbildningar och workshops. De jobbar med tekniker som Virtual Comissioning, Digitala tvillingar, AR, VR, Kollaborativa robotar, Business Intelligens med mera. Nästa stora projektstart sker i juni 2020.

Under en korttidspermission kan det finnas möjlighet för till exempel kompetensutveckling. Högskolan i  Skövde erbjuder bland annat utbildningsinsatser för yrkesverksamma inom industrin utan kostnad. Samtliga kurser erbjuds i distansform för att ge ett mer flexibilitet lärande.
Läs mer om Högskolans utbildningar här

 

Magnus Holms presentation som PDF

Vill du veta mer om hur ett forskningssamarbete med Högskolan i Skövde går till, eller om kommande forskningsprojekt, går det bra att kontakta Magnus Holm:


Projekt VISION – Visuellt system för automatisk kvalitetsgranskning utförs av Högskolan i Skövde inom Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om Produktionstekniska nätverket.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Teknikcollege – för svensk industris framtid

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för…

7 november, 2022 — Lästid 8 min

Nätverk | Projekt

Att möta och bemöta medarbetare - tips från HR-nätverket

På årets sista Nätverksträff för ledarskap och medarbetarskap pratade vi om att möta och bemöta medarbetare. Vi utgick från utvecklings…

20 december, 2021 — Lästid 4 min

Nätverk | Projekt

HR-nätverkets tips för det lite svårare samtalet

En del samtal behöver lite extra förberedelse och mod att genomföra. Under en träff med nätverket för HR ledarskap &…

11 mars, 2022 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Leading Lights 2023 och EIT Manufacturing

I januari 2023 intog EIT Manufacturing och Leading Lights 2023 ASSAR Industrial Innovation Arena. Under dagen låg fokus på utmaningar…

20 januari, 2023 — Lästid 2 min