Följ med Kinnegrip på en förändringsresa

Kinnegrip i Lidköping påbörjade för ett par år sedan ett förändringsarbete mot att bli en mer konkurrenskraftig och attraktiv arbetsplats och i verksamheten märks redan effekter. Hur har de lyckats under resan och vad är viktigt i ett förändringsarbete?

Vi träffade Patrick Juslin, produktionschef sedan hösten 2018 och Stefan Lindström, konstruktör sedan 1987. Här berättar de om hur deras resa sett ut hittills med utmaningar som kantat vägen och om förväntningar på framtiden.

Rekommenderades stöttning

Kinnegrips historia har kantats av skriverier, besök av arbetsmiljöverket och facket som rådde företaget att ta hjälp för att påbörja en förändringsresa. Nu blickar företaget, som tillverkat patenterade lämlåssystem för lastfordon sedan 1966, framåt och ser redan positiva effekter av sitt arbete.

Stefan Lindström, konstruktör och Patrick Juslin, produktionschef.

 

Innan hade Kinnegrip varken ledningsgrupp eller en aktiv styrelse, det är bitar som nu fallit på plats och som gör att vi kan ha ett bredare ansvar och en dialog där vi gemensamt kan diskutera hur vi ska komma framåt.

Stefan Lindström, konstruktör.

Utvecklas inom flera områden

Förändringsarbete har påbörjats inom flera områden, både inom produktion och organisation. I samband med att Kinnegrip blev delägare i IDC 2017 startades ett arbete inom värdegrund och arbetsplatskultur genom projekt Kompetensnavet. Parallellt startade Patrick upp ett LEAN-arbete och medarbetarna fick möjlighet att gå en LEAN-utbildning på Högskolan i Skövde som IDC koordinerar. Nu fortsätter Kinnegrip sin utvecklingsresa genom IDCs projekt Catalyst.

Ny värdegrund

Stefan Lindström känner att arbetet med värdegrunden har varit positiv och en viktig del av Kinnegrips utveckling.

Det som varit drivande för många av oss som varit länge här på Kinnegrip är vårt värdegrundsarbete som håller på att utvecklas. Det är en enorm skillnad mot hur det varit bakåt sett. Vi har haft det ganska tufft under en period, nu känner vi verkligen att vi är på rätt väg.

Stefan Lindström, konstruktör.

Viktigt med delaktighet

Medarbetarna involverades tidigt i förändringsarbetet för att skapa engagemang och för att visa att de är en viktig del i Kinnegrips utveckling, berättar Patrick Juslin.
– Samtidigt med LEAN-utbildningarna fick vi hjälp av IDC att utveckla vårt arbete mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare och med förändringsledning. Vi har startat upp möten tillsammans med arbetsledarna för att kunna ha öppna diskussioner och för att skapa trygghet utan att gå för fort fram. Medarbetarna behöver lugn och ro i detta och det är viktigt att de känner sig delaktiga i processen.

Tydlig kommunikation

Brist på information är en av delarna som kan skapa oro, förklarar Patrick. Delar av vår produktion ska byggas om och de som är med i ombyggnaden känner mindre oro än de som inte är lika delaktiga. Att dela information mellan arbetsgrupper har vi märkt spelar stor roll för att medarbetarna ska känna sig trygga. Att vara tydlig i information- och kommunikationsflödet är oerhört viktigt i ett förändringsarbete och gör att alla känner sig delaktiga.

Högre engagemang och bättre arbetsklimat

Tack vare utbildningar och genom att ge befogenheter till medarbetarna märks en mycket större arbetsglädje, ett ökat engagemang och ett bättre arbetsklimat. Alla har höjt sig en nivå, tar mer ansvar och har fått en större förståelse för den här resan, förklarar Stefan och Patrick.

På den här ytan bygger en av projektgrupperna upp ett produktionsflöde som flyttas hit från en annan del av verksamheten berättar Patrick Juslin.

I ett förändringsarbete är det inte antalet huvuden som räknas utan engagemanget som kommer från varje person som gör skillnaden i en förändringsprocess. Man måste se och lyssna på varje medarbetare för att få effekt.

Stefan Lindström och Patrick Juslin.

Förbättringar i produktion

Som ett led i förändringsarbetet jobbar Kinnegrip med projektgrupper i produktionen. Där engageras medarbetarna i arbetet i förbättringar inför bland annat ombyggnationer. I teamen ingår produktionstekniker, operatörer och underhållstekniker som är med under hela processen och arbetar fram material på bland annat produktionsgången.

Egna avstämningar och förbättringsförslag

I produktionen har Kinnegrip satt upp arbetstavlor där medarbetarna själva skriver upp hur arbetet går, gör avstämningar och kommer med förbättringsförslag. Där finns även en digital skärm med uppdaterad information om produktionen och ordrar som kommer in.
– Vår förhoppning är att arbetsledarna kan får en mer coachande roll. I det dagliga arbetet ska de inte behöva vara med på golvet i samma utsträckning för att förse medarbetarna med jobb, följa upp och rapportera. Medarbetarna kan då bli mer självgående genom och bland annat få digitala arbetsinstruktioner.

Acceptans för förändring

På lite längre sikt hoppas Kinnegrip att deras förbättringsarbete ska öka deras produktion och de ska kunna erbjuda produkter som kan skapa större marknadsandelar. De hoppas även att de ska få ett bättre arbetsklimat och bli en mer attraktiv arbetsplats.
– Det är alltid lätt att satsa på det fysiska som att investera i ny teknik och bygga om i produktionen. Viktigt att tänka på är att lägga mycket tid på att få med sig all personal. Finns ingen acceptans för en förändring så blir det ingen förändring. Det är inte bara de faktiska förändringar man gör utan även diskussionerna kring vad som kommer sedan som är minst lika viktiga i en förändringsprocess, menar Patrick.

Börja med en plan som talar om vad målet är, vart vi vill vara om kanske två år och aktiviteter som leder fram till målet.

Tydliga mål

– Börja med en plan som talar om vad målet är, vart vi vill vara om kanske två år och aktiviteter som leder fram till målet. Vet vi inte vart vi är på väg blir det svårt att hitta rätt. Samtidigt är det viktigt att stämma av under resan för att se så man är på rätt väg, tipsar Patrick och Stefan.

Så om ni får drömma lite, hur ser Kinnegrip ut om 10 år?

– Då har vi en modern fabrik och är en attraktiv arbetsplats. Vi är ett företag som folk känner till och tycker har haft en häftig utvecklingsresa och som tillåter sina medarbetare att utvecklas, avslutar Patrick och Stefan.

Vad händer nu?

I Kinnegrips utvecklingsresa kommer ledningsgruppen och alla arbetsledare gå en två dagars ledarutbildning på Campus i Lidköping för att få mer kunskap om medarbetarsamtal. Under våren väntar även en uppföljning av det arbete IDC genomför med Kinnegrip som handlar om arbetsplatskultur. Under den uppföljningen är även EDCS, Equality Development Center West Sweden, med och håller i en utbildande del om normer och jämställdhet. Häng med oss under hösten för att läsa mer om vad som händer under Kinnegrips utvecklingsresa.

Projekt Catalyst

Catalyst är projektet som hjälper den tillverkande industrin att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Läs mer om Catalyst

Vill du veta mer?

Hör av dig till Anna eller Marie om du vill veta mer eller vill berätta om ditt företags utvecklingsresa.

Kommunikatör

0500-50 25 13

Anna German

Kommunikatör

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 13

Industriell utvecklare

0500-50 25 21

Marie Hult

Industriell utvecklare

Sedan augusti 2013 har jag varit anställd som säljresurs här på IDC och främst jobbat med kundkontakt för IDC och Material ConneXion. Men jag har även hand om prospekt, event och seminarier, jag är nog lite allt i allo .

Det är en fantastisk känsla att få vara med och coacha människor och se dem lyfta. Att fånga upp företagens behov och få dem att själva se och ombesörja dem. Det gör det extra roligt att gå till jobbet.

Min lediga tid spenderar jag gärna med familj och vänner. Vi umgås, lagar och äter god mat serverad med ädla drycker. För mig är det även avkoppling att komma ut i skogen och som hundägare har jag en jättebra anledning att göra det ofta.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 21

Dela via