Fokusträff: Recept för en attraktiv arbetsgivare

Nu vi har startat upp våra Fokusträffar med temat ledarskap och medarbetarskap. Den 12 september inledde Anna Dyhre ämnet med en tre timmar lång föreläsning.

Drygt 100 deltagare lyssnade på hur medarbetare kan vara medskapare på arbetsplatsen. Anna Dyhre varvade föreläsningen med diskussion och workshop där deltagarna fick utbyta erfarenheter.

Jobba med de mjuka värdena

Anna pratade om att vi behöver en gemensam karta över hur vi lyckas ta oss dit vi vill.  Chefen kan behöva ta ett kliv tillbaka och släppa fram medarbetaren, för att denne ska känna engagemang och ansvar. Genom att jobba med de mjuka värdena få vi ett mer hållbart erbjudande till våra medarbetare och höjer kompetensen. Alla känner sig delaktiga och trivseln kan bli högre.

Anna Dyhre

Genom att jobba med de mjuka får vi ett mer hållbart erbjudande till våra medarbetare, menade Anna Dyhre.

Medarbetarna är viktiga ambassadörer

Vet till exempel alla medarbetare vad deras roll på företaget innebär? Hur ser arbetsprocessen ut? Vad händer innan jag får min uppgift och vem tar över efter mig? Genom en tydlighet ökar engagemanget och medarbetarna blir viktiga ambassadörer för sitt jobb. Receptet för en attraktiv arbetsplats enligt Anna Dyhre är att få alla att känna sammanhang och mening, känna frihet och att känna sig kompetenta.

Teckenspråkstolk

Vi på IDC jobbar för att alla som vill ska kunna vara med på våra event, så under Fokusträffen hade vi hjälp av Tecken och Tolk AB som teckentolkade hela föreläsningen. Ika Hansdotter och hennes kollega från Tecken och Tolk var fantastiskt duktiga som hängde med och tolkade Anna Dyhres medryckande föreläsning.

Anna Dyhre och Tecken och Tolk

Ika Hansdotter (till höger) från Tecken och Tolk AB, och en kollega till henne, teckentolkade Anna Dyhres tre timmar långa föreläsning.

Viktiga ämnen diskuterades

Bland de 100 deltagarna var engagemanget stort, många tyckte det var ett viktigt ämne som väckte både tankar och diskussioner. Att det var intressant att få sätta ord på det jobb man gör och inte bara prata titlar.

Det var intressant att se sin roll på ett annat sätt, att sätta ord på det och faktiskt våga vara lite osvenskt stolt över det jobb man gör.

Medarbetar på Furhoffs Rostfria, Skövde

Dynamsikt ledarskap

Andra frågor som diskuterades var hur ledarskap kan komma att se ut i framtiden. Att det kanske behöver bli mer dynamiskt och inte så mycket fokus på hur:et, våga vara mer visionär. Det gäller att hänga med i utvecklingen och inte luta sig tillbaka, vara öppen för vad framtidens medarbetare efterfrågar.

Tre generationer av organisationer

Enligt Anna Dyhre finns tre generationer av organisationer, de som producerar, de som presterar och de som transformerar. De transformerande organisationerna får människor att känna större mening och inre motivation till sitt arbete vilket medför en ökad trivsel som i sin tur gör att medarbetarna känner att de kan prestera bättre.

Nästa Fokusträff

Den här Fokusträffen var den första i en serie med fler i samma tema. Håll utkik på vår hemsida under utbildningar och event när det är dags för nästa träff. Mer information kommer redan nu i höst.

Bilder från Fokusträffen på First Hotell Billingehus
IDC tipsar

Få inspiration till hur du kan bredda din rekrytering på Temadag – Inkluderande kommunikation som hålls på ASSAR Industrial Innovation Arena torsdagen den 7 november. Tomas Gunnarsson, Genusfotografen och Elin Östblom från Breddabilden  håller föreläsning och workshop.

Läs mer

Vill du veta mer?

Hör av dig till Inger eller Jeanette om du vill veta mer om våra Fokusträffar – ledarskap och medarbetarskap.

Industriell utvecklare

0500-50 25 20

Inger Rydén

Industriell utvecklare

Det absolut roligaste med mitt jobb är att få se olika verksamheter, läsa av deras behov och att få vara en del av utvecklingen i Skaraborgs industri. Det är samtidigt väldigt personligt utvecklande. Man får med sig mycket genom IDC, både kunskap, utveckling och möjligheter.

Jag började här i augusti 2011 och jobbade då som produktionsanalytiker och har sedan dess varit bland annat projektledare för Inrediaprojektet, startat upp Möbelbruket och idag jobbar jag med verksamhets- och kompetensutveckling i Kompetensnavet.

Som det kanske går att gissa sig till av mitt personliga foto så ägnar jag mycket tid åt träning. Efter jobbet hittar ni mig som instruktör på Friskis & Svettis där jag leder gruppträningspass.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 20

Dela Via