Finansiering för industriföretag - Johans bästa tips

Att ett delägarskap i IDC innebär förmånen att få stöttning, information och coachning i finansieringssammanhang, det känner de flesta säkert till. Men hur går det till i praktiken? Och vilka möjligheter finns?

Vi lät Johan Svensson, som har många års erfarenhet av att hjälpa företag i processen kring ansökan av finansieringsstöd, berätta lite om just det.

Hur kan IDC stötta företag i finansieringssammanhang?

Att vi finns här, som ett coachande stöd genom hela finansieringsansökan, brukar vara till stor hjälp för våra delägarföretag. Vi delar inte ut några egna pengar men vi har en bra översikt över vilka möjligheter till finansiering som finns tillgängliga. Vi rådgör gärna kring vilka finansieringslösningar som kan vara aktuella och stöttar även i ansökningsprocessen.

Vad finns det för möjligheter för små och medelstora tillverkande industriföretag?

Jag skulle säga att möjligheterna är enorma faktiskt. Många stöd riktar sig till köp av extern tjänst, provning, testning, internationalisering, exportsatsningar och för digitalisering i olika former. Det finns också stöd för produktutveckling, testmaterial, provningar och IP-strategier.

Oj, det var många områden, hur stora belopp kan det röra sig om?

Det beror helt på projektet, det kan vara allt från 10 000 kronor upp till 500 000 kronor.

Västra Götalandsregionens stöd exempelvis, är fantastiska, de ligger långt framme i att kunna identifiera företagens behov. De ger företag i regionen, möjlighet till stöd, som det inte finns motsvarighet till på nationell nivå.

I vilka sammanhang kan det vara läge att tänka på finansiering?

Så snart det är dags för ett utvecklingsprojekt skulle jag säga! Att söka finansiering handlar inte om att företaget inte har ekonomi att driva projektet. Det är ju snarare så att företaget genom ett finansieringsstöd ökar möjligheten till investeringar i andra delar i verksamheten, parallellt med utvecklingsprojektet, genom att utnyttja de finansieringsmöjligheter som finns.

Hur går själva ansökan till?

De flesta finansieringsstöd bygger på att företaget fyller i en given mall, den kan vara mer eller mindre omfattande, allt från två till tio sidor. Gäller ansökan pengar för en extern tjänst behövs även en offert. Det krävs också en tidsplan för projektet och en motivering och förklaring för hur de sökta pengarna ska användas. Här har vi stor erfarenhet i att finnas med som coachande partner i processen till företagen, ska du göra det för första gången kan det upplevas tidskrävande, men det är värt arbetet helt klart och behöver inte ta särskilt lång tid.

finansiering (30)

Arne Holmberg och Johan Svensson diskuterar finansieringslösningar.

Ett annat bra exempel är företaget Skeby Gårdar som under 2017 har bedrivit ett utvecklingsprojekt kring utredning om hur linolja påverkas av olika temperaturer. När vi diskuterar avrapportering på projektet och kommande steg i utvecklingen så belyser Nicklas Lundberg, VD Skeby Gårdar betydelsen av innovationschecken.

Vi hade aldrig kunnat dra igång det här projektet om vi inte fått Innovationschecken.

Nicklas Lundberg från delägarföretaget Skeby Gårdar

Hur coachar du företagen i processen, rent konkret?

Det är inte bara jag utan flera av oss här på IDC som har kunskap och erfarenhet att göra det. Först och främst kan vi hjälpa till att identifiera vilken typ av finansiering som är aktuell för det enskilda projektet. När det är gjort kan vi till exempel ge företaget alla mallar som behövs, vi kan läsa ansökan innan den skickas in och komma med förslag på ändringar och korrigeringar. Vi kan också kontakta handläggaren och förbereda hen på vilken typ av ansökan som ska komma in så att processen snabbas på.

Det hela låter ju väldigt enkelt, men vilka är de största hindren?

Ofta sitter de största hindren i de sökande själva, upplevelser av att tiden inte räcker till, att det administrativa är för krävande, den typen av känslor står i vägen tyvärr. Och det här kanske låter hårt, men finansiärerna vill ju ha ut sina pengar och vi finns här för att hjälpa till, så egentligen behöver inte steget vara så långt.

Det händer mycket när det gäller finansiering, det finns många namn, finansiärer och ansökningsperioder att hålla ordning på. Vart kan man hålla koll på ett enkelt sätt?

Vi håller vår hemsida uppdaterad med aktuella stöd, där finns också fördjupad information om varje enskild finansieringsmöjlighet. Och dessutom finns vi självklart här för våra delägarföretag, det är bara att ringa och fråga. Antingen via företagets kontaktperson hos oss på IDC, eller till mig direkt.

Härligt, vilka är dina topp tre tips till den som funderar på att söka finansiering?

1. Fundera inte – ta dig tiden – det är värt det.
2. Fråga hellre en gång för mycket, det är oftast enklare än vad det verkar.
3. Finansiering är inte för de som har dålig ekonomi – det är för alla som vill nyttja de system som skapats för att företaget och regionen ska växa.

Kan du berätta om något företag du stöttat med coachning i finansieringsprocessen?

Vi har ett delägarföretag som varit delägare sedan 2012, varje gång de har en ny utvecklingsidé så kontaktar de mig för att stämma av – ”finns några finansieringslösningar att söka för det här projektet?” Under åren har de beviljats sex olika finansieringsstöd, en total summa på 800 000 för att kunna genomföra utvecklingsinsatser.

Spännvidden på finansieringslösningarna är stor vilket är fantastiskt för våra delägarföretag.

Några sista ord på vägen?

Ofta känns det svårt eller nästa omöjligt att kunna lösa allting själv, då är det bra att veta att det finns mycket vi kan stötta med eftersom vi sitter med stor samlad erfarenhet och många kontakter. Ett varmt tips är också att försöka ha framförhållning i planeringen av projekten, både för projektens och för finansieringens skull!

Läs mer om finansiering här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

4 juni, 2023 — Lästid 2 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Karriärprogram som erbjuds av Skövde Kommun

Karriärprogram Ett satsning som erbjuds av Skövde Kommun. Det är ett karriärprogram för ”international professionals” i Skaraborg och masterstudenter vid…

2 augusti, 2023 — Lästid 2 min

Information | Tips från IDC

Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder…

6 november, 2023 — Lästid 3 min

Information | Tips från IDC

Hållbarhetscheckar för omställning till cirkulär affärsmodell

VGR erbjuder finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken som kan användas för insatser som främjar och möjliggör omställning. Företag kan…

20 november, 2023 — Lästid 2 min