Falköping om 20 år, Magnus Sundén berättar om vägen dit

IDC har träffat näringslivschefen i Falköpings kommun, Magnus Sundén, för att höra hur de jobbar med näringslivsutvecklingen, långsiktiga mål och vilken typ av stöttning företagen i kommunen får i sin utveckling.

Det personliga mötet är viktigt

Falköpings kommun har fyra övergripande mål för sin verksamhet:

  • Ett socialt hållbart Falköping.
  • Ett attraktivare Falköping.
  • Ett näringsliv som utvecklas.
  • Kvalitén i verksamheten ska öka.

Hur jobbar ni för att nå de här målen?

Stärkt företagsklimat i hela Falköping

Kommunen redovisar hur jobbet går framåt utifrån alla de fyra målen. I vår näringslivsstrategi står det att vi jobbar för att stärka företagsklimatet i hela Falköpings näringsliv. Detta är jag väldigt stolt över att ha fått med i strategin för det hänger även ihop med vår värdegrund. Vi behandlar alla företag lika. Det spelar ingen roll om det är två eller tio medarbetare i företaget, eller var i kommunen de är lokaliserade. Vårt arbete i kommunen ska vara kundorienterat och vi jobbar mycket med det personliga mötet. Vid till exempel en bygglovshandläggning är alla parter med i ett möte för att hjälpas åt och lyssna på varandra, vilket underlättar beslutsprocessen.

Samverkan ger uppväxling av nyttan och vi drar lärdom av varandra.

Falköpings näringslivschef, Magnus Sundén.

”Vi uppnår goda resultat genom effektiv samverkan” är en del av er värdegrund. Hur märks detta i ert näringsliv?

Den interna samverkan vi har är väldigt viktig, och den fungerar bra. Det är viktigt att få med helheten i ett ärende, och se möjligheter kopplat till andra ärenden i syfte att skapa en lösning som ger det bästa för delintressenter men också för helheten. Intern samverkan är grunden för ett sådant arbetssätt, inte minst nu under rådande högkonjunktur men kommer vara ännu viktigare under en lågkonjunktur. Även samverkan med andra kommuner fungerar väldigt bra och är ett stort stöd i jobbet. Detta har utvecklats mycket över tid och vi träffas en gång i månaden då vi får tillfälle att utbyta erfarenheter.

Hur ser samarbetet ut med de aktörer ni valt?

De organisationerna vi samverkar med på regional nivå har alla olika inriktning på sina uppdrag och vi väljer ut en inom respektive område. Vi samarbetar med bland annat ALMI, Connect och IDC, dessa konkurrerar inte med varandra utan kan istället dra nytta av varandras olika inriktningar. Som stöd för oss i arbetet med den tillverkande industrin i kommunen, är som exempel, IDC den valda externa partnern.

Hur jobbar ni med nyföretagande i kommunen?

Vi har haft en bra utveckling av nyföretagande de sista tre åren till skillnad mot för cirka fyra år sedan. Vi sökte ett utvecklingsprojekt till vårt NyföretagarCentrum Falköping för att få igång aktiviteter och synliggöra varumärket. Vi hade en idé och gick samman med ett antal mindre företag som sitter i styrelsen på NyföretagarCentrum och frågade dem vilka behov de såg och hur vi behövde rikta verksamheten. Nyföretagandet har ökat med 30% sedan vi hade vår bottennivå. Vi jobbar till exempel med många nya målgrupper. En tredjedel av all rådgivning går idag till nyanlända då de måste synliggöras bättre för att komma ut i samhället. Det jobbet görs via NyföretagarCentrum.

Nyföretagandet har ökat med 30% sedan vi hade vår bottennivå.

Vad ser du för möjligheter att nyttja nyanlända till industrin?

Vi har hittat ett par spår som fungerat väldigt bra. I det vi kallar Språkanpassad industriutbildning studerar du ett ämne samtidigt som du lär dig det svenska språket. Det bygger på att vi pratat ihop oss med ett par företag som har behov av att anställa. Företagen behöver inte gå via arbetsförmedlingen, utan kommer till Lärcenter där utbildningen utformas efter företagens och de sökandes behov, vilket gör att alla inblandade tar stort ansvar. Det kräver en del resurser men gör god nytta. Vi får på detta sätt ut 8 – 10 personer i arbete per år.

Hur fungerar Lärcenter?

Lärcenter har vuxenutbildning och lyder under kompetens och arbetslivsförvaltningen. Där kan du i stort sett läsa vad du vill inom vuxenutbildning, läsa upp betyg, läsa upp ämnen, grundläggande och kompletterande svenska eller hoppa på utbildningar på distans. Här finns hela YH-utbildningar och de säljer även utbildningar till företag. Korta kurser förläggs här istället för att man ska behöva ta sig till exempelvis Stockholm. Inskrivningsantalet på Lärcenter ligger idag på cirka 2000 stycken.

Falköpings industrinätverk hade sin första träff i maj där nio olika industriföretag deltog samt Falköpings kommun, Lärcenter Falköping, YH Falköping och YH Jönköping.

Berätta mer om hur ni jobbar med samverkan i näringslivet

Jag har hjälp av fyra näringslivsråd som jobbar med näringslivsfrågor, handelsutveckling, besöksnäring och landsbyggdsutveckling. Genom samverkan mellan alla fyra får vi en bra dynamik och det blir lättare att se helheten i kommunen. Vår roll är att ha en central roll i näringslivsutvecklingen och det ska finnas en naturlighet i att vända sig till oss. I Näringslivsrådet finns även bolagen med genom 12 representanter från olika branscher, bland annat lantbruk, industri, handel och fastighet. Vi träffas fyra gånger om året för att lyssna av varandras behov och för att få en bild av var vi står idag. Alldeles nytt är industrinätverket som ingår i näringslivsrådet som en undergrupp.

Nätverk är min filosofi, öppna enkla nätverk, och detta har fått positiv respons bland företagen. Det är jätteviktigt för att kunna lyssna av behoven ute i näringslivet.

Vad har du för förväntningar på industrinätverket?

Syftet med nätverket är att möta tillverkande industriföretag med deras behov och intressen och kunna leverera det de efterfrågar genom utvecklingsinsatser, projektinsatser och knyta det offentliga mycket närmare. Hitta en samverkan som fungerar på både lokal och regional nivå och att vi ska föra ut de fantastiskt fina projekt som drivs av IDC och andra aktörer mycket mer tydligt till lokal nivå och få ett högre utnyttjande av det. Vi vill att företagen vågar vara med och vi ger dem tillfälle att träffas cirka tre till fyra gånger om året.

Om vi blickar framåt, hur är det av leva, bo och verka i Falköping om 20 år?

Om 20 år är Falköping Skaraborgs logistikcentrum. Vi har återtagit vår position som järnvägsort, vi har byggt ut och blivit den självklara orten för omlastning. Vi har kontakt med Europa och Göteborgs hamn och vi har stärkt konkurrenskraften för vårt övriga näringsliv. Vi har kunnat ge en logistiklösning som gör att det går att bedriva högteknologisk verksamhet i Skaraborg med järnvägslösningar som ett stabilt och ekonomiskt bra alternativ. Detta kommer ge Skaraborg en mer effektiv produktion och högre konkurrenskraft och vi blir inte så sårbara.

Ett spännande Falköping

Om 20 år har vi även tagit vara på det mångfacetterade näringslivet, förädlingsindustrin inom livsmedel har vuxit, och vi har klarat ut ekvationen boende, attraktivitet och jobb. Vi har även tagit vara på den möjlighet som våra nyanlända givit oss och stärkt vår arbetskraft, därför är Falköping om 20 år en ung, spännande och intressant ort att bo och leva i.

Vill du berätta om din kommun?

Vill du också berätta om din kommuns näringslivsutveckling och framtidsvisioner?
Hör av dig till någon av oss på IDC.

Kontaktuppgifter hittar du här

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min