CSR Västsverige blir aktiva i Skaraborg

Under 2019 kommer CSR Västsverige att bli mer aktiva i Skaraborg och planen är att kunna erbjuda hållbarhetsutbildningar och nätverk för nya och gamla medlemmar som har sina verksamheter i länet.

CSR, Corporate Social Responsibility, kallas affärsmodellen där företag tar ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Framtidens företag har hållbarhetsfrågorna högt på agendan för att säkra upp framtidens affärer som producent, leverantör och som arbetsgivare.

Söker företag som vill utveckla hållbarhetsfrågor tillsammans med CSR

CSR Västsverige kommer under 2019 etableras i Skaraborg vilket innebär att det kommer finnas personal på någon ort i Skaraborg en dag i veckan. Först och främst vill man hitta samarbetspartners och intresserade företag och verksamheter som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete ihop med CSR Västsverige. Johanna Stakeberg är verksamhetschef och berättar mer i ett samtal med IDC.

Johanna Stakeberg CSR Västsverige

-Vi söker både möjligheter att kunna arrangera träffar och utbildningar för företagen i Skaraborg, men också någonstans att sitta. På ett par orter har vi löst det genom att vi sitter ihop med andra verksamheter vilket skapar ett värde för dem då vi finns så nära. Det skapar en win-win situation där vi kan hjälpa till med hållbarhetsfrågor och samtidigt dela lokaler. Det vore väldigt roligt om vi hittar en liknande lösning i Skaraborg.

Hur gör CSR nytta för ett litet/medelstort tillverkande industriföretag?

-Vi vägleder företaget i de frågor som är mest relevanta och som gör att de kan hitta sitt strategiska hållbarhetsarbete, förklarar Johanna. Tillsammans med företaget resonerar vi kring hur de kan framtidsäkra sin verksamhet och vad de har mest nytta av för egen vinning och utifrån sin värdegrund. På så vis bygger vi långsiktig hållbarhet, företaget känner en egen vinning i dessa frågor samtidigt som samhället drar nytta av det. CSR Västsverige bidrar till en allmän kunskapshöjning inom alla områden, miljömässig-, social-, och ekonomisk hållbarhet. Sedan får man hjälp med att hitta sitt eget ställningstagande: vad är de främsta aspekterna vi har att ta hänsyn till i vårt företag? Det som är viktigt för det ena företaget kanske inte är det för det andra. Det handlar mycket om att hänga med i den samhällsutveckling vi har och vara aktuell i sitt erbjudande och i sitt företag.

Gör behovsinventeringar hos sina medlemmar

Allt CSR Västsverige gör sker på medlemmarnas uppdrag, de är lyhörda på deras behov av hållbar utveckling, vad man behöver hjälp med och på vilket sätt man vill träffas.

-Vi gör ständigt behovsinventeringar hos våra medlemmar. Tillsammans med dem har vi tagit fram ett kompetensutvecklingsprogram som består av bland annat seminarium, nätverksträffar, workshops och CSR-forum, berättar Johanna. Vi har konkreta metoder för att kunna hitta, utveckla och bedriva hållbart företagande.

Utbildningar ingår i medlemsavgiften

Worldfavor är ett digitalt verktyg där företaget kan registrera sin hållbarhetsdata och inventera sina styrkor och svagheter inom många områden. Verktyget är baserat på ISO 26000 samt de globala målen och snart även på GRI – Global Reportive Initiative. Alla seminarier filmas och läggs i en kunskapsbank som medlemmarna har tillgång till. missar man något intressant finns det tillgängligt på nätet efteråt. Merparten av alla utbildningar, seminarium och digitala verktyg ingår i medlemsavgiften för upp till två deltagare per företag och år. Marknadsvärdet på det som ingår i medlemskapet uppgår till drygt 60 000 kronor per företag och år.

Som medlem i CSR ökar företaget sin kunskap om hållbart företagande, kunskapen kommer både från oss och från andra medlemmar.

Johanna Stakeberg, CSR Västsverige

Hur fungerar era träffar?

-Alla våra evenemang bygger på att det kommer medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter vilket vi skapar mycket utrymme för, berättar Johanna. Det är medlemmarna som bygger basen med sina erfarenheter, sedan tar vi in experter inom vissa områden när det behövs. Ett uppskattat koncept är när ett medlemsföretag delar med sig av en utmaning eller ett case till andra medlemmar för att få mångas ögon på möjliga lösningar. Det ger alla företag nya perspektiv tack vare att de fått dela sina erfarenheter kring liknande utmaningar.

Kunskapsutbyte

– Tillsammans för affärer och samhällsansvar, är huvudsyftet med att bli en del av CSR Västsverige, fortsätter Johanna. Hos oss blir det lite av en ”hjälp till självhjälp” då våra medlemmar själva söker vad de behöver lära sig mer om i mängden utbildningar, verktyg, samverkansgrupper med mera som ingår i medlemskapet. Till våren startar vi även så kallade Pep-talks då vi träffar medlemmar separat och erbjuder enskild handledning till de som så önskar.

Frågor som är extra viktiga för industrin

Inom industrin finns många liknande utmaningar som till exempel resursfrågan, mångfaldsfrågan, generationsväxlingen, att göra det attraktiv att arbeta inom industrin (för både kvinnor och män) och hur man säkerställer den framtida arbetskraft, förklarar Johanna.

-Vi hjälper till att strukturera upp hållbarhetsfrågorna inom branschen, göra det synligt och kommunicera vad man bidrar med för att kunna använda det affärsmässigt.  Detta gör vi till exempel genom fördjupningsseminarier i hållbar kommunikation och olika samverkans-forum. Har man idéer och tankar kring hur man själv skulle vilja utveckla de här frågorna men saknar samverkanspart så är man alltid välkommen att kontakta oss för att se om vi kan göra något tillsammans.

Utbildningsträff med CSR Västsverige.

Hur går det till att bli medlem?

-Vi har korta informationsmöten ungefär en gång per månad där man får en introduktion vad ett medlemskap innefattar, vad det kostar, vad man får tillgång till och vad som förväntas av våra medlemmar. Det går att lämna en intresseanmälan på vår hemsida så ringer vi upp och berättar mer, det går även bra att ringa själv. Vi har i snitt 50 utbildningar eller träffar per år i Västsverige så sannolikheten att man hittar något som är relevant för sin verksamhet är ganska stor. Träffarna brukar främst hållas i Göteborg, Trollhättan, Borås eller Halmstad, under 2019 kommer det även finnas möjlighet att få ta del av vårt erbjudande i Skaraborg, avslutar Johanna.

Medlemspriser
  • 1-9 anställda och idéburna organisationer – 3 000 kr/år
  • 10-99 anställda – 6 500 kr/år
  • 100-249 anställda – 10 000 kr/år
  • 250-499 anställda – 15 000 kr/år
  • 500 eller fler – 20 000 kr/år
Fakta om CSR

CSR Västsverige firade 10 år nu i höst och startades på initiativ av Västra Götalandsregionen, VGR, som ville bidra till en mer hållbar samhällsutveckling i Västra Götaland. CSR Västsverige drivs som en icke vinstdrivande ideell organisation vars uppdrag är att sprida kunskap, verktyg, inspiration och hjälp till självhjälp när det kommer till hållbar samhällsutveckling. Organisationen finansieras både av VGR men även av medlemsavgifter. Idag är CSR Västsverige Sveriges största sektoröverskridande hållbarhetsorganisation med över 300 medlemmar. Allt från stora internationella globala koncerner till små enskilda privata företag, myndigheter och organisationer men även lärosäten. Det är öppet för alla typer av företag att bli medlem. Många är nybörjare men det finns även de med mer erfarenhet vilket skapar en bra dynamik som ger stöd åt de som kanske inte har en egen hållbarhetsavdelning.

Infoblad om CSR Västsverige

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA…

26 april, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min