Cirkulärt arbete skapar affärsnytta

Att arbeta med cirkulära affärsmodeller skapar konkurrenskraft och många affärsmässiga fördelar, berättade Tobias Jansson, Circular Economy, under sin föreläsning på ASSAR Industrial Innovation Arena.

Genom tankeväckande föreläsningar och workshops både i miljön på ASSAR och inne på Material ConneXion fick deltagarna många konkreta verktyg med sig för att själva kunna sätta igång arbetet för att få mer cirkulära verksamheter.

Återvinning 2.0

För att få in det cirkulära i våra verksamheter menade Tobias att vi behöver designa bort avfallet och det finns mycket att spara genom en resurseffektivisering. I Europa kan vi med gemensamma krafter spara 500 miljoner euro genom att jobba mer cirkulärt och den återvinning 1.0 vi har idag behöver övergå i återvinning 2.0. Det skulle innebära att materialen är designade för att återvinnas, att vi har mer slutna materialloopar och att det finns möjlighet för företagen att behålla ägandet av materialen genom till exempel leasing.

Tobias Jansson föreläste om trender inom cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi är viktigt sett utifrån ett företags riskhantering av råvaror. I takt med att råvaror tar slut stiger priserna. Ett sätt att hantera den risken är att titta över sitt eget materialflöde och vilka möjligheter som finns att äga sitt eget material.

Tobias Jansson om varför det är viktigt med cirkulär ekonomi.

Skapa affärsnytta

En övergång till mer cirkulära affärsmodeller skulle innebära många affärsmässiga fördelar, förklarade Tobias.
-Kunderna går från att vara konsumenter till användare och vi får en stärkt kundrelation som går bortom köptillfället. Kunden blir mer engagerad i produktdesignen och mervärdet blir tydligare. Vi får även möjlighet till en datainsamling och en kontroll över materialflöden. Affärsnytta skapas även då produkterna håller längre och blir lättare att underhålla och uppdatera. Produkterna blir dessutom mer energieffektiva.

Beräkna cirkuläritet

Tobias tipsade även om ett mätverktyg som RISE har tagit fram för att bedöma om en produkt är cirkulär. Beräkningen ger svar på det ekonomiska värdet av produkten utifrån hur stor del återvunnet material den innehåller.

Läs vad RISE skriver om måttet

TMF och agenda 2030

Bland deltagarna under inspirationsdagen fanns Robin Ljungar som är hållbarhetschef på TMF, trä och möbelföretagen. TMF jobbar mot agenda 2030 och har formulerat mål för trä och möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete. I en artikel i senaste numret av Trä & Möbelforum finns ett reportage om TMFs jobb med de globala målen.

TMF och Agenda 2030

Var börjar man som industriföretag om man vill jobba mer cirkulärt?

Robin Ljungar delade med sig av några tankar innan han sprang vidare till tåget.

Workshop för att göra en produkt mer cirkulär

Efter Tobias föreläsning delades deltagarna i två grupper då ena gänget var specialinbjudna för projekt DMO 2.0, design med omtanke. Projektet drevs av Skaraborgs kommunalförbund,  med finansiering av Västra Götalandsregionen och vände sig till kommuner i regionen. Syftet med DMO 2.0 var att sprida kunskap om upphandling, inköp och miljöarbete vilket ska ge ökad återanvändning av kommunernas egna möbler, mer medvetna val och mer kunskap kring cirkulär ekonomi. Nu finns nätverket Cirkulär Kommun som startat efter att DMO 2.0 avlutats. Under worksshoppen samlades projektgruppen inne på ASSAR. Till sin hjälp hade de Circulardesignwheel som han skapat och som ger en bra översikt över vilka principer som är relevanta (inom framför allt möbelbranschen) för att börja tänka mer cirkulärt.

Circulardesignwheel

Deltagarna fick med hjälp av Circulardesignwheel  fundera ut hur en stol skulle kunna göras mer cirkulär.

Börja tänka cirkulärt

Inne på Material ConneXion fick den andra gruppen delta i en workshop som gav dem konkreta verktyg till att bli mer cirkulära i sina verksamheter. Christian Bergman, industriell utvecklare på IDC, som höll i workshopen delade in deltagarna i tre grupper som fick fundera ut var sin produkt att utgå från. Med en rad frågeställningar till sin hjälp kunde grupperna börja jobba.

  1. Vari ligger nyttan och värdet i det du erbjuder?
    Vilka andra sätt finns? Hur erbjuder du användaren värde och vilka oönskade egenskaper finns?
  2. Produkt, tjänst eller mittemellan?
    Vilka fördelar finns med att inte äga produkten? Hur kan vår produkt göras tillgänglig för användaren? Hur kan vi erbjuda värde på andra sätt? Hur kan vi dra nytta av att äga produkten under och efter användningen?
  3. Möjligheter och förutsättningar för att vara med i loopen.
    Kan produkten återvinnas, återtillverkas, uppgraderas/repareras eller återanvändas. Vilka samarbeten kan vi knyta till oss för att en tjänst ska fungera? Vilka hinder finns?

Som hjälp under arbetet med frågorna finns fler verktyg som Christian tipsade om: Design play cards finns för vem som helst att beställa från nätet och på okala.net hittar du ekodesignstrategihjulet för en mer hållbar produktutveckling. På Circular design guide.com får du stegvis lära dig mer om att jobba cirkulärt och hållbarhetsguiden ger också en bra introduktion och flera praktiska verktyg.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt

Kick Out för hållbar interiör

Deltagare i projektet Hållbar Interiör har träffats i Konstakademiens lokaler i centrala Stockholm som andas samma mentalitet som projektet står för…

26 september, 2022 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Boka tid och testa dina produkter i ASSAR Lab

ASSAR Lab möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar små och stora teknik- och industribolag med…

27 september, 2022 — Lästid 3 min

Projekt

Vad innebär cirkulär ekonomi för dig?

Satsningen Kickstart cirkulär ekonomi erbjuder företag möjligheten att utforska vad cirkulär ekonomi för en hållbar omställning innebär i den egna…

22 september, 2022 — Lästid 2 min

Delägare | Projekt

Affärsmodellsarbete stöttar Kramers cirkulära utveckling

Mitt ute på landsbygden strax utanför Töreboda ligger Kramers Mekaniska Verkstad AB. Här finns en nyfikenhet på omvärlden, ett brinnande…

30 augusti, 2022 — Lästid 7 min