Cecilia tipsar: Nya krav på klimatdeklarationer för nya byggnader

I januari 2022 väntas Boverkets nya krav på klimatdeklarationer för nya byggnader träda i kraft. De nya reglerna innebär att byggherren måste lämna in en klimatdeklaration innan huset kan användas, förutsatt att huset är större än 50 kvadratmeter och att byggherren inte är en privatperson som bygger för eget brukande. På kort sikt är målet att samla in information om byggnaders klimatpåverkan – på längre sikt att minska den.

Klimatdeklarationen som ska göras enligt det nya kravet omfattar hela byggskedet, det vill säga uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. Det innebär även att klimatdeklarationen kommer att användas för att ställa krav på hustillverkarnas materialleverantörer, som också måste arbeta för att sänka sin miljöpåverkan.

— De nya reglerna kommer att påverka alla som levererar till en byggnad exempelvis för de som levererar inredning för kök och bad eller trappor. Det gäller att ha koll på sin produkt, vad den innehåller och hur den produceras. För att möta de nya kraven är det viktigt att ha struktur i sitt miljöarbete. Ett nära samarbete med sina leverantörer blir också en nyckel till att ha koll på läget. Är ni som företag inte redan igång med dessa frågor så kan ni alltid vända er till oss för stöd på vägen och att komma igång. Vi har också koll på vart och hur ni kan ta hjälp om det behövs, säger Cecilia Karlsson, industriutvecklare tillverkning, på IDC.

”Kliv på småhus” ska ta fram livscykelanalys för småhus

Som ett exempel på stöd att få så pågår just nu projektet ”Kliv På Småhus” med målet att hitta en standardiserad, enkel och kostnadseffektiv metod för att räkna ut husens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Småhustillverkare, akademi (KTH) och forskningsinstitut (IVL) samverkar projektet kring att mäta klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (klimat LCA). TMF leder arbetet, och under ett och ett halvt år kommer man att undersöka hur småhustillverkarna kan införa ett effektivt arbete för att genomföra klimat-LCA:er för sina småhus.

Klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Branschen är positiv, men det nya kravet väcker också frågor. Hur ska det gå till rent praktiskt? Hur kan man säkerställa att alla gör sina beräkningar på samma sätt? Hur ska det kunna göras så enkelt och effektivt att klimatdeklarationen inte blir en för stor del av husets kostnad? De frågorna och många fler ska besvaras med projektet. Det kommer även att genomföra workshops hos ett flertal småhustillverkare kring deras målsättningar och arbetsmetoder för att därigenom identifiera behoven kopplat till livscykelanalysen. Under projektets gång dokumenteras beslutsprocesser, tillgängliga nyckeltal och man kommer även att ta fram ett gemensamt vägledningsmaterial.

Projektet är ett samarbete mellan trähustillverkare, konsulter, akademi och forskningsinstitut och pågår fram till hösten 2021. Finansiärer är Energimyndigheten, Arbio AB, TMF, Trivselhus, Derome och Fiskarhedenvillan. Den aktuella projektperioden är november 2019 till september 2021.

Läs mer om projektet här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Tips från IDC

Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder…

6 november, 2023 — Lästid 3 min

Delägare | Information

Grattis Sundlings! | Årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2023 gick till Sundlings Sverige AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

23 november, 2023 — Lästid 3 min

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Insikter med IDC

Insikter med IDC | Elmia Subcontractor 2023

Mässan där industrins experter möts för att dela med sig av sin kunskap och bli inspirerade av andras har gått…

23 november, 2023 — Lästid 4 min