Våra samverkanspartners

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vi samarbetar med en rad olika aktörer både i och utanför Skaraborgsregionen för att kunna utvecklas och erbjuda våra delägarföretag det absolut bästa stödet. 

ALMI Väst

Almi_Logo_farg 01_RGB

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. De erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. De har 40 kontor över hela landet.

Gå till Almis hemsida


Andra IUC-bolag

IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 14 regionala bolag är de den företagsnärmaste aktören mot industriella små och medelstora företag (SME). IUC Sverige ägs av 12 regionala självständiga IUC-bolag varav IDC West Sweden AB är ett. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt tillsammans med framför allt små och medelstora företag. Läs mer om IUC Sverige här.

Gå till IUC Sveriges hemsida


Balthazar Science Center

baltazar logotyp

Till grund för Balthazar ligger uppdraget att stimulera intresse för naturvetenskap och teknik hos både barn och vuxna. Balthazar ska vara en mötesplats där besökare i alla åldrar får upptäcka, interagera och reflektera över olika naturvetenskapliga fenomen, tekniska innovationer och aktuella samhällsfrågor. De ska vara ett stöd till pedagogiska verksamheter och bidra till att fler ungdomar söker till utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning.

Gå till Balthazars hemsida


CONNECT Väst

connect_logo_hemsida

Connect är ett privat initiativ utan vinstintresse. Verksamheten bygger på frivilliga insatser från näringsliv, universitet och andra organisationer som bidrar med kompetens, erfarenheter och värdefulla kontakter. Deras samlade insatser skall leda till att fler små och medelstora företag blir framgångsrika och växer snabbare och effektivare.

Gå till Connect Västs hemsida


Drivhuset Skaraborg

logo_drivhuset

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar de framtidens företag och fler entreprenöriella individer.

Gå till Drivhusets hemsida


EDCS

Equality Development Center West Sweden (EDCS) är en resurs i det pågående arbetet för jämställdhet och mångfald inom organisationer, företag och kommuner och i regionens utvecklingsprocess. Målet är att bidra till en utveckling som gör det attraktivt för kvinnor och män, och de som väljer att definiera sig på annat sätt, att leva och verka i Skaraborg. Det gör de dels genom att skapa kunskap kring kvinnors och mäns villkor och behov och dels genom att synliggöra de nya möjligheter som skapas av ett systematiskt jämställdhetsarbete. EDCS tror på att alla mår bättre av ett inkluderande samhälle.

Gå till EDCSs hemsida


Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde är en av de mest specialiserade i Sverige. De bedriver forskning inom fem specialiseringar: Informationsteknologi, Systembiologi, Virtual Engineering, Hälsa och lärande samt Framtidens företagande. Genom att koncentrera sin kraft erbjuder de partners inom arbetslivet, akademi och samhälle i stort en specialiserad, konkurrenskraftig forskning och mycket kompetenta forskare.

Högskolan i Skövde är en attraktiv partner för samarbete med världsföretag. De är till exempel en av Volvo:s fem Preferred Research Partner i världen och har samarbetsprojekt med Astra Zeneca och Microsoft.

Gå till Högskolan i Skövdes hemsida


INNOVATUM

Innovatum är ett av norra Europas starkaste utvecklingscentrum. Här jobbar vi med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige, väcka barns nyfikenhet för teknik och kreativ industri. Vi är en plats för smarta människor med smarta idéer kan man säga. Och världens bästa plats för framtidens bästa företag.

Gå till Innovatums hemsida


Science Park Skövde

Science Park Skövde AB har ett tydligt uppdrag: Att bidra till förnyelse i näringslivet. Det gör de genom att via Science Park Skövde på olika sätt stimulera företagsamhet i kunskapsekonomin.

Gå till Science Park Skövdes hemsida


Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Gå till Teknikcolleges hemsida