Vi är IDC – det här engagerar oss

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi ägs av cirka 160 små och medelstora tillverkande industriföretag, drivs av 26 medarbetare och vi är inte vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp och det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas, för en hållbar framtida industri.

Vi har jobbat för att stötta tillverkande industriföretag i Skaraborg i över 10 år, det är för dem vår verksamhet finns till, och vi utvecklas och växer tillsammans. Genom ett passionerat engagemang jobbar vi med samverkan, vilket driver inkluderande utveckling som resulterar i ett hållbart värdeskapande.

Vårt uppdrag är att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Våra medarbetare

IDCs medarbetare är en grupp människor med varierande personligheter och olika kompetenser. Vår bakgrund och våra erfarenheter sträcker sig över flera områden. Vi värdesätter att ha roligt ihop och att alla ska känna sig som en del i en gemenskap.

Läs mer om våra medarbetare

Våra delägare

Vi ägs av cirka 160 delägarföretag runt om i Skaraborg och har inget eget vinstintresse, företagens behov är våra utmaningar. Vi arbetar för hela Skaraborgsregionens tillväxt och samverkar med flera andra aktörer. Vi drivs av ett starkt engagemang för att industrin i Skaraborg ska öka sin konkurrenskraft och lönsamhet på en allt mer global marknad. Våra möjligheter till förhöjd finansiering och utvecklingshjälp ökar med antalet delägarföretag.

Läs mer om våra delägarföretag

IDC Skövde

Våra finansiärer

Vår verksamhet är inte vinstdrivande, vi ägs av och finns till för våra delägarföretag och deras behov. Vi finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun, EU:s strukturfonder och Vinnova.

Läs mer om våra finansiärer

Vår styrelse

Vår styrelse består av en rad medlemmar med stor erfarenhet av och kunskap om industrin i Skaraborg. Klicka dig vidare för att lära känna varje styrelsemedlem lite bättre.

Läs mer om vår styrelse

konferens

Våra samverkanspartners

Vi samarbetar med en rad olika aktörer både i och utanför Skaraborgsregionen för att kunna utvecklas och erbjuda våra delägarföretag det absolut bästa stödet.

Läs mer om våra samverkanspartners

IDC i ett sammanhang

IDC är en del av så mycket. På den här sidan har vi samlat ett par av de viktiga kontexter av vilka vi är en del. Exempelvis IUC Sverige – ett nationellt industrinätverk, vår grafiska profil och betydelsen av den och vår integritetspolicy.

Läs mer om IDC i ett sammanhang

vår modell IDC blå 2