Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena

Nätverk | Projekt

Träff med nätverket för kvinnor i industrin

Online via Zoom

Onsdag den 18 november, kl. 10:00-12:00

Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena
Träff med nätverket för kvinnor i industrin
Online via Zoom
Onsdag den 18 november, kl. 10:00-12:00

Hur arbetar man framgångsrikt med inkludering och jämställdhetsfrågor och blir en attraktiv arbetsgivare för alla? Välkommen på nästa nätverksträff för kvinnor i industrin.

Detta nätverk driver vi genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena i syfte att attrahera fler kvinnor till industri och tekniska yrken. Målgruppen för nätverket är personer som är yrkesverksamma inom industrin och studerande vid högskola och YH-utbildningar.

Utmaningar idag och möjligheter framåt

Hur ska vi få fler tjejer och kvinnor att intressera sig för teknik och se industrin som så spännande och framtidsinriktad den faktiskt är? Det handlar mycket om hur man är en attraktiv arbetsgivare, arbetsplatskultur, värdegrund och medarbetarskap. Den 18 november får vi höra två företag berätta om hur de arbetat framgångsrikt med dessa frågor.

Innehåll
  • Vilka är utmaningarna i branschen och hos er som företag?
  • Vad måste till för att få förändring?
  • Mathias Larsson, VD på Rotage berättar hur man arbetat med arbetsplatskultur, värdegrund och kompetensförsörjning/rekrytering.
  • Pia Hansson, HR-chef på JB Villan berättar om att vara en attraktiv arbetsgivare, vikten av att man faktiskt som bolag satsar på att jobba med de här frågorna och skapar förutsättningar för det genom t.ex. att ha en HR-funktion. Men också om rekrytering, medarbetarskap, inkludering och arbetsgivarvarumärket.
  • Workshop och gruppdiskussioner utifrån frågorna.

Tid: Onsdagen den 18 november, kl 10:00-12:00
Plats: Vi möts i Zoom, online.
Målgrupp: Alla är hjärtligt välkomna på träffen, oavsett kön.

Anmälan är stängd.

Du kommer att få instruktioner om hur du ansluter till mötet ett par timmar innan mötet sätter igång. Informationen mejlas ut till den adress du anger i din bokning. Du behöver ha uppkoppling till internet, kamera och mikrofon, resten ordnar vi med.

Här kan du läsa mer om nätverket för kvinnor inom industrin


Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova