Nätverk

Träff med HR-nätverket - internkommunikation i fokus

Online

Torsdagen den 3 september, 9:00-11:00

Anmäl här
Träff med HR-nätverket - internkommunikation i fokus
Online
Torsdagen den 3 september, 9:00-11:00

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag.

Kommunikation är grunden för en organisations existens och framgång. Det moderna synsättet på intern kommunikation är att alla medarbetare och chefer har ett stort ansvar för kommunikation. Ansvaret för den interna kommunikationen ligger oftast hos den som hanterar kommunikation och marknad men kan också ligga på den som hanterar personal/HR-frågor.

Under denna nätverksträff kommer vi prata om vikten av att arbeta med intern kommunikation och vad som gör en organisation kommunikativ. Vi kommer till stor del att ta avstamp i slutrapporten ”Den kommunikativa organisationen” som är ett resultat av forskningsprojektet ”Kommunikativa organisationer” vid Lunds Universitet.

Vi utbyter erfarenheter om hur intern kommunikation hanteras och värderas i organisationen, hur väl den verkligen fungerar tillsammans med HR-avdelningen och om det verkligen är så att medarbetarna är organisationens viktigaste kommunikatörer – behöver internkommunikationen prioriteras då?

Nätverket är till för dig som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Denna nätverksträff kommer att handla om internkommunikation och vikten av det i organisationer. Om du har särskilda frågor du vill lyfta, hör gärna av dig till Pia eller Susanne i förväg.

Tid: Torsdagen den 3 september, 9:00-11:00.
Plats: Vi möts i Microsoft Teams, online.

Du kommer att få instruktioner om hur du ansluter till mötet ett par timmar innan mötet sätter igång. Informationen mejlas ut till den adress du anger i din bokning. Du behöver ha uppkoppling till internet, kamera och mikrofon, resten ordnar vi med.


Fokusträffen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Pia eller Susanne om du vill veta mer om nätverksträffen eller bli medlem i nätverket.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova