Nätverket drivs av IDC

Nätverk

Träff med HR-nätverket - Att leda genom medarbetarskap

Online

Torsdagen den 5 november, kl. 13:00-15:00

Anmäl här
Nätverket drivs av IDC
Träff med HR-nätverket - Att leda genom medarbetarskap
Online
Torsdagen den 5 november, kl. 13:00-15:00

Hur påverkar tillgången på information ledarskapet idag och hur kan vi jobba mer med att involvera snarare än att informera?

Den här nätverksträffen kommer handla om att leda genom medarbetarskap och om hur ett utvecklat medarbetarskap skapar ansvar och initiativförmåga. Genom att ge medarbetarna större förtroende skapas mer samverkansorienterade arbetsplatser.

Att leda genom medarbetarskap

Mängden information vi har tillgång till idag kan skapa en illusion av att det finns  ett ”bästa sätt” att utföra en arbetsuppgift. Det i sin tur kan leda till standardiserade arbetssätt och en aktiv–passiv-relation mellan chef och medarbetare. Genom att ge medarbetarna förtroende och uppmuntra ansvars- och initiativtagande är det möjligt att bryta den passivitet som detaljerade regler och standardisering ofta medför. Thomas Andersson, biträdande professor vid Högskolan i Skövde, håller i föreläsningen. Thomas leder också forskningsgruppen Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens och är medförfattare till boken Medledarskap: Ledarskap som kollektiv initiativförmåga. 

Föreläsningen kommer ge insikt om hur ett utvecklat medarbetarskap kan leda till:

  • Mindre kontroll, inte mer.
  • Ansvar och initiativ snarare än passivitet.
  • Gemensamt snarare än individualiserat.
  • Involvera snarare än informera.

Tid: Torsdagen den 5 november, 13:00-15:00.
Plats: Vi möts i Microsoft Teams, online.

Anmäl dig här

Du kommer att få instruktioner om hur du ansluter till mötet ett par timmar innan mötet sätter igång. Informationen mejlas ut till den adress du anger i din bokning. Du behöver ha uppkoppling till internet, kamera och mikrofon, resten ordnar vi med.

Om nätverket för HR ledarskap & medarbetarskap

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor och som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Denna nätverksträff kommer att handla om att leda genom medarbetarskap och hur du kan utveckla det i organisationen. Om du har särskilda frågor du vill lyfta, hör gärna av dig till Pia i förväg.


Nätverksträffen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova