Nätverket drivs av IDC

Nätverk

Träff med HR-nätverket - Att leda genom medarbetarskap

Online

Torsdagen den 5 november, kl. 13:00-15:00

Anmäl här
Nätverket drivs av IDC
Träff med HR-nätverket - Att leda genom medarbetarskap
Online
Torsdagen den 5 november, kl. 13:00-15:00

Hur påverkar tillgången på information ledarskapet idag och hur kan vi jobba mer med att involvera snarare än att informera?

Den här nätverksträffen kommer handla om att leda genom medarbetarskap och om hur ett utvecklat medarbetarskap skapar ansvar och initiativförmåga. Genom att ge medarbetarna större förtroende skapas mer samverkansorienterade arbetsplatser.

Att leda genom medarbetarskap

Mängden information vi har tillgång till idag kan skapa en illusion av att det finns  ett ”bästa sätt” att utföra en arbetsuppgift. Det i sin tur kan leda till standardiserade arbetssätt och en aktiv–passiv-relation mellan chef och medarbetare. Genom att ge medarbetarna förtroende och uppmuntra ansvars- och initiativtagande är det möjligt att bryta den passivitet som detaljerade regler och standardisering ofta medför. Thomas Andersson, biträdande professor vid Högskolan i Skövde, håller i föreläsningen. Thomas leder också forskningsgruppen Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens och är medförfattare till boken Medledarskap: Ledarskap som kollektiv initiativförmåga. 

Föreläsningen kommer ge insikt om hur ett utvecklat medarbetarskap kan leda till:

 • Mindre kontroll, inte mer.
 • Ansvar och initiativ snarare än passivitet.
 • Gemensamt snarare än individualiserat.
 • Involvera snarare än informera.

Tid: Torsdagen den 5 november, 13:00-15:00.
Plats: Vi möts i Microsoft Teams, online.

Anmäl dig här

Du kommer att få instruktioner om hur du ansluter till mötet ett par timmar innan mötet sätter igång. Informationen mejlas ut till den adress du anger i din bokning. Du behöver ha uppkoppling till internet, kamera och mikrofon, resten ordnar vi med.

Om nätverket för HR ledarskap & medarbetarskap

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor och som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Denna nätverksträff kommer att handla om att leda genom medarbetarskap och hur du kan utveckla det i organisationen. Om du har särskilda frågor du vill lyfta, hör gärna av dig till Pia i förväg.


Nätverksträffen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Pia om du vill veta mer om nätverksträffen eller bli medlem i nätverket.

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 19

Pia Nurro

Industriutvecklare kompetens

Det som får mig att hoppa upp ur sängen varje dag är att jag vet att vi behöver ha bra arbetsplatser. Genom att jobba med ledarskap och medarbetarskap finns möjlighet att få ut styrkan ur hela företaget. Det är min del in i uppdraget att långsiktigt stärka och öka lönsamheten hos den tillverkande industrin i Skaraborg.

Idag jobbar jag på plats i Skövde i projektet Catalyst. I mitt uppdrag som Industriell utvecklare har jag med mig min kunskap inom kompetensförsörjning och min passion för utveckling.

Jag började på IDC 2015. Då var min tjänst förlagt hos IUC Sjuhärad i Borås. Under tre år jobbade jag som coach där i projektet Kompetensnavet med strategisk kompetensförsörjning. Mitt uppdrag handlade om att stötta Sjuhärads industriföretag i att bli attraktiva arbetsplatser både för befintliga medarbetare och den nya kompetens de behöver locka till sig. Det var inriktat på att hjälpa dem se nya strukturer och mönster genom att se kompetens på ett nytt sätt, allt med ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Det har varit en otroligt spännande resa där jag har lärt mig massor, både om mig själv och om företagen och den verklighet de lever i. Samtidigt både såg och hörde jag utveckling även hos de företag som ingick i projektet.

Jag är en person som är nyfiken på nya perspektiv och tycker det är viktigt med helhet. Mitt viktigaste ord är tillsammans. Om vi jobbar tillsammans blir vi både smartare, starkare och får mer förståelse för varandras perspektiv. Jag tycker jag är bra på att lyssna och vara lyhörd.

På min personliga bild har jag ett pass. Det får symbolisera att jag är nyfiken på nya platser och nya människor. Jag reser gärna men det behöver inte alltid vara så långt bort. Även i mitt arbete träffar jag nya människor och ser nya platser. Det är stimulerande!

När jag inte jobbar är jag helst i skogen, i sommarstugan med familjen.  Jag tränar gärna min kropp på yogamattan eller i gymmet. På vintern älskar jag att åka skidor både på längden och tvären.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 19

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen