Temadag

Temadag: Förändringsledning - förstå och hantera de reaktioner omställning väcker

Online

Tisdagen den 6 oktober

Temadag: Förändringsledning - förstå och hantera de reaktioner omställning väcker
Online
Tisdagen den 6 oktober

Så når du förbättringsarbetets mål genom att förstå och hantera de reaktioner omställning väcker hos de som omfattas av den. Du får med dig kunskaper kring vad som skapar frustration hos människor i förändring och verktyg för att istället skapa trygghet, engagemang och drivkraft.

Vi lever i en värld som är i ständig förändring vare sig vi vill eller inte, det har visat sig inte minst gällande den rådande pandemin. Människorna är företagets främsta resurs och för oss människor förändring inte alltid helt enkelt. För att kunna ta tillvara medarbetarnas kreativitet och kompetens genom en förändring, behöver man som företag skapa en grund där medarbetarna känner lugn och trygghet, inför och under en förändring. På så sätt kommer förändringar att genomföras smidigare, snabbare och bli mer hållbara.

Utan människors kreativitet i företag skapas ingenting.

 

Kommunikation längs med vägen

Det är viktigt att planera sin kommunikation i förhållande till förändringsprocessen, för att ge en gemensam helhetsbild och ett ”varför” som motiverar omställningen. En del av eftermiddagen kommer IDCs kommunikationsansvarig, Lisa Stridh, ägna åt att prata om internkommunikation i förhållande till förändringsledning.

Du får med dig:
  • Insikter kring betydelsen av förändring
  • Insikt kring drivkrafter bakom olika beteenden
  • Verktyg kring kommunikation i förändring

Tid: Tisdagen den 6 oktober, 10:00 – 12:00
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av frågor kring ledarskap och medarbetarskap och att utveckla organisationer, inom tillverkande industri i Skaraborg.

Anmälan är stängd.


Om föreläsaren

Inger Rydén kommer att leda oss genom ämnet förändringsledning.

Inger Rydén arbetar som projektledare, förändringsledare och coach på IDC West Sweden. Inger har en lång och bred erfarenhet från den tillverkande industrin med fokus på kunder, planering och logistik. För att nå resultat och framgång har Inger upplevt att den röda tråden är att lyssna på – och skapa goda relationer med – medarbetarna.

Inger är utbildad Professionell Coach och Förändringsledare enligt ICF samt certifierad NLP-coach. Ingers intresse för människors fysiska- och psykiska hälsa har gjort att hon parallellt med sitt arbete på IDC har gått en fördjupad coachutbildning med inriktning mot mental hälsa om hur vi människor fungerar mentalt.

Med kunskap om vad som sker med oss människor i förändring, får vi möjligheter att genomföra förändringar på ett sätt som tillvaratar varje människas potential.

 


Om temadagen

Temadagen är en del i seminarieserien ”Omställning i en ny tid”. Med den vill vi ge insikter och verktyg som spelar stor roll för företag som vill leda medarbetare genom förändring mot hållbara resultat. Alla ämnen vi tar upp i seminarieserien, kräver sin kommunikation. Därför kommer tid avsättas vid varje träff för att utforska möjligheterna med kommunikation i förhållande till ämnet.

Tid: Tre tisdagar under hösten/vintern 2020: 6 oktober, 3 november och 1 december – 10:00-12:00
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av frågor kring ledarskap och medarbetarskap och att utveckla organisationer, inom tillverkande industri i Skaraborg.


Temadagen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova