Nätverk

Produktionstekniska nätverket träffas hos LEAX

LEAX Skaraborg, Falköping Göteborgsvägen 5

Tisdagen den 10 december, 14:00 - 16:00

Produktionstekniska nätverket träffas hos LEAX
LEAX Skaraborg, Falköping Göteborgsvägen 5
Tisdagen den 10 december, 14:00 - 16:00

PT Nätverk träffas varje månad och ofta ute i olika verksamheter. I december besöker vi LEAX i Falköping.

LEAX i Falköping

Tisdagen den 10 december, klockan 14:00 – 16:00, gör nätverket ett besök hos LEAX i Falköping. Temat för besöket är ”In-line processer”, vi går igenom vad det innebär och får en inblick i resultat från aktivt forskningsarbete.

Nätverksträffarna för Produktionstekniska Nätverket hålls varje månad och bygger på att deltagarna aktivt bidrar in till PT Nätverk. Du som redan deltar i nätverket, maila din anmälan till Fredrik via .

Läs mer om PT Nätverk


Eventet arrangeras av IDC West Sweden AB inom ramen för ASSAR i samarbete med Produktionstekniskt strategiskt nätverk, finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Är du intresserad av att delta i PT Nätverk?

Hör av dig till Fredrik så berättar han mer.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen