Nätverk | Projekt

Nätverksträff - HR ledarskap och medarbetarskap

IDCs kontor - Science Park Skövde, Kanikegränd 3B

Onsdagen den 7 september, kl 08:30-11:00

Anmäl här
Nätverksträff - HR ledarskap och medarbetarskap
IDCs kontor - Science Park Skövde, Kanikegränd 3B
Onsdagen den 7 september, kl 08:30-11:00

Nu är det dags för nästa träff med nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap. Den här gången är ämnet framtidens HR-roll.

Personalrollen hos företag kan idag se lite olika ut. I vårt HR-nätverk finns erfarna HR-specialister men även andra chefer med strategiskt ansvar och personalansvar. HR-rollen är i ständig förändring som många andra yrkesroller. Idag kan rollen även innefatta bland annat kommunikation och marknadsföring.

Vilka uppdrag kommer HR-rollen att ansvara för i framtiden? Det är frågan vi kommer jobba med under den här träffen.  Vi kommer även diskutera hur vårt framtida HR-nätverk skulle kunna se ut.

Tid: Onsdagen den 7 september kl 08:30-11:00
Plats: IDCs kontor i Science Park Skövde, Kanikegränd 3B

Vi startar med fika. Under övrigt i din bokning anger du eventuellt behov av specialkost.

Välkommen!

Boka din plats

Om nätverket

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor och riktar sig till dig som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Vi formar innehållet efter deltagarnas behov.


Nätverksträffen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om nätverket för HR ledarskap och medarbetarskap.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova