Nätverk

Nätverksträff - HR ledarskap & medarbetarskap

IDC West Sweden AB, Science Park Skövde, Portalen 3B.

Onsdagen den 20 april, kl 08:30-11:30

Anmäl här
Nätverksträff - HR ledarskap & medarbetarskap
IDC West Sweden AB, Science Park Skövde, Portalen 3B.
Onsdagen den 20 april, kl 08:30-11:30

Nu är det dags för nästa träff med nätverket för HR – ledarskap & medarbetarskap. Den här gången är ämnet kulturskillnader och hur vi jobbar för att överbrygga dem.

Hilda Rolfsdotter från EDCS kommer och pratar om ”Kultur, normer och social hållbarhet – hur hänger det ihop? EDCS har jobbat mycket med de här frågorna och har stor erfarenhet. I nätverket delar vi som vanligt våra erfarenheter i ämnet.

Tid: Onsdagen den 20 april kl 08:30-11:30
Plats: IDCs kontor i Science Park Skövde, Portalen 3B, Kanikegränd.

Vi startar med fika. Under övrigt i din bokning anger du eventuellt behov av specialkost.

Välkommen!

Boka din plats

Om nätverket

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor och riktar sig till dig som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Vi formar innehållet efter deltagarnas behov.


Nätverksträffen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova