Nätverk | Projekt

Nätverksträff - HR ledarskap & medarbetarskap

IDC West Swedens lokaler i Science Park Skövde och online

Onsdagen den 23 februari, kl 08:30 - 11:30

Anmäl här
Nätverksträff - HR ledarskap & medarbetarskap
IDC West Swedens lokaler i Science Park Skövde och online
Onsdagen den 23 februari, kl 08:30 - 11:30

Nu är det dags för årets första träff med nätverket för HR ledarskap & medarbetarskap. Den 23 februari kommer det handla om det svåra samtalet och omställning.

Alla som har personalansvar eller jobbar med personalfrågor hamnar någon gång i situationen att behöva hantera ett samtal där arbetsgivare och medarbetare kanske inte har samma syn på den uppkomna situationen. Christina Medin och Catharina Johansson från Trygghetsrådet kommer och berättar om sin erfarenhet i området.

Vi startar med en fika för dem som kommer till oss på IDC. Det finns även möjlighet att vara med online. I din anmälan anger du hur du vill delta.

Tid: Onsdagen den 23 februari, kl 08:30-11.30.
Plats: Online och IDC West Swedens lokaler i Portalen 3B, Science Park Skövde.

Boka din plats

Om nätverket

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor och riktar sig till dig som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Vi formar innehållet efter deltagarnas behov.


Nätverksträffen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova