Utforskade framtidens material

En transportlåda för medicin som känner av om temperaturen blir för hög eller för låg. Stolar som är sammanlänkade över internet och känner av och förmedlar rörelse och värme från den som sitter i den ena stolen till den andra. Det var några av förslagen efter den workshop som hölls av projekt Datemats.

Under en dag träffades designers och produktutvecklare från hela Sverige som fick en unik möjlighet att utforska nya spännande material och träffa forskare från olika delar av Europa. Finland, Danmark, Spanien och Italien hade forskare med från respektive land.

Experter fanns med digital

Workshopen genomfördes på MaterialConneXion Skövde och deltagarna hängde med både via länk och på plats i Skövde. Forskarna satt uppkopplade från respektive land och kunde prata med deltagarna direkt via datorn och berätta om de material som fanns att titta på i projektet.

Medan några deltagare utforskar materialprov pratar andra med Mette Bak-Andersen, expert på odlade material från KEA, Copenhagen school of design and technology.

Odlade-,  smarta-, träbaserade och nanomaterial

Kreativiteten flödade under eftermiddagens  workshop då  deltagarna fick välja ett material och fundera ut nya produkter att tillverka. Materialen var uppdelade efter tre huvudkategorier; odlade- och träbasderade material, smarta textilier och nanomaterial. Odlade material kan vara till exempel svampmycel som växer till önskad form. Av cellulosan i trä kan man göra både textila, elastiska eller transparenta material. Smarta textilier kan till exempel  ha inbyggda sensorer eller reglera temperatur. Nanomaterial kan ha fantastiska elektriska, optiska, magnetiska, kemiska eller mekaniska egenskaper. Dagen var uppskattad av deltagarna som fick utforska nya material, ta del av de senaste trenderna och höra forskarna berätta om dess egenskaper och vilka möjligheter det ger för kommande produktutveckling.

Bubblande kreativitet och teater

Christian Bergman, industriell utvecklare vid IDC, och Benny Johansson, Science Park Skövde, var workshopledare. Hur vill ni summera den här dagen?

— Lokalen bubblade av kreativitet och engagemang. Vissa stod i kö vid datorerna för att bolla sina idéer med experterna från universiteten. Andra kände på materialprover och läste på om deras speciella egenskaper. I hörnen satt deltagare och byggde enkla modeller för att förklara sina produktidéer. Ibland kunde man gå förbi en ensam dator där ingen deltagare stod, men dialogen var ändå i full gång mellan forskare och våra deltagare på distans. Dagen avslutades med presentationer av de produktförslag som tagits fram. Vissa grupper bjöd till och med på teater för att beskriva användningsscenarion för en ljudabsorbent av smarta textil, berättar Christian. 

Följ med på en rundvandring bland workshopande deltagare
Bilder från workshopen

Om projekt Datemats

Datemats-projektet ska underlätta delandet av kunskap om nya material och tekniker mellan akademi och industri. Projektet  syftar till att överföra och genomföra en unik designledd undervisningsmetod för studenter med blandad bakgrund (design och teknik) inom området Emerging Materials and Technologies (EMT).

Projektet DATEMATS (Kunskaps- och tekniköverföring av framväxande material och teknologier genom ett designdrivet tillvägagångssätt med överenskommelsesnummer: 600777-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-KA) har samfinansierats av Europeiska unionens Erasmus +program.

Läs mer på Datemats hemsida

Logotype EU

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Samverkan

Smarta AR-glasögon ger en mer flexibel produktion

Teknikutvecklingen går fort framåt, men våra förväntningar på den går framåt ännu snabbare. Inom industrin är det extra tydligt, d…

13 september, 2022 — Lästid 3 min

Projekt

Satsning för omställning av Skaraborgs industri

Skaraborg och Västsverige, liksom Sverige och globalt, står inför omfattande förändringar på arbetsmarknaden. Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en…

16 november, 2022 — Lästid 4 min

Nätverk | Projekt

Jämställdhetsintegrering för ökad utvecklingskraft

Eklunds Bildelslager har som affärsidé försäljning av bra begagnade bildelar till rätt pris. Linnea Eklund är vice VD och bjöd…

16 november, 2022 — Lästid 6 min

Projekt | Samverkan

Teknikcollege – för svensk industris framtid

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för…

7 november, 2022 — Lästid 8 min