Spillmaterial värderas högt hos CC Pack

CC Pack i Tibro har sedan starten 1989 haft miljöarbete som en naturlig del i det dagliga arbetet. Therese Larsson jobbar med kvalitet, miljö och personalfrågor i verksamheten. Här berättar hon mer om hur de utvecklat rutiner och vilka samarbeten som är viktiga för att få ut mesta möjliga effekt av sitt miljöarbete.

CC Pack ingår i AR Packaging group AB som är en internationellt verksam koncern inom förpackningar för främst dagligvaruhandel och läkemedel/medicin. I Tibro utvecklar och tillverkar de tråg och förpackningar för framförallt snabb- och färdigmat-industrin i Europa. CC Pack är det företag i Europa som tillverkar flest formpressade kartongtråg och totalt blir det mer än 300 miljoner enheter om året.

Blir ny kartong eller pappersprodukt

CC Pack har sorterat och sålt sitt spillmaterial sedan företaget startade 1989. Ekonomi och miljö går hand i hand då deras spill värderas högt eftersom det inte varit i konsumentledet ännu. Therese berättar att de har ett avtal med SUEZ i Skara som hämtar allt deras spill.  Sedan skickar SUEZ det vidare för återvinning till Fiskeby och nytillverkning av kartongprodukt.

— I tillverkningen har vi fasta rutiner över hur vi ska ta hand om allt spill. Vi har ett system som suger upp överblivet material direkt vid tillverkningen och transporterar det till vårt miljörum för förvaring. Där blir det sedan enkelt för SUEZ att hämta upp materialet. I början gick allt spill till förbränning, nu tas det om hand och blir en ny kartongprodukt. Jag hoppas och tror att det blir mer och mer vanligt att den tillverkande industrin återvinner sitt spillmaterial. Vi måste börja ta hand om vårt avfall på ett bättre sätt och se det som en resurs.

 

Vad mer gör ni för miljön?

—CC Pack har alltid varit ett företag som tänker på miljön. För vår del innebär miljöarbetet att vi får en effektiv produktion då allt spill försvinner ”automatiskt” i vårt återvinningssystem. Vi mäter allt som förbrukas och återvinns, det ger oss användbara nyckeltal som hela tiden tvingar oss att bli bättre. För att underlätta hanteringen har vi källsorteringsskäl utplacerade i hela fabriken och vi ger inte ifrån oss några utsläpp.

Vill bli plastfria

Kartongprodukterna för dagligvaruhandeln har idag en plasthinna av PET som utgör 10% av produkten. Den behöver ner till 5% för att passa återvinningen i resten av Europa, förklarar Therese.

—Vårt mål är att bli helt plastfria, vi jobbar med omställningen både internt och i samarbete med våra leverantörer. Vår förhoppning är att våra förpackningar ska gå att kompostera i hushållet, eller i alla fall kunna återvinnas lättare. När de återvinns avlägsnas plasten som går till förbränning och själva kartongen är 100% återvinningsbar. I vår tillverkning försöker vi anpassa så mycket som möjligt efter kundens krav och all produktutveckling sker i nära samarbete med våra kunder. Vi försöker till exempel hitta gemensamma lösningar för att förbättra produkter både användarvänligt och miljövänligt.

Utmaningar vid produktutveckling

Den stora utmaningen ligger i då till exempel en plastprodukt ska bytas ut till en ren kartongprodukt, fortsätter Therese. Kartong är ett levande material  uppbyggt av träfibrer som vid tillverkningen ändrar sig beroende på temperatur, presskraft och hur fibrerna ligger i kartongen. Materialet kan reagera helt annorlunda i tillverkningen än en plastprodukt. En annan utmaning vi på CC Pack jobbar med, då plasten ska bytas ut, är att det många gånger krävs att förpackningen ska gå att värma i ugn eller mikro.

För vår del innebär miljöarbetet att vi får en effektiv produktion då allt spill försvinner ”automatiskt” i vårt återvinningssystem.

Therese Larsson, kvalitet- och miljöansvarig.

Vilka förutsättningar behövs för att kunna ta hand om sitt spill på ett bra sätt?

—Ett bra system för att kunna ta hand om spillet är viktigt och se till så man är noggrann när man sorterar. Vi är vana vid att sortera och har en väl inarbetad rutin som fungerar bra. I introduktionen av nya medarbetare lär de sig hur vi jobbar från start vilket underlättar för alla att göra rätt. Tack vare att vi har ett slutet återvinningssystem går hanteringen enkelt för alla medarbetare. Leverantörens roll är också viktig i sammanhanget då det är i det ledet utvecklingskraven är som störst. Det är där de jobbar för att till exempel minska på plasten vilket då kommer underlätta återvinningen för oss i den tillverkande industrin.

Stig-Erik Andersson är produktutvecklare och har tagit fram en prototyp till kartongskedar.

Hur syns ert miljö- och hållbarhetsarbete utåt?

—Vi syns mest på mässor men är även med i Natur och Miljöboken som vänder sig till mellan- och högstadieelever. Syftet är att eleverna ska lära sig mer om miljö och natur och att det är viktigt att  sortera sina förpackningar. Sedan flera år tillbaka har vi även ett samarbete med Nyboskolan vars åttondeklassare kommer hit och gör studiebesök en gång per år. Nu har vi börjat märka att elever som en gång varit här på besök kommer tillbaka och söker jobb, vilket är jätteroligt. Det är ju det som är målet att de ska komma ihåg oss och vilja tillbaka.

Therese tips till andra som vill jobba mer med att ta hand om sitt spill
  • Allt kan återvinnas på något sätt. Det stora jobbet är att hitta bra kanaler. Vi har ett bra samarbete med SUEZ som hjälper till att hitta kanaler för återvinning av vårt spill. Så ha stora krav på dina samarbetspartner och försök hitta någon som passar ditt företag.
  • Bygg upp en anläggning i den dagliga verksamheten som inte kräver för mycket handpåläggning, så det kan rulla automatiskt under en längre tid.
  • Utbilda personalen, så alla vet man ska göra.
  • Jobba med fulla transporter både in och ut från fabriken så mycket det går.

IDC och projektet Catalyst

CC Pack har varit delägare i IDC i flera år, tar del av flera erbjudanden och deltar i bland annat projektet Catalyst. Genom projektet ”Catalyst – för smart och hållbar produktion” bidrar IDC till ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. På så sätt ökar den tillverkande industrin sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min