Skövdes framtid - industriteknik, dataspel- och mjukvaruutveckling

Vi har tidigare intervjuat ett par av näringslivscheferna i Skaraborg och i början av februari fick vi möjlighet att träffa Ramona Nilsson, näringslivschef för Skövde kommun.

Vi träffade henne i stadshuset där förmiddagssolen strålade genom takfönstren och letade sig ner till de som satt i kafeterian. Ramona har haft uppdraget som näringslivschef i ett och ett halvt år och ser en stor utvecklingspotential för Skövde inom framför allt tre områden: framtidens industriteknik, dataspel- och mjukvaruutveckling.

Etableringsstrategi

Kommunen håller på att arbeta fram en etableringsstrategi som ska fungera vägledande när det gäller etableringsarbetet. För planering av nyetableringar och omflyttning finns en marknadsutvecklare som jobbar med utveckling av kommunen. Många företag i Skövde har vuxit ur sina kostymer och behöver nya lokaler, här blir nyaste verksamhetsområdet norra Ryd en tillgång, menar Ramona. Men det kommer också bli tal om nyetableringar i området och kommunen ser ytterligare utvecklingspotential inom industrin.

– Under arbetet har vi landat in några områden som vi tror är extra viktiga för Skövde och som kan bli ännu starkare; dataspel och mjukvaruutveckling med inriktning mot digitala beslutsstöd och produktionstekniskt kunnande inom industriteknik. Kan vi få fler aktörer att etablera sig runt industrin tror vi att kommunens utveckling kan stärkas ytterligare, säger Ramona. Mycket finns här redan tack vare Högskolan och nationellt ser vi att många av storbolagen söker samarbete med bland annat start-ups för att lösa utmaningar som inte ligger inom deras kärnkompetens. Det finns ett stort behov av kunskap runt informationsteknologi.

Regionalt samarbete

I arbetet med att driva utvecklingen framåt är det viktigt att Skövde samarbetar med andra kommuner och aktörer menar Ramona. Samverkan sker till stor del inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund.

-När det gäller till exempel nyetableringar för vi diskussion tillsammans med andra kommuner och med Business Region Skaraborg. Tillsammans blir vi blir mer konkurrenskraftiga än om någon kommun ansvarar för arbetet helt själva. Ser vi till hela regionen har vi en stor resurs i närheten till våra stora sjöar samt  Skövdes pendlingsavstånd på en timme till Göteborg och två timmar till Stockholm ses som en enorm fördel.

Under arbetet har vi landat in några områden som är extra viktiga för Skövde och som kan bli ännu starkare; framtidens industriteknik, dataspel- och mjukvaruutveckling.

ASSAR är viktig både nationellt och internationellt

Det är nu ett år sedan ASSAR Industrial Innovation Arena invigdes och Skövde kommun är en av finansiärerna till projektet. Ramona menar att det är ett väldigt bra exempel där vi åstadkommit fantastiska saker tillsammans för näringsliv och akademi.

-ASSAR manifesterar den forskning som bedrivs här kopplat till industrin, samt den kunskapsförflyttningen som sker i mötet mellan akademi och näringsliv vilket är otroligt värdefullt. Arenan är en väldigt viktig satsning inte bara för Skövde utan även nationellt och internationellt. Science Park Skövde med innovationsmiljöerna ASSAR och Sweden Game Arena lyfter fram Skövdes spetsområden – produktionsteknik, industri, dataspel och mjukvaruutveckling. Dessa områden är oerhört viktiga för framtiden och satsar vi vidare på dem kan vi på sikt bli ännu starkare. Vi börjar redan se en spridning bland företag i användandet av ny kunskap och ny teknik som till exempel samarbetsrobotar.

ASSAR manifesterar den forskning som bedrivs här kopplat till industrin, samt den kunskapsförflyttningen som sker i mötet mellan akademi och näringsliv vilket är otroligt värdefullt.

Aktörer i näringslivet

Som andra viktiga aktörer och samverkanspartners till kommunen nämner Ramona även Näringslivsforum, Cityföreningen, Högskolan i Skövde och Science Park Skövde.

Ramona Nilsson hoppas på att Skövde blir en kunskapsnod inom industriteknik, dataspel- och mjukvaruutveckling.

-Näringslivsforum är en medlemsorganisation och fungerar som en samlande kraft för näringslivet där medlemmarna ges möjlighet att vara med och påverka näringslivets utveckling i Skövde och Skövdes framtid. Vi jobbar väldigt nära varandra och driver till exempel en del gemensamma projekt och samarbetar runt frågor som rör företagsklimat. Högskolan och kommunen har ett samverkansavtal och jobbar med handlingsplaner runt bland annat näringslivsutveckling. Fler exempel är Sweden Game Arena där Skövde kommun är projektpartner tillsammans med Science Park Skövde och vi har ett försvarsmaktsråd tillsammans med Lidköping och Karlsborg. Almi, Connect Väst och Nyföretagarcentrum är så klart också väldigt viktiga samverkansparter.

Made in Skövde

I kommunen finns flera nätverk som Näringslivsforum driver, bland annat Made in Skövde som är ett industrinätverk med cirka tio medlemmar. Det är ett öppet nätverk så alla intresserade industriföretag kan gå med utan att vara medlem i Näringslivsforum, berättar Ramona.

-Made in Skövde skapades för att hjälpa och stötta varandra, få erfarenhetsutbyte och hjälpas åt att dra affärer till Skövde. Nätverkets största aktivitet är mässan Elmia Subcontractor där företagen ställer ut i en gemensam monter inom ramen för Made in Skövde. Nätverket har även ordnat kundträffar där de bjudit in sina kunder och rest runt bland företagen. Träffar sker regelbundet och nu i vår arrangeras ett frukostmöte där aktörer från näringslivet bjuds in.

Industrins kompetensförsörjning

I arbetet med en handlingsplan för förbättrat företagsklimat är kompetensförsörjning ett viktigt insatsområde. Bland annat ska alla rektorer bjudas in till ett frukostmöte med Näringslivsforum för att diskutera samverkan mellan skola och arbetsliv. I Skövde är det just nu bra söktryck till industriprogrammen jämfört med övriga landet, vilket är glädjande säger Ramona.

-Det vi hör är att industriföretagen i Skövde generellt har bra samarbete med till exempel Lichron och Teknikcollege. Det vi också upplever är att det finns ett behov av att vidareutbilda sina befintliga medarbetare. Det finns även behov av att utbilda underleverantörer då krav på till exempel hållbarhet och miljö börjar bli allt vanligare.

Industripiloten

Skövde jobbar även med det som kallas Industripiloten där arbetssökanden som varit inskrivna på arbetsförmedlingen under en lägre tid anställs av kommunen och erbjuds plats hos något industriföretag i maximalt tre månader. Varken företaget eller den arbetssökande förbinder sig till någonting. Industripiloten innebär att den arbetssökande varvar praktik med utbildning som arbetsförmedlingen står för.

Vilka är de stora utmaningarna och hur har Skövde utvecklats om 20 år?

-Jag skulle vilja se att Skövde på riktigt blir kunskapsnoden inom industriteknik, dataspel- och mjukvaruutveckling, att det är till Skövde man vänder sig när det gäller de här sakerna, säger Ramona. Vi har alla förutsättningar att lyckas men behöver fortsätta utvecklas och vilja framåt. Vi behöver ta till vara den kunskap och forskning Högskolan genererar och prata om skolan som Sveriges spetsigaste och jobba mer för att behålla kunskapen här och locka till oss mer utifrån. Ett sätt kan vara genom att försöka bygga en community, där man kommer in i både ett yrkesmässigt och socialt sammanhang. Vi behöver bygga trovärdighet i det vi gör och lyfta våra resultat, både de som genereras i näringslivet och i akademin. 

Vill du berätta om din kommun?

Vill du också berätta om din kommuns näringslivsutveckling och framtidsvisioner?
Hör av dig till någon av oss på IDC.

Kontaktuppgifter hittar du här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Samverkan | Tips från IDC

Science Park Skövde startar Navigator; ska stötta småföretag som vill växa

Alla vinner på att mikro- och småföretag växer eftersom de skapar fler jobb och ökar produktiviteten i landet. Därför satsar…

16 maj, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Resan med projektet Catalyst har nått sitt slut

Catalyst är projektet som har jobbat för ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer…

30 augusti, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Supermaterialets aktörer träffades på ASSAR

SIO Grafen och ASSAR Industrial Innovation Arena arrangerade ett gemensamt event den 27 april med fokus på det växande svenska…

27 april, 2023 — Lästid 2 min

Information | Samverkan

Teknikcollege satsar för framtiden

Teknikcollege Skaraborg jobbar med utbildningar inom teknikindustrin. I vår gör man en stor satsning för att locka ännu fler ungdomar…

25 april, 2023 — Lästid 4 min