Samverkan kring social hållbarhet främjar industrins utveckling

I projekt Catalyst utvecklas nu ett gemensamt förhållningssätt inom området för social hållbarhet med syfte att över tid kunna erbjuda liknande arbetssätt oavsett region. Arbetet ska bidra till att IUC-bolagen ligger i framkant när det gäller hållbar industriell utveckling.

Samverkan och erfarenhetsutbyte sker mellan IDC West Sweden AB, IUC Väst, – Halland och – Sjuhärad för att utveckla gemensamma verktyg och metoder.

Workshop utifrån diskrimineringslagen

Medarbetarna i projekt Catalyst, från de olika IUC bolagen, fick tidigare i höstas möjlighet att träffas för ett gemensamt utvecklingsarbete och workshop med Kicki Borhammar från EDCS (Equality Development Center West Sweden). Bland annat presenterades diskrimineringslagens sju grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

De sju diskrimineringsgrunderna kan Catalyst ha att luta sig mot i utvecklingsarbetet med industriföretagen och ta hänsyn till i allt förbättringsarbete.

Röst från en av medarbetarna i Catalyst.

Varför är det här utvecklingsarbetet viktig för Catalyst?

Thomas Nilsson, VD för IDC West Sweden AB, berättar mer kring Catalyst arbete för en hållbar industri.

Thomas Nilsson IDC

Thomas Nilsson, VD IDC West Sweden AB.

-På IDC har vi jobbat med jämställdhetsintegrering i  projekten sedan 2008. Vi har märkt att utan detta arbete missar vi en viktig del i företagens utveckling. Vi ser även ett ökat behov av värdegrundsarbete bland våra företag. Jobbar vi för att integrera det initialt i verksamheterna löper det totala förbättringsarbetet mycket bättre.

Långsiktig hållbarhet

Den enskilt största utmaningen för industriföretagen idag är kompetensförsörjning. Industrin består idag till exempel endast av 21% av kvinnliga medarbetare. Ska företagen ha möjlighet att fortsätta växa och kunna rekrytera behöver vi vända oss till hela befolkningen. Genom att jobba med arbetsplatskultur blir medarbetarna mer engagerade och aktiva. Det synliggör även kompetens och förmågor vilket skapar mer motivation. Finns en förståelse för värdegrund och arbetsplatskultur innan till exempel en produktionseffektivisering drar igång skapas en större förståelse för förändringsarbetet. På sikt genererar det en mer långsiktigt hållbar verksamhet.

Stöttning av EDCS

I utvecklingsarbetet har IUC-bolagen fått stöttning av EDCS och Kicki Borhammar som har genomfört flera gemensamma workshops med deltagarna. Här berättar Kicki om varför det här arbetet är så viktigt inför mötet med industrin.

Social hållbarhet i praktiken

Att jobba med social hållbarhet är egentligen en process. Steg för steg undersöker vi vad begreppen ”social hållbarhet” och ”hållbar industri” betyder i praktiken, i det vardagliga arbetet. Det är ju i de dagliga rutinerna och förhållningssätten som hållbarhet skapas. Just för att det handlar om hur vi hanterar det där normala, är det viktigt att bryta ned de stora begreppen till praktiska handlingar. Då ser vi hur de är kopplade till det ständiga förbättringsarbetet.

Kicki Borhammar från EDCS stöttade i jämställdhetsarbetet.

Hur kommer vårt arbete göra skillnad för industrin?

Förhoppningsvis kommer det bidra till att IUC-bolag kan vara i framkant när det gäller hållbar industriutveckling. När den här typen av kunskap används får industriföretagen större möjlighet att ta helhetsgrepp på sin utveckling. Det blir lättare att identifiera olika samband och jobba med nya typer av insatser.

Varför är den här utbildningen viktig för oss som jobbar mot den tillverkande industrin?

En sådan här process är viktig för alla organisationer som är villiga att jobba med sin egen utveckling. Speciellt viktig är det inom industrin, där det ibland förekommer en särskiljning på såkallade mjuka och hårda värden. Uppdelningen kan skymma sikten och göra det ena arbetet viktigare än det andra. Då osynliggörs hur olika  processer inom ett företag är kopplade till varandra. Under IUC-bolagens träffar ägnade vi därför en hel del tid åt att identifiera hållbarhetsaspekter i de moment som ingår i fältet industriell utveckling. Vi gick sedan djupare in i att undersöka hur de kan bearbetas som en del av de övergripande utvecklingsprocesserna. Arbete med organisationens normer, jämställdhet och mångfald kan till exempel inte skiljas från annat utvecklingsarbete, utan måste vara integrerade moment.

Vad ser du för värde i att vi är flera IUC-bolag som gör den här utvecklingsresan tillsammans?

Det är jätteviktigt att flera IUC-bolag kan mötas i sådana här processer för att skapa ett gemensamt lärande. Erfarenhetsbasen blir bredare och möjligheterna att enas om framgångsrika arbetssätt ökar. Samsyn på innebörden i begreppet hållbar industri är ju dessutom avgörande för att utvecklingsbolagen ska erbjuda samma typ av stöd till sina kunder. Till exempel modern kunskap om hur sambanden mellan övergripande utveckling är kopplad till förmåga att identifiera hindrande normer och ojämställdhet i villkoren. Det handlar i förlängningen om de enskilda företagens förmåga att attrahera och behålla kompetens, men faktiskt också om effektivitet i det korta perspektivet.

EDCS erbjudanden

EDCS erbjuder flera möjligheter till stöttning och gör även besök hos företag. På deras hemsida kan du läsa mer om deras erbjudanden.

EDCS

Några röster från medarbetare i projekt Catalyst

Det är bra att vi får reflektera över frågor som rör social hållbarhet och att vi lär oss mer som kan tas vidare i vårt arbete ute hos företagen.

Åsa Hasslin, produktionsanalytiker IUC Väst

Det som är det viktiga i det här är att vi måste jobba med hållbarhet i alla dimensioner, så vi får en balans mellan det som annars är lätt att jobba med var för sig.

Sten Liljedahl, projektledare IUC Halland.

Bilder från Catalysts utvecklingsarbete

Läs mer om Catalyst

Vill du veta mer?

Hör av dig till Inger om du vill veta mer om Catalyst gemensamma arbete.

Industriell utvecklare

0500-50 25 20

Inger Rydén

Industriell utvecklare

Min resa på IDC startade i augusti 2011 som produktionsanalytiker. Sedan dess har jag varit projektledare för Projekt Inredia, startat upp projekt Möbelbruket samt arbetat i projekt Kompetensnavet med fokus mot strategisk kompetensförsörjning och jämställdhet.

Det absolut roligaste och mest givande med att jobba på IDC är att få möta människor ute i våra delägarföretag och få vara en del av deras utveckling framåt. Som bonus får jag utlopp för kreativitet och idéer samt en stark personlig utvecklingsresa. Viktiga ingredienser som passar min nyfikenhet och prestigelöshet bra.

Som du kanske kan gissa dig till av mitt personliga foto så gillar jag träning. Efter jobbet hittar du mig som instruktör på Friskis & Svettis där jag leder gruppträningspass. Hälsa och välmående ligger mig varmt om hjärtat och just nu utforskar jag hur vi människor fungerar mentalt och hur vi kan öka vår psykiska hälsa.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 20

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk | Samverkan

Agila modeller inom produktionsutveckling - så funkar det!

Agila modeller förknippas främst med programvaruutveckling. Men den här dagen utforskade deltagare från tillverkningsindustrin i Skaraborg hur och när metoden…

26 februari, 2020 — Lästid 10 min

Delägare | Projekt

Snabb omställning och engagerade medarbetare blev räddningen för Plast Petter

Som för många verksamheter märktes effekten av Coronapandemin väldigt snabbt i Plast Petter ABs produktion i våras. Från att har…

18 maj, 2020 — Lästid 8 min

IDCs erbjudande | Projekt

Att sälja på distans - tips från vår Fokusträff försäljning

Under vårens Fokusträff i försäljning fick vi flera tips på att lyckas med försäljning på distans. Tips som passar bra…

28 april, 2020 — Lästid 5 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Simulering ger VSAB konkreta beslutsunderlag inför en robotinstallation

Västsvenska Stålkonstruktioner AB, VSAB, har genom projekt Robotlyftet genomfört en simulering av en tänkt robotlösning som ett steg i en…

11 maj, 2020 — Lästid 6 min