Resan med projektet Catalyst har nått sitt slut

Catalyst är projektet som har jobbat för ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin.

Genom nära samverkan mellan flera IUC-bolag i Västsverige, högskolor, innovationsmiljöer och forskningsinstitut tillverkande industriföretag i Västsverige fått tillgång till innovationsexpertis, andra pågående projekt och nya forskningsresultat.

Det övergripande målet med Catalyst har varit att den tillverkande industrin ska öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Projektet startade 1 januari 2019 och avslutas formellt 31 oktober 2023. Partners i projektet har varit IUC Väst, IUC Sjuhärad och Göteborgs Tekniska College, projektledare har varit på IDC West Sweden och samverkan med Tek Kompetens/IUC Halland har också ägt rum.

Utvecklingsresor mer olika aktiviteter

Deltagande företags behov har identifieras och kartlagts utifrån tillväxtpotential och via affärsmodellsinnovation. Utifrån analyserna har projektets coacher tagit fram genomförandeplaner avseende utveckling på kort, medellång och lång sikt. I genomförandesteget har åtgärdsplanen blivit verklighet. Företagen har coachats i att implementera prioriterade förbättringsprojekt och har haft samma kontaktperson genom alla insatser för att behålla en helhetsbild över företagets utveckling.

Mål och resultat

Under åren har fler än 200 företag fått stöd genom Catalyst över hela Västsverige och mer än 270 behovsinventeringar har gjorts. Fler än 70 av företagen har genomgått en företagsanalys och det dubbla, lite fler än 140 företag har gjort en fördjupningsanalys inom något område. Fördjupningsanalyserna som utförts inom ramen för Catalyst har främst fokuserat på effektiv produktion, strategisk kompetensförsörjning och affärsmodellsinnovation. I fler än 60 företag pågår löpande katalyserande samtal. Det är en kraftfull coachningsmetod som stärker individen och bygger på frågor för att finna fungerande lösningar i den egna verksamheten. Vi kallar det ofta för ”coachning längs med vägen” i företags utvecklingsresa.

Dessutom har fler än 300 företag utfört förbättringsarbeten av något slag i sina verksamheter och Catalyst har även bidragit till att kanalisera företag till att ta del av befintliga erbjudanden och pågående satsningar i olika innovationsmiljöer, parallella projekt och hos andra företagsfrämjande aktörer.

Jämställdhetsutveckling för ökad attraktivitet

Catalyst har också bidragit till att höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Som stöd i det arbetet har nära samverkan skett med EDCS – Equality Development Center Sweden. De har fungerat som processtöd i arbetet med jämställdhetsintegrering och utveckling av kompetens kopplat till social hållbarhet. EDCS har även deltagit i flera event och insatser genom projektet, bland annat en miniserie om Arbetsmiljölagen, Lagen om Anställning och Diskrimineringslagen som var mycket uppskattad.

Utvärdering för att tillvarata kompetens

Under våren 2023 har en utvärdering av projektet genomförts i form av djupintervjuer hos nära 80 av de deltagande företagen. Det har givit mycket värdefull information, feedback och lärande som vi som utvecklingsbolag och våra industriutvecklare tar med oss i kommande insatser och projekt.

 

Några måltal samt kommentarer från utvärderingen av projektet. Vid sidan av ett ordmoln som visar de deltagandes nyckelord i det bästa de tar med sig från sitt deltagande. 

Dessutom har projektet utvärderats löpande av Mats Helander på Ecosoci i syfte att säkra kvalitet och riktning på projektet samt löpande lärande och utveckling av arbetssätt och metoder.

Regional samverkan för industriell utveckling

I Västsverige har vi ett starkt partnerskap mellan de industriella utvecklingscentra; IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och Göteborgs Tekniska College, vilket gör att vi kan möta utmaningarna inom Smart Industri och vända dessa till möjligheter. Tillsammans har vi under flera år byggt upp analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillverkande industrin. Metoden i Catalyst har varit ett gemensamt arbetssätt över hela Västsverige som bygger på lärdomar från tidigare satsningar och genom att integrera och vidareutveckla dessa skapades i Catalyst ett nytt unikt helhetsgrepp avseende deltagande företags utveckling genom omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Film om Catalyst

Se filmen om projektet Catalyst där projektledare Marie Brehag von Haugwitz berättar mer om projektet, samverkan, genomförandet och resultat.

Läs mer om projektet och nyheter kopplade till Catalyst här: Catalyst | IDC | Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin (idcab.se)

Finansiärer

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund.

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Marie, projektledare, om du vill veta mer om projektet.

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 11

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Från vision till verklighet

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är initiativet som startade redan 2014, då med arbetsnamnet Kunskapsdriven industri. I samband med…

30 oktober, 2023 — Lästid 14 min