Produktionstekniska dagen 2017

Tema för årets Produktionstekniska dag, torsdagen den 1 juni, var ”den nya industriella revolutionen” och en bra bit över hundra deltagare samlades för att ta del av ny teknik, den senaste forskningen och inspirerande föreläsningar.

Dagen inleddes med att Leif Pehrsson från Produktionstekniska nätverket, Högskolan i Skövde och Volvo Cars Skövde hälsade branschen välkommen och vidare presenterade Thomas Nilsson från IDC West Sweden AB utvecklingsbolagets bild av vad som händer i regionen. Anna Syberfelt tillsammans med Matias Urenda ledde sedan deltagarna genom dagens program i egenskap av moderatorer.

thomas nilsson ptdagen

Thomas Nilsson, PT-dagen 2017.

Drönarens precision fascinerade många.

Anna Syberfelt från Högskolan i Skövde hade många medarbetare med på scen och presenterade de senaste forskningstrenderna från Högskolan i Skövde. Här får deltagarna se en drönare röra sig över publiken.

Niklas Land med drönaren som hoovrade över publiken.

Utveckling måste få ta tid

Mattias Karlsson, Lean koordinator på Eurofins inledde med en föreläsning rubricerad ”Att industrialisera en ny bransch”. Han berättade om sin utvecklingsresa på Eurofins och om betydelsen av att låta utveckling ta sin tid och göras grundligt för att hålla i längden. Han underströk också vikten av att förankra orsaken och syftet med förändring hos såväl styrelse som personal.

Nära 150 deltagare hade tagit sig till Gothia Science Park för att delta på produktionstekniska dagen.

Robot och människa i samverkan – kollaborativ robotteknologi

Filip Palmqvist och Johan Magnusson från Cejn fortsatte sedan dagen med en programpunkt vid namn ”Kollaborativ Robotteknologi”: De berättade ingående och inspirerande om deras interna utveckling av en kollaborativ robot i deras produktionsverksamhet. Enkelt uttryckt innebär kollaborativ robotteknologi att en robot kan fungera ute i produktionen, tillsammans med människor, utan skyddsgaller. Uppstår kontakt eller risk för olyckor känner roboten av det och stängs av för att skydda människan. I nuläget används roboten på Cejn mest för ”pick and place” men den kommer användas mer avancerat i produktionen längre fram berättade de.

Våga satsa – för en hållbar produktion

Ett viktigt budskap de förde fram var att ”våga satsa!”. Se till att det finns en bred kompetens i verksamheten och skala ned ambitionerna, allt behöver inte göras på en gång. Under deras utvecklingsresa var de mycket ute i produktionen och lät medarbetare testa och prova, det skapade en ökad delaktighet och ökade insikten om att kollaborativa robotar är förenade med möjligheter, inte hot. Ett stort fokus ligger på moment som är oergonomiska, för att jobba för en mer hållbar produktion.

Högprestation  – vår utveckling är exponentiell

Framåt lunchtid var det sedan dags för Kelly Tainton från Reflector Group att ge en föreläsning, ”Hjärnan är huvudsaken när robotarna knackar på dörren”. Hans föreläsning handlade till stor del om högprestationens ursprung ur ett neurovetenskapligt perspektiv. Vi har aldrig haft så mycket högprestation i samhället som vi har idag, och inte heller så hög andel utbrändhet. Han diskuterade fenomen som Change Blindeness, hur vi är blinda för förändringar och skillnader såsom kön och etnicitet när vi står inför en uppgift. Om hur känsliga vi är för påverkan, big data, dopaminpåslag och imitation i nära relationer. Effektivitet och högprestation hänger ofta ihop med ett mönsterseende som hos kreativa människor många gånger är svårt att förklara eller sätta ord på. Kelly underströk också vikten av att låta utvecklingen bestå av upp- och nedgångar, bara då når man exponentiell utveckling i sin prestation.

Kelly Tainton.

Kelly Tainton beskriver varför utvecklingskurvor kan se så olika ut och understryker vikten av att resa sig igen efter vad man ser som ett misslyckande.

Pris för emulering av ett produktionssystem och 3D sand printer

Prisutdelning för årets ”Examensarbete inom produktionteknik” och ”Årets produktionstekniker” delades under eftermiddagen ut av Lars Niklasson, Högskolan i Skövde och Thomas Nilsson, IDC. Priset för årets examensarbete gick till Wisam och Milad Putrus vid Högskolan i Skövde för examensarbetet ”Virtuell Driftsättning: Emulering av ett produktionssystem” med nomineringen:

Genom att implementera metodiken Virtuell Driftsättning har studenterna verifierat och validerat PLC-kod i samband med utbyte av PLC-system. Studenternas arbete har, genom god samverkan med kund och leverantör, starkt bidragit till både en enklare och kortare driftsättning.

vinnare examensarbete produktionsteknik

Wisam och Milad Putrus vid Högskolan i Skövde.

Och priset som årets produktionstekniker gick till Erika Bodehed och Carljohan Johansson vid Volvo GTO Powertrain Production Skövde, för deras arbete med ”3D Sand Printer”. Priset delgavs med nomineringen:

Genom att på ett föredömligt sätt drivit och implementerat projektet 3D Sand Printer, med stort engagemang och energi samt genom att involvera både interna och externa kompetenser, ha skapat nya affärs- kvalitets- och miljömässiga förutsättningar som tidigare inte varit möjliga.

vinnare examensarbete produktionsteknik 2

Erika Bodehed och Carljohan Johansson vid Volvo GTO Powertrain Production Skövde tillsammans med Lars Niklasson, Högskolan i Skövde och Thomas Nilsson, IDC.

Efter prisutdelningen fick åhörarna lyssna till Tehseen Aslam vid Högskolan i Skövde som föreläste om ”Nästa produktionsparadigm”. Tätt följt av vinnarna av årets produktionsteknikerpris, Erika Bodehed och Carljohan Johansson som inspirerat och engagerat berättade om sin resa med projektet 3D Sand Printer.

Invigning av ASSAR – en mötesplats för hållbar tillverkningsindustri

Återstoden av dagen ägnades åt ASSAR Industrial Innvation Arena – Sveriges viktigaste mötesplats för framtidens industri. Här kan du läsa mer om invigningen av ASSAR.

Intresset för ASSAR Industrial Innovation Arena var stort.

Representanter från initiaitivtagarna till satsningen ASSAR, Åsa Björk, GIAB, Lars Niklasson, Högskolan i Skövde, Johan Ottosson, Volvo GTO, Tobias Björck, ASSAR, Leif Pehrsson, Volvo Cars, Thomas Nilsson, IDC West Sweden AB

Några av våra härliga medarbetare på IDC, glada att se så många delägarföretag på plats.

Vill du veta mer om Produktionstekniska dagen?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om Produktionstekniska dagen.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Kickoff för projektet REFUSE

Nyligen startade projektet REFUSE som handlar om att förlänga livslängden på produktionssystem i den svenska fordonsindustrin genom smarta tekniska lösningar…

13 januari, 2023 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nio av tio köpresor börjar med en googling

SEO eller Sökordsoptimering stod i fokus på vår Fokusträff i början av året. Christoffer Steverin från Digital effekt föreläste och…

24 februari, 2023 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Projekt

Biobaserade skruvkorkar testas i ASSAR Labs

Blue Ocean Closures AB i Karlstad jobbar med hållbar, fiberbaserad materialteknik och innovation. De vill minska mängden plast i våra…

8 februari, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Leading Lights 2023 och EIT Manufacturing

I januari 2023 intog EIT Manufacturing och Leading Lights 2023 ASSAR Industrial Innovation Arena. Under dagen låg fokus på utmaningar…

20 januari, 2023 — Lästid 2 min