Produktionslyftet utvecklar företag inom lean, förändringsledning och förbättringsarbete

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin, med målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

Över 300 företag har deltagit i Produktionslyftet och effekterna är väl dokumenterade. Programmet har idag ett brett erkännande hos såväl företag som myndigheter och övriga intressenter.

Lean, förändringsledning och förbättringsarbete

Produktionslyftet tillämpar en väl utprovad process som bygger på principer som kopplar till Lean. Utgångspunkten ligger i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.

Johan Lundahl är coach och Fredrik Johansson är regionansvarig och coach i Produktionslyftet.

Vår industriutvecklare Fredrik Johansson är coach och regionansvarig för Västsverige. Tillsammans med industriutvecklarna Johan Lundahl och Oskar Jonzon, som också är coacher i Produktionslyftet, hjälper han företagen framåt i deras utmaningar.

Varför ska man som företag gå med i Produktionslyftet?

—  De företag som deltar får under en lång period stöttning och coachning utifrån sina utvecklingsbehov. Som deltagare i Produktionslyftet får du träna i förändringsledning och förbättringsarbete och i att se potentialen i dina förluster samt hur ni kan jobba för att minska dem. Vi erbjuder stöttning till alla typer av företag, förklarar Johan Lundahl.

—  Företagen får även tillgång till experter inom de områden de behöver utveckla. Produktionslyftet finns och agerar över hela Sverige och som deltagande företag ingår du i ett nätverk med företag och experter, berättar Fredrik Johansson.

Vad får företagen göra i Produktionslyftet?

—  I Produktionslyftets Utvecklingsprogram börjar vi med en större utmaning som vi sedan tillsammans med företaget bryter ner i mindre delar som kan genomföras på ett pilotområde. I pilotområdet tränar företaget sedan med att införa förbättringsarbete enligt principerna i Lean. I slutfasen av de 18 månaderna ska metodiken spridas till övriga avdelningar i företaget, säger Johan.

Vad innebär ett deltagande?

—  Om du som företag är intresserade av att gå med genomför vi först en förutsättningsstudie. Där granskas företaget utifrån sina förutsättningar för ett genomförande samt att utmaningar och mål stämmer överens med dessa förutsättningar. Deltagande företag betalar sedan en månadsavgift under 18 månader om de väljer att gå in i Utvecklingsprogrammet vilket är det vanligaste. Genomförandet sker enligt en fast beprövad metod och systematik där coachen löpande introducerar respektive fas i programmet, berättar Fredrik.

Vad är det bästa med Produktionslyftet enligt dig?

—  Styrkan i att delta i Produktionslyftet är att det finns en färdig struktur och röd tråd genom hela programmet. Företagens nästa steg är alltid planerat och det finns coacher närvarande vid varje planerad träff. Coachen vägleder och får saker att hända och strukturen gör att det skapas en tydlig resa där kunskapen ökas med hjälp av insiktsövningar, workshops och andra lärandetillfällen. Företag som genomför en resa med Produktionslyftet blir garanterat mer effektiva inom det område de valt ut, Produktionslyftet ger alltid en positiv utveckling på sista raden, menar Oskar Jonzon.

Bilden beskriver genomförandet i utvecklingsprogrammet.

Produktionslyftet ger stegvis utveckling

I Produktionslyftets koncept erbjuds deltagande företag start-, utvecklings- och fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring.

  • Startprogrammet  ger insikt om företagets förutsättningar och motiverar till att satsa på egen utveckling. Vi arbetar med Produktionslyftets Lean-baserade metodik och genomför experiment för att testa arbetssätt och möjligheter att driva förbättring.
  • Startprogram – Grön omställning ger insikt om företagets förutsättningar för affärsdriven klimat- och hållbarhetsomställning. Vi arbetar med Produktionslyftets Lean-baserade metodik i kombination med verktyg för grönt förbättringsarbete. Läs om Sundlings resa genom detta startprogram. 
  • Kärnaktiviteten i Produktionslyftet är ett 18 månaders Utvecklingsprogram, där företagen stärker sin förmåga till förbättring och förnyelse utifrån sina egna förutsättningar och behov.
  • För företag som redan har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett nästa steg – Fortsättningsprogram. Siktet är då inställt på ett specifikt område som företaget behöver förbättra, till exempel klimat och hållbarhet, ledarskap, produktutveckling, kundutveckling, sälj, ny fabrik eller nytt affärsområde.

Läs mer om Produktionslyftet


Produktionslyftet har fått ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket med syfte att fler små och medelstora företag ska få kunskap om och ta del av Produktionslyftets metodik för förnyelse och utveckling. På många håll i landet har IUC-bolagen sedan tidigare ett samarbete med Produktionslyftet. IDC är sedan 2022 samarbetspartner med Produktionslyftet och verkar som regionansvarig för Region Västsverige samt som coacher.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik, Johan eller Oskar om du vill veta mer om möjligheterna med Produktionslyftet.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 24

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

En del av vårt erbjudande | Katalyserande samtal

Vi erbjuder hjälp och stöttning genom coachning längs med vägen av våra erfarna industriutvecklare. Vi använder en kraftfull coachningsmetod som…

12 januari, 2024 — Lästid 3 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Karriärprogram som erbjuds av Skövde Kommun

Karriärprogram Ett satsning som erbjuds av Skövde Kommun. Det är ett karriärprogram för ”international professionals” i Skaraborg och masterstudenter vid…

8 februari, 2024 — Lästid 2 min

Nätverk | Projekt

Arbetet med framtidens drivlinor fortsätter

Nästa Generations Drivlineproduktion är ett projekt inom programmet UDI Utmaningsdriven Innovation, finansierat av Vinnova. Det är resultatet av ett mångårigt…

22 januari, 2024 — Lästid 8 min