Produktionslyftet utvecklar företag inom lean, förändringsledning och förbättringsarbete

Produktionslyftet är ett utvecklingsprogram som funnits sedan 2006. Under en 18 månaders lång läranderesa coachas ditt företag framåt med era utmaningar.

Drygt 300 företag har genomgått Produktionslyftet runt om i Sverige sedan start. Inom Produktionslyftet samverkar vi i hela landet med att stärka Sveriges tillverkande företag inom produktionsutveckling.

Lean, förändringsledning och förbättringsarbete

Produktionslyftet tillämpar en väl utprovad process som bygger på principer som kopplar till Lean. Utgångspunkten ligger i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.

Johan Lundahl är coach och Fredrik Johansson är regionansvarig och coach i Produktionslyftet.

Fredrik Johansson, coach och regionansvarig, och Johan Lundahl, coach i Produktionslyftet, hjälper företagen framåt i deras utmaningar. Varför ska man som företag gå med i Produktionslyftet?

—  De företag som deltar får under en lång period stöttning och coachning utifrån sina utvecklingsbehov. Som företag får du träna i förändringsledning och förbättringsarbete och i att se potentialen i dina förluster samt hur ni kan jobba för att minska dem. Vi erbjuder stöttning till alla typer av företag, förklarar Johan Lundahl.

—  Företagen får tillgång till experter inom de områden de behöver utvecklas. Produktionslyftet finns och agerar över hela Sverige och som företag ingår du i ett nätverk med företag och experter, tillägger Fredrik Johansson.

Vad får företagen göra i Produktionslyftet?

—  Vi börjar med en större utmaning som vi sedan tillsammans med företaget bryter ner i mindre utmaningar som kan genomföras på ett pilotområde. I pilotområdet tränar företaget sedan med att införa förbättringsarbete enligt principerna i Lean. I slutfasen av de 18 månaderna ska metodiken spridas till övriga avdelningar i företaget, säger Johan.

Vad innebär ett deltagande?

—  Om du som företag är intresserade av att gå med genomför vi först en förutsättningsstudie. Där granskas företaget utifrån sina förutsättningar för ett genomförande samt att utmaningar och mål stämmer överens med dessa förutsättningar. Deltagande företag betalar en månadsavgift under 18 månader. Genomförandet sker enligt en fast beprövad metod och systematik där coachen löpande introducerar respektive fas i programmet, berättar Fredrik.

Bilden beskriver genomförandet i utvecklingsprogrammet.

Produktionslyftet ger stegvis utveckling

I Produktionslyftets koncept erbjuds deltagande företag start-, utvecklings- och fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. I startprogrammet arbetar vi med Lean som grund för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring, förnyelse och automatisering. Kärnaktiviteten i Produktionslyftet är ett 18 månaders utvecklingsprogram, där företagen stärker sin förmåga till förbättring och förnyelse utifrån sina egna förutsättningar och behov. För företag som redan har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett nästa steg – fortsättningsprogram. Siktet är då inställt på ett specifikt område som företaget behöver förbättra, till exempel klimat och hållbarhet, ledarskap, produktutveckling, kundutveckling, sälj, ny fabrik eller nytt affärsområde.

Läs mer om Produktionslyftet


Produktionslyftet har fått ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket med syfte att fler små och medelstora företag ska få kunskap om och ta del av Produktionslyftets metodik för förnyelse och utveckling. På många håll i landet har IUC-bolagen sedan tidigare ett samarbete med Produktionslyftet. IDC är sedan 2022 samarbetspartner med Produktionslyftet och verkar som regionansvarig för Region Västsverige samt som coacher.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik eller Johan om du vill veta mer om Produktionslyftet.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning

Jag började här på IDC i maj 2019 i projektet Catalyst. Sedan starten i maj har jag också blivit involverad i projekten Industriell Dynamik och Robotlyftet. Min inriktning är mot produktion och de frågor som rör det. Innan jag kom till IDC har jag under 25 år jobbat inom produktion och med olika roller, både som operatör, tekniker, ledare. och chef. Det som är så kul med att jobba på IDC är kontakten med alla företag. Att komma ut och se alla olika verksamheter i Skaraborg och kunna hjälpa till med de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan finns det en fantastisk bredd på kompetensen och bra arbetskamrater här på IDC.

Förutom idrott och träning är ett av mina intressen veteranbilar och speciellt Saab. Om tid finns tar jag gärna en tur eller åker på en träff eller marknad för att leta efter just den bildel som saknas för tillfället. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och våra vänner. Har jag riktig tur kan jag få med mig familjen på en tur i en av mina veteranbilar!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Så kommunicerar du ditt hållbarhetsarbete

Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete bidrar till, och är en viktig strategi, för att ett företag ska stå sig konkurrenskraftig och…

21 juni, 2022 — Lästid 4 min

Projekt

Vad innebär cirkulär ekonomi för dig?

Satsningen Kickstart cirkulär ekonomi erbjuder företag möjligheten att utforska vad cirkulär ekonomi för en hållbar omställning innebär i den egna…

22 september, 2022 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i utbildningar framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarna riktar sig till små och medelstora…

30 augusti, 2022 — Lästid 3 min

Information | Samverkan

Smarta AR-glasögon ger en mer flexibel produktion

Teknikutvecklingen går fort framåt, men våra förväntningar på den går framåt ännu snabbare. Inom industrin är det extra tydligt, d…

13 september, 2022 — Lästid 3 min