Produktionslyftet utvecklar företag inom lean, förändringsledning och förbättringsarbete

Produktionslyftet är ett utvecklingsprogram som funnits sedan 2006. Under en 18 månaders lång läranderesa coachas ditt företag framåt med era utmaningar.

Drygt 300 företag har genomgått Produktionslyftet runt om i Sverige sedan start. Inom Produktionslyftet samverkar vi i hela landet med att stärka Sveriges tillverkande företag inom produktionsutveckling.

Lean, förändringsledning och förbättringsarbete

Produktionslyftet tillämpar en väl utprovad process som bygger på principer som kopplar till Lean. Utgångspunkten ligger i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.

Johan Lundahl är coach och Fredrik Johansson är regionansvarig och coach i Produktionslyftet.

Fredrik Johansson, coach och regionansvarig, och Johan Lundahl, coach i Produktionslyftet, hjälper företagen framåt i deras utmaningar. Varför ska man som företag gå med i Produktionslyftet?

—  De företag som deltar får under en lång period stöttning och coachning utifrån sina utvecklingsbehov. Som företag får du träna i förändringsledning och förbättringsarbete och i att se potentialen i dina förluster samt hur ni kan jobba för att minska dem. Vi erbjuder stöttning till alla typer av företag, förklarar Johan Lundahl.

—  Företagen får tillgång till experter inom de områden de behöver utvecklas. Produktionslyftet finns och agerar över hela Sverige och som företag ingår du i ett nätverk med företag och experter, tillägger Fredrik Johansson.

Vad får företagen göra i Produktionslyftet?

—  Vi börjar med en större utmaning som vi sedan tillsammans med företaget bryter ner i mindre utmaningar som kan genomföras på ett pilotområde. I pilotområdet tränar företaget sedan med att införa förbättringsarbete enligt principerna i Lean. I slutfasen av de 18 månaderna ska metodiken spridas till övriga avdelningar i företaget, säger Johan.

Vad innebär ett deltagande?

—  Om du som företag är intresserade av att gå med genomför vi först en förutsättningsstudie. Där granskas företaget utifrån sina förutsättningar för ett genomförande samt att utmaningar och mål stämmer överens med dessa förutsättningar. Deltagande företag betalar en månadsavgift under 18 månader. Genomförandet sker enligt en fast beprövad metod och systematik där coachen löpande introducerar respektive fas i programmet, berättar Fredrik.

Bilden beskriver genomförandet i utvecklingsprogrammet.

Produktionslyftet ger stegvis utveckling

I Produktionslyftets koncept erbjuds deltagande företag start-, utvecklings- och fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. I startprogrammet arbetar vi med Lean som grund för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring, förnyelse och automatisering. Kärnaktiviteten i Produktionslyftet är ett 18 månaders utvecklingsprogram, där företagen stärker sin förmåga till förbättring och förnyelse utifrån sina egna förutsättningar och behov. För företag som redan har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett nästa steg – fortsättningsprogram. Siktet är då inställt på ett specifikt område som företaget behöver förbättra, till exempel klimat och hållbarhet, ledarskap, produktutveckling, kundutveckling, sälj, ny fabrik eller nytt affärsområde.

Läs mer om Produktionslyftet


Produktionslyftet har fått ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket med syfte att fler små och medelstora företag ska få kunskap om och ta del av Produktionslyftets metodik för förnyelse och utveckling. På många håll i landet har IUC-bolagen sedan tidigare ett samarbete med Produktionslyftet. IDC är sedan 2022 samarbetspartner med Produktionslyftet och verkar som regionansvarig för Region Västsverige samt som coacher.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik eller Johan om du vill veta mer om Produktionslyftet.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

4 juni, 2023 — Lästid 2 min

Delägare | Projekt

Inredningssnickeriet tar hållbarhet till nästa nivå

Sibab grundades 1984 och hette då Snickarna i Blikstorp AB. Verksamheten startades med ambitionen att göra förstklassiga snickeriarbeten och inredningar…

24 maj, 2023 — Lästid 7 min

Nätverk | Projekt

PT-dagen 2023: En hållbar produktionsteknik

Torsdagen den 1 juni hölls årets Produktionstekniska dag på ASSAR Industrial Innovation Arena. Tema för i år var ”En hållbar…

1 juni, 2023 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Skandia Elevator testar ASSAR Labs

Skandia Elevator i Arentorp är branschledande inom transport av spannmål och tillverkar och levererar utrustning över hela världen. Nyligen besökte…

25 maj, 2023 — Lästid 4 min