Kinnex och Blomdahls - två företag som stärkt sina affärsmodeller

B Kinnex Mekaniska i Götene och Blomdahls Mekaniska i Herrljunga jobbar strategiskt med sina affärsmodeller och har under arbetet kunnat identifiera sina värdeerbjudanden och matcha dem mot sina respektive kundsegment.

Med stöd från IDC, IUC Sjuhärad AB, IUC Väst AB och Cordial har båda företagen, under en pilotsatsning, gjort en genomlysning av sina verksamheter. Under en temadag berättade dem om sitt arbete och Torbjörn Matton från Cordial presenterade hur ett företag kan utveckla sin affärsmodell.

Affärsmodellsarbete är ett konstant görande

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer och är centralt för att företagen skall växa och vara framgångsrika. En affärsmodell bygger på de saker och processer som verksamheten är uppbyggd på, det som gör verksamheten unik och får den att fungera. Cordial utgår från Business Model Canvas när de utvecklar affärsmodeller och arbetar utifrån fyra steg;

  • Analysera ditt nuläge och din omvärld.
  • Innovera: Våga tänka nytt, ta mer innovativa grepp än dina konkurrenter.
  • Designa: Se till att designa dina nya ideér och tänk till hur du bygger upp din verksamhet – saker behöver ske med en ambition och en tydlig målbild.
  • Realisera: När du är klar med VAD som ska göras MÅSTE du komma till HURet och se till att göra det – få det att hända.

Att jobba med sin affärsmodell är ett aktivt konstant görande där man hela tiden lär sig och hittar nya infallsvinklar.
Torbjörn Matton, Cordial

Vad betraktar din kund som din marknad?

5-kraftsmodellen är ett verktyg, utvecklad av Michael Porter, som beskriver de krafter som påverkar marknadsdynamiken för att fånga de krafter som påverkar en marknad. Med hjälp av modellen kan du identifiera vilka som är dina befintliga kunder, vilka som kan bli dina kunder, vilka leverantörer du har, vad dina kunders styrka är och vad det finns för teknik till din hjälp. 5-kraftsmodellen ger en bild av det verksamheten håller på med

— Det som är intressant och viktigt att jobba vidare med är det som din kund betraktar som din marknad. Det är det som är scoopet – kundvärdet. Det man ska akta sig för är att trilla ner i en ”produkthink”, säger Torbjörn.

Porters femkraftsmodell.

Henry Ford byggde affärsmodell mot en ny marknad

Torbjörn berättade ett par exempel på affärsmodeller som lyckats bra. Henry Ford hittade en ny marknad hos den amerikanska medelklassen som under den tiden växte sig stor. Han hade en insikt om sina befintliga kunder och läste av marknaden och hittade en ny växande marknad. Henry Ford byggde även ett konkurrensskydd genom att knyta till sig ett återförsäljarnätverk som köpte Henrys bilar men som även erbjöd service på produkten. På så vis byggdes ett helt ekosystem kring affärsmodellen och Henry Ford kunde börja massproducera. Han hade en tanke kring hur intäktsmodell skulle se ut och hur pengarna skulle komma in.

Kinnex och Blomdahls  – två företag med liknande utmaningar

Torbjörn Matton från Cordial har varit med under utbildningarna med både Kinnex Mekaniska och Blomdahls Mekaniska. Han förklarade att de har liknande utmaningar med att först sätta sig in sina kunders affärsmodell för att sedan kunna hitta en matchning med sin egen verksamhets med deras värdenätverk.

Andreas Danielsson, VD AB Kinnex Mekaniska.

Kinnex Mekaniska jobbar inom tre segment

Andreas Danielsson, VD för AB Kinnex Mekaniska, berättar att de genom åren kommit fram till att de måste specialisera sig, att de behöver vara tydliga med vad gör för att inte spreta för mycket. Kinnex Mekaniska jobbar med kontraktstillverkning och är underleverantör inom skärande bearbetning. I tillverkningen har de två segment; livsmedel och hydralik och allt annat som kommer in ska vara närbesläktat i kravbild med dessa två.

— Dessa segment har varit framgångsrikt i dag och vi tror det kommer vara det även i framtiden. De gäller att kunna sprida sina risker och vår strategi har varit att ha minst tre ben att stå på.

Tydligt värdeerbjudande per kundkategori

Anledningen till att Kinnex gick utbildningen kring affärsmodeller var att de behöver en tydlig strategi för framtiden.

– Vi vill identifiera vart vi vill vara om fem år, hur vi kommer dit och vilka utmaningar vi har längs vägen. Hur ska vi jobba med hållbarhet? Hur ska vi jobba med cirkularitet, vi ville ha input och vägledning för att komma framåt. Under vårt arbete identifierade vi olika affärsmodeller i våra tre respektive segment. Det gjorde att vi nu kunnat tydliggöra vårt värdeerbjudande per kundkategori. Vi har fått en tydligare insikt om vi inte bara jobbar mot kundsegment utan att det även är olika affärsmodeller per kundsegment.

Kartlägger kunder för framtiden

Andreas fortsätter att berätta att deras arbete med affärsmodell gör nytta på fler sätt.

— Det är en nytta i dialogen externt mot kund men även internt. Vad är det vi gör, hur ska vi göra det i framtiden och hur ska vi vara starka i framtiden. Under arbete såg vi att vi hade kunder som inte uppskattade vårt värdeerbjudande. Kommer de då vara en bra kund i framtiden? Vi insåg att vi kanske riktat oss mot kunder som inte är så viktiga framgent. Det är en väldigt nyttig övning att mappa sina affärsmodeller för att få nya insikter.

Åke Blpomdahl, VD Blomdahls Mekaniska AB.

Blomdahls har definierat vart kunderna finns

Blomdahls jobbar med plåtbearbetning och har kunder inom både bygg-, teknik-, elektronik- och skyltbranschen. Under utbildning har det blivit tydligare vad verksamheten vill förklarar Åke Blomdahl, VD.

— Vi har under resan kunnat kartlägga var vi är och vart vi ska. Vi har jobbat med att definiera var våra kunder finns, hur dem ser ut och om det finns fler branscher vi kan jobba mot. Med denna stöttning inom affärsmodellsarbete har vi kunnat genomlysa vår verksamhet, hur vi ska jobba med vårt erbjudande och mot vilka kunder.

Låt affärsmodellsarbete ta tid

Åke Blomdahl avslutade med att lämnade ett par råd till företag som vill dra i gång arbete med sin affärsmodell.

— Ge inte upp, det tar tid att sätta sig in affärsmodellsarbete. Men det skapar förändring i sättet att jobba och en tydlighet i målbilden. Tveka inte att ta hjälp av IDC eller annat IUC-bolag som guidar dig framåt i arbetet.

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig när det gäller affärsmodellsutveckling

Vi coachar dig i frågor kring affärsmodellsutveckling, fyll i din e-postadress så hör vi av oss. Ett 20 minuters digitalt möte där vi kan prata mer brukar vara en bra början.

Namn
E-post

Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min