Inredningssnickeriet tar hållbarhet till nästa nivå

Sibab grundades 1984 och hette då Snickarna i Blikstorp AB. Verksamheten startades med ambitionen att göra förstklassiga snickeriarbeten och inredningar och den ambitionen håller än idag.

Nu tar företaget nästa steg i utvecklingen tillsammans med Omställningslyftet genom oss på IDC där de får experthjälp att klimatberäkna vissa delar av verksamheten, något som kunderna efterfrågar.

– Till en början kommer vi att klimatberäkna företaget, snarare än på produktnivå. Beräkningarna gäller inom Greenhouse Gas Protocol och vi har redan fått bra stöttning i arbetet av experterna på IDC West (Industrial Development Center) och RISE, säger Tove Sventoft, vd på Sibab.

Tove Sventoft, VD, Sibab AB

Sibab levererar produkter till olika projekt och tillverkar allt på kundorder, till exempel en beställning från en hotellkedja och oftast i samarbete med en arkitekt som har ritat inredningen som Sibab tillverkar.

– Vi har ett antal återkommande kunder men får också in nya kunder med jämna mellanrum, säger Tove Sventoft. Förra året var ett rekordår för oss med en omsättning på 70 miljoner kronor. Men för 2023 ser det lite mer normalt ut på cirka 40 miljoner kronor i omsättning. Det är stora svängningar. Även om det är betydligt mindre omsättning i år så är det bara att anpassa verksamheten utifrån det, säger hon.

Anledningen till rekordåret var att Sibab lyckades pricka rätt i försäljningen.

– Vi kan inte se att det hänger ihop med pandemin eller så utan mer att vi hittade rätt projekt som passade oss, säger Tove Sventoft.

När vi producerar ny inredning konstrueras och tillverkas den för att hålla länge.

Tove Sventoft, VD, Sibab AB

Helhetsleverantör av skräddarsydda inredningar

En stor del av uppdragen kommer från hotell- och restaurangbranschen i Sverige, Norden och Tyskland.

– Vi tillverkar specialtillverkad inredning i trä men med mycket goda möjligheter att väva in andra material. När vi producerar ny inredning konstrueras och tillverkas den för att hålla länge. Vi är inte bara ett snickeri utan samarbetar med flera leverantörer som levererar delar i allt från sten och glas till elprodukter. Vi tillverkar i trä men levererar helheten vilket kunderna uppskattar, berättar Tove Sventoft och fortsätter:

– När vi pratar hållbarhet handlar det om flera områden. Men en sak som vi måste jobba med är processerna för att kunna tillverka. Ska vi kunna göra med hållbar inredning behöver samarbetet och tidsaspekterna ändras, säger hon.

Att ta fram en möbel för serieproduktion tar i genomsnitt två år

– Då jobbar en formgivare och producent tillsammans för att hitta rätt i form och funktion samt hitta en produkt som håller enligt kalkyl, värdekedja och hållbarhetskrav. När man har alla parametrar på plats efter ca 2 år lanserar man möbeln och därefter kommer kundordern, berättar Tove Sventoft.

För att ta fram en specialinredning till exempelvis en restaurang så arbetar inredningsarkitekten och producenten separerat med sin del i projektet. Hur lång tid inredningsarkitekten har vet Sibab sällan men från det att företaget får ordern så har de ofta ca 8-12 veckor på sig att leverera vilket innebär en snäv produktionskedja med mängder av detaljer.

– Under de 8-12 veckor ska vi säkerställa materialflöden, leveranser och tillverkning. Jag arbetar för att få till en förändring i branschen. Det finns en tids- och kostnadspress som inte är hållbar i längden. Det är i det här läget svårt att göra på nya sätt och vi känner oss lite låsta, säger Tove Sventoft.

Vår drivkraft inom hållbarhet är kopplat till människor.

Tove Sventoft, VD, Sibab AB

Klimatberäkning som kunderna efterfrågar

Inom Omställningslyftet arbetar Sibab med klimatberäkning av vissa delar av verksamheten. Delarna i klimatberäkningen handlar om de direkta utsläppen från verksamheten.

– För vår del handlar det bland annat om att vi beräknar förbränningen av vårt spillmaterial som blir värme, samt även resorna på företaget. Så det är ganska enkla saker att kartlägga till en början. I nästa fas kommer vi att ta med indirekta delar i beräkningen, till exempel inköp av el och varifrån den kommer och hur det påverkar våra koldioxidutsläpp. Den sista delen handlar om uppströms och nedströms från vår verksamhet vilket kan bli mer komplicerat. Det kommer dock bli väldigt bra när vi får allt sammanställt. Det är viktigt att få siffror på hur det ser ut i verkligheten. Det kommer göra oss mer konkurrenskraftiga, berättar Tove Sventoft.

Kjell Edqvist, industriutvecklare, IDC

Kjell Edqvist är industriutvecklare på IDC West (som är en del av IUC Sverige) och stöttar Sibab i arbetet via Omställningslyftet tillsammans med Martin Kurdve, forskare från RISE.

– Sibab har gjort ett bra jobb med den egna inventeringen av koldioxidpåverkan i verksamheten och de har tagit till sig all kunskap och utvecklingsprocessen på ett föredömligt sätt. Vi kommer också att fortsätta arbetet under våren för att stärka företagets arbete ytterligare, säger Kjell Edqvist.

Martin Kurdve berättar mer:

– I omställningslyftet har vi utifrån SIBABs klimat och hållbarhetsmål och de kundönskemål de fått, gått igenom GHG-protokollets riktlinjer kring klimatberäkningar och tränat på hur man kan beräkna klimatpåverkan. Särskilt fokus har lagts på det man har chans att påverka så att det kan driva på förbättringsarbetet. SIBAB vill ju inte bara räkna fram en siffra för klimatpåverkan utan man vill använda metodiken för att lära sig mer om och förbättra sina processer, energi och material, berättar han.

Hållbarhet är en viktig del av Sibabs verksamhet

– Vår drivkraft inom hållbarhet är kopplat till människor. Det existerar mycket stress i vår bransch och det känns många gånger orimligt. Där ser vi att Sibab har en viktig plats att fylla. Vi har också en strävan mot att föreslå bättre och förnyelsebart material i varje projekt och bli ännu bättre på att jobba med återbruk och renoveringar av inredning och möbler, säger Tove Sventoft.

Nya hållbara material

Sibab använder en hel del skivmaterial till skåp, bord och andra delar i inredningen. Här tittar företaget just nu på alternativa material med bättre eller lika bra egenskaper.

– Allt skivmaterial är av trä i dag, men vi har testat att göra ett skivmaterial av pressade mjölkpaket som är återvunna. Vi har också en skiva som är tillverkad av textilrester så det känns mycket spännande att se hur det fungerar. Det viktiga är förstås att det fungerar i vår maskinpark, att stabiliteten och kvaliteten i produkterna blir minst lika bra och förstås att det finns tillgång på det specifika materialet när vi behöver det, berättar Tove Sventoft.

På företaget arbetar 20 anställda som alla bidrar till den stora kompetens och erfarenhet av tillverkning av inredningar som Sibab erbjuder. Här jobbar inredningsarkitekt, formgivare, möbelsnickare och ett antal projektledare tätt tillsammans för att leverera förstklassiga inredningar.

– Det känns värdefullt att kunna erbjuda kunderna hela kompetensen, från planering till leverans och det tror vi påverkar hållbarhetsfrågan på ett mycket positivt sätt i slutändan, säger Tove Sventoft.

En viktig del för framtidens möbelindustri i Sverige är kompetensfrågan. Något som också engagerar Tove Sventoft.

– Vi tittar på kompetensfrågan tillsammans med RISE just nu. Det är inte många som känner till att industrin fortfarande existerar i Sverige och då blir det ju ännu svårare att rekrytera. Det finns inte lika många snickerier längre vilket gör att kunskapen riskerar att försvinna, men det vill vi ändra på. Svensk möbelindustri håller ju hög klass och det är något extra med svensktillverkad inredning, avslutar Tove Sventoft.


Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). ​

Om du vill veta mer

Hör av dig till Kjell om du vill veta mer.

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

0500-50 25 16

Kjell Edqvist

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 16

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare

Delägarskapets fördelar: UW-ELASTs miljöombyte på Material ConneXion

UW-ELAST i Mariestad är Skandinaviens ledande tillverkare av formgjutna och specialbeställda produkter i solid polyuretan, de har lång och gedigen erfarenhet som…

17 november, 2023 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min