Inkluderande kommunikation – hur breddar vi bilden?

Den 7 november arrangerade ASSAR en temadag i inkluderande kommunikation. Syftet med dagen var att inspirera kommunikatörer och marknadsförare i synnerhet i teknik- och industriföretag att bredda bilden och bli ännu mer inkluderande i sin bildkommunikation.

Föreläsare under temadagen var Tomas Gunnarsson, också känd som ”Genusfotografen” och Elin Östblom från Teknikföretagens nya bildbank ”Bredda Bilden”.

Varför inkluderande kommunikation?

Inkluderande kommunikation handlar om att kommunicera så att fler människor känner sig inkluderade, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionsvariation. Som företag eller organisation kan man börja med att kika på vilka personer och perspektiv vi ser i vår kommunikation och marknadsföring idag. Representerar de verkligen den mångfacetterade befolkningen som vårt samhälle består av? Ges det makt åt olika perspektiv eller är vi styrda åt ett specifikt håll?

ASSARs kommunikatör Cecilia Fransson höll i arrangemanget och berättade om syftet med dagen.

Genom att bli bättre på inkluderande kommunikation kan ett företag eller en organisation bredda bilden av den de kommunicerar med och bli bättre på att nå sina kommunikativa mål. Exempelvis vid en rekryteringskampanj är det viktigt att i bild attrahera den bredd av kompetens som finns ute i samhället.

Bilder som förändrar världen

Genusfotografen Tomas Gunnarsson har tagit fram en handbok i samarbete med Gävle kommun som ger bra tips på hur vi kan tänka när vi ska skapa nya bilder till sitt varumärke. Handboken innehåller lättillgängliga texter om genus, normer och inkludering, personporträtt, intervjuer och bildexempel på både bra och dåligt genustänk från media, reklam och myndighetsinformation – så väl lokalproducerade genusfloppar som normkreativa pärlor från hela Sverige. Handboken finns att ladda ned som Pdf via länken ovan.

Genusfotografen Tomas Gunnarsson inspirerade med mer och mindre bra exempel på inkluderande bildkommunikation.

Bredda bilden och inkludera fler

Ett konkret exempel på hur vi kan bredda bilden är att checka av om de bilder vi tar fram som ska bjuda in till vår verksamhet sänder ut de värden som vi har i vår vision eller i vår värdegrund. Vi kan också göra en check i de bilder vi redan har – hur ser könsbalansen ut? Gestaltar vi män och kvinnor på likvärdiga sätt? Har vi några äldre personer i våra bilder? Finns det personer med funktionsvariationer eller med utomnordiskt ursprung?

Några som har tagit inkluderande kommunikation på allvar är Teknikföretagen. De har lanserat en bildbank som heter just Bredda Bilden och som skapats för att komplettera bilden av vad teknik är och vilka som jobbar inom teknik och industri. Här ligger fokus på innovation, problemlösning och framför allt på att lyfta fram kvinnor som verkar inom branschen. Bilderna är friköpta och kan användas hur mycket som helst – kika gärna in och välj bilder från Bredda Bilden i din kommunikation.

Elin Östblom från Teknikföretagen och Bredda Bilden.

Live Stream & mer inspiration

Vill du se Live Stream från temadagen i inkluderande kommunikation så finns dagens två pass på ASSARs Twitter-konto.
Förmiddagen och Eftermiddagen. För mer tips om inkluderande kommunikation, klicka in på Genusfotografen och Bredda Bilden.

I klippet nedan ger Bredda Bildens fotograf Emilia Bergmark-Jimenez sina bästa tips för mer inkluderande kommunikation.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Inspirerande frukostseminarium om cirkulär design

IDC och SVID arrangerade tillsammans ett inspirerande frukostseminarium om cirkulär design som lockade många deltagare från näringslivet. Under morgonen fick…

2 maj, 2023 — Lästid 4 min

Information | Medarbetare

Just nu söker vi medarbetare - vill du växa tillsammans med oss?

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och…

2 maj, 2023 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Nästa Generations Drivlineproduktion – Now and Then

Ett hundratal deltagare kom för att lära sig mer om övergången till produktion av elektriska drivlinor, och stegen som behöver…

12 maj, 2023 — Lästid 11 min

Information | Samverkan

Teknikcollege satsar för framtiden

Teknikcollege Skaraborg jobbar med utbildningar inom teknikindustrin. I vår gör man en stor satsning för att locka ännu fler ungdomar…

21 april, 2023 — Lästid 4 min