Hållbart medarbetarskap tryggar Furhoffs framtid

Vi har besökt Furhoffs Rostfria för att höra mer om vad hållbarhetsarbete innebär för dem. Björn Furhoff är ägare och VD för organisationen och berättar i vår intervju om hur de engagerar sina medarbetare och vad som är viktigt att tänka på för en hållbar utveckling.

Björn Furhoff, ägare och VD på Furhoffs Rostfria.

Furhoffs Rostfria har ägts och utvecklats av familjen Furhoff i 120 år. De jobbar med rostfritt stål och tillverkar standardiserade och kundanpassade VVS- och inredningsprodukter för i första hand industri, offentlig- och kommersiell byggnation, vattenrening samt livsmedelsförädling. I verksamheten finns även egen produktutveckling.

Återvunnet material

Rostfritt stål är en hållbar produkt på många vis vars kvalitet inte förändras om det sköts rätt. Världskonsumtionen på rostfritt har ökat med 5 – 10 % de senaste åren och är ett efterfrågat material. All plåt Furhoffs bearbetar har redan varit ute på marknaden för att sedan återvinnas och komma tillbaka till verksamheten för nyproduktion. De har ett samarbete med ett stålverk i Avesta som enbart tillverkar plåt av återvunnet material.

Anpassning efter samhällets krav

En av industrins viktigaste utmaningar idag är att följa den tekniska utvecklingen och vara nyfiken på förändringar och trender. Under tio års tid har Furhoffs genomgått ett stort generationsskifte och samtidigt skapat en förändringsbenägenhet. Verksamheten har genom åren anpassat sin produktion efter samhällets tuffare krav på bland annat mer värdeskapande affärer och snabba leveranser. Alla medarbetare har gått utbildning i LEAN vilket gör oss mer redo för snabba förändringar, förklarar Björn.

Alla medarbetare har gått utbildning i LEAN, vilket gör Furhoffs mer redo för snabba förändringar.

—  Det gäller att vi anpassar oss efter samhällets krav och är med på de förändringar som kommer. Dagens teknik ger oss till exempel möjlighet att dela filer och digitalisera oss gemensamt med kunden, vilket skapar mervärde. Produktionen effektiviseras även enormt mycket och de mest monotona arbetsuppgifterna kan styras över till robotar. Vi har bland annat köpt samarbetsrobotar för svets och hoppas kunna investera i ytterligare fem robotar.

Det är jätteviktiga steg för vår utveckling att hänga med i den digitala utvecklingen och industri 4.0.  Om vi inte vågar utmana vår viktigaste kompetens, kanske tekniken drar ifrån oss.

Björn Furhoff, VD Furhoffs Rostfria.

Förståelse för omställning

Genom samarbete med SWEREA och RISE, Högskolan i Skövde och deltagande i olika nätverk som drivs genom ASSAR Industrial Innovation Arena håller sig Furhoffs uppdaterad i omvärldsbevakning och den senaste forskningen. Ny teknik innebär en omställning för medarbetarna och kan uppfattas som ett hot där roboten kommer att ta över jobbet. Furhoffs fick inspiration av CEJN och lät medarbetarna testa att jobba med en robot i en till två arbetsdagar.

—  Efter det har vi fått en bättre förståelse för vad kombinationen människa-robot gör för vår arbetsmiljö och effektivitet. Om vi inte skulle göra den här investeringen är det däremot ett hot, då riskerar vi hela verksamheten. Det är jätteviktiga steg för vår utveckling att hänga med i den digitala utvecklingen och industri 4.0.  Om vi inte vågar utmana vår viktigaste kompetens, kanske tekniken drar ifrån oss.

Anställ medarbetare som är bättre än dig själv

Den absolut viktigaste resursen i företaget är medarbetarna, säger Björn. Du kan ha vilka maskiner eller vilka lokaler som helst, men har du inte ett lag med medarbetare som fungerar så går det inte.

—  Det gäller att bygga ett fungerande lag, entusiasmera och få dem glada. Sätt höga mål och bryt ner dem till delmål,  jobba gemensamt mot målet och fira när framgången kommer! Kreativitet är även en viktig framgångsfaktor. Vi har som mål att tjäna 10% på allt vi gör. Medarbetarna får i princip fria händer att ta fram nya idéer, bara vi tjänar 10%. Dessa procent går tillbaka till verksamheten och ger oss råd att återinvestera och sporrar medarbetarna till ytterligare kreativitet.

Genom att medarbetarna känner att deras roll bidrar till ett gemensamt mål skapas stolthet och ambassadörsskap.

Stolthet, arv och förmåga

För att attrahera en yngre generation menar Björn att det gäller att vara transparent med verksamhetens hållbarhetsarbete, det skapar stolthet och ambassadörsskap.

—  Om våra medarbetare pratar om företaget som sitt eget, då har vi lyckats. Stolthet, arv och förmåga är tre bra ingredienser, som VOLVO länge jobbat efter. Vi bjuder på oss själva och får medarbetarna delaktiga och vi har resultatsystem som ger medarbetarna en del tillbaka. Genom en tydlig målbild att jobba gemensamt efter skapas en stolthet.

Att få medarbetarna att känna att ens roll är viktig för det slutliga resultatet är avgörande för att bygga stolthet i organisationen.

Björn Furhoff, VD Furhoffs Rostfria.

Att bygga en katedral

Björn liknar det vid berättelsen om muraren som la sten. En förbipasserande undrar över hans arbetsuppgift och muraren förklarar att han bygger en katedral.

—  Han la inte bara en massa stenar utan hade målbilden tydlig för sig. Att få medarbetarna att känna att ens roll är viktig för det slutliga resultatet är avgörande för att bygga stolthet i organisationen.

Fler kvinnor attraheras av industrin

Björn ger rådet att släppa den akademiska rädslan vid nyanställning. Bland nyutexaminerade finns en nyfikenhet och kreativitet samt en vana vid att skapa något i ett lag. Han märker även att fler kvinnor har börjat utbilda sig inom de tekniska yrkena.

—  Extra kul är att kvinnorna har börjat hitta industriyrkena och de är helt outstanding. De har driv, energi och skapar bra stämning på arbetsplatsen. Det gäller att vi kan attrahera och behålla kvinnorna och den yngre generationen och skapa mer stimulerande arbetsuppgifter. Om vi som ledare tar ett steg tillbaka och låter vår yngre generation växa här, så stannar de förhoppningsvis och vill fortsätta växa med oss.

Fler kvinnor i industrin bidrar till bra stämning i verksamheten, säger Björn.

Miljöpolicy

Furhoffs är certifierade med bland annat ISO 9000, ISO 1400 och svetsledningssystem ISO 3834. Miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och miljöpolicyn lyder:

Furhoffs vill inte påverka miljön negativt, varken för oss själva eller nästkommande generationer. Vi vill att myndigheter, kunder, leverantörer, personal och andra intressenter ska uppfatta Furhoffs som ett föredöme när det gäller att ta ansvar för miljön.
Därför ska alla vi som arbetar på Furhoffs:

  • arbeta med ständiga förbättringar
  • arbeta förebyggande för att minska risken för förorening  
  • följa de miljölagar och krav som berör Furhoffs
  • aktivt sätta miljömål för verksamheten och följa upp dessa
Styr efter SF 1000

Att vara certifierad blir ett bevis på att din organisations kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Sedan gäller det att företaget upprätthåller certifieringen och att medarbetarna efterlever det. Furhoffs har infört ett eget system.

—  Vi styr företaget efter SF 1000. Det står för sunt förnuft till 1000, eller egentligen sunt bondförnuft till 1000. Vi gör det inte så komplicerat utan jobbar till exempel efter en tydlig arbetsinstruktion som medarbetaren förstår, även om hen inte behärskar svenskan så bra. Alla ska veta hur och att de kan bidra.

Om tio år

Dagens arbetsplatser kommer förändras mycket fram till 2030 tror Björn.

—  Vi kommer jobba mycket, mycket mer hemifrån när arbetet tillåter. Dagens yngre generation vill ständigt vara uppkopplade men det gäller att vi även tillåter oss att vara lediga och tillbringar mycket tid med familj och att göra något annat. Inom produktionen kommer det vara människan som jobbar ihop med robotar. Vi kommer ha fler produktionstekniker och operatörer som kan sköta våra robotar. Vi har en teknikutveckling framför oss som är helt fantastisk och som kommer påverka vårt samhälle i mycket. Som industri kanske det är svårt att se sin delaktighet i den stora världsbilden, men vi är en viktig pusselbit för den fortsatta utvecklingen.


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min