Fler kommuner i Västra Götaland kan nu ansöka om investeringsstöd

Nu öppnar Västra Götalandsregionen upp för fler kommuner att ansöka om investeringsstöd. Det ger även företag i Karlsborg, Gullspång, Töreboda och Tibro kommun möjlighet att skicka in ansökan om finansiering.

Från och med 25 januari 2022 kan stöd även lämnas till norra Skaraborg: Gullspång, Karlsborg, Tibro och Töreboda kommuner. Stödet kan endast ges inom nationella stödområden. Syftet med stöden är att främja hållbara investeringar och skapa tillväxt och sysselsättning.

Regionalt investeringsstöd

Stödet kan lämnas till hur stora företag och koncerner som helst, under förutsättning att investeringen görs och arbete skapas i stödområdet. Regionalt investeringsstöd får lämnas i norra Skaraborg med följande stödnivåer:

  • I norra Skaraborg får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 30 procent för små företag, med högst 20 procent för medelstora företag och med högst 10 procent för stora företag. Trots första stycket ska de högsta tillåtna stödnivåerna för stora företag tillämpas även på små och medelstora företag i fråga om stöd till stora investeringsprojekt.

Stödet kan sökas året om. Beloppsgräns finns inte. Är investeringen större än 25 mkr hanteras ansökan av Tillväxtverket. Ansökningarna behandlas och utbetalningar löpande 11 januari-15 juni och 15 augusti-15 december. Under sommar och juluppehåll kan vi undantagsvis hantera utbetalningsansökningar. Maila då först 

Läs mer om Västra Götalandsregionens investeringsstöd

Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen har fler stöd för företagsfinansiering inom bland annat digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse.

Läs mer om företagsfinansiering


Stöd i finansieringsfrågor

Vi på IDC har många års erfarenhet av att hjälpa företag i processen kring ansökan av finansieringsstöd vilket brukar vara till stor hjälp för våra delägarföretag. Vi delar inte ut några egna pengar men vi har en bra översikt över vilka möjligheter till finansiering som finns tillgängliga för våra delägarföretag. Vi rådgör gärna kring vilka finansieringslösningar som kan vara aktuella och stöttar även i ansökningsprocessen.

Här kan läsa mer om förmåner och finansiering

Vill du ha hjälp i finansieringsfrågor?

Hör av dig till  Fredrik om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Tips från IDC

Johan tipsar: Checkar till utveckling av produktionen i industriföretag

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation och produktionskompetens. Erbjudandet stärker företags långsiktiga…

19 april, 2024 — Lästid 4 min

Tips från IDC

Fredrik tipsar: Coachingprogram i cirkulär utveckling

Nu finns möjlighet att delta i ett kostnadsfritt coachingprogram som erbjuds av LIGHTer i samarbete med RE:Source, Sweco och SVID…

4 april, 2024 — Lästid 1 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA…

26 april, 2024 — Lästid 3 min