Att byta affärssystem - UVA Lidköping berättar

Under en träff med nätverket för affärssystem berättade UVA Lidköping AB om verksamhetens övergång från Movex till Monitor G4.

UVA Lidköping AB är en global leverantör av precisionsslipmaskiner för bränsleinsprutnings-, lager- och fordonsindustrin och har mer än 10 000 maskiner installerade runt om i världen. Deras verksamhet finns i Stockholm, Boston, Beijing och New Dehli och huvudkontoret ligger i Lidköping. I dagsläget är de 150 anställda.

Monitor uppfyllde kraven på funktion

Joakim Roos är business system analyst på UVA och berättar att deras tidigare affärssystem var Movex 10.9. Efter många års användande var det hårt modifierat för deras verksamhet och det var dags att undersöka alternativa system. De undersökte marknaden och valet föll på Monitor ERP System då det uppfyllde deras krav på funktioner för framför allt internredovisning, sälj & eftermarknad och produktion. De valde även att inte göra några unika anpassningar som skulle försvåra uppgraderingar i framtiden.

Planerar för övergång till G5

Under hösten 2021 planerar UVA att gå över till G5 då en uppgradering ger dem bättre daglig styrning, tillgång till API-system för externa system, bättre serienummeruppföljning och bättre CRM-funktionalitet. Det ger även bättre konteringsmöjlighet samt att det ger utlandsbolag mer tillgång till Monitordata. Joakim berättar även om utmaningar de ser kommer inför en övergång till G5.

— Service måste hantera på ett annat sätt än vad vi gör idag. Det är viktigt att få organisationen att använda sig av informationen i daglig styrning och ärende-modulen ersätter det vi idag hanterar i avvikelser. Det är en av anledningarna till att vi går över till G5, att få en väl fungerande daglig styrning, bättre kontroll och en bild över vår produktion och underhåll av material till produktionen.

Inspelning från nätverksträffen
Tips och inspiration

Efter Joakims presentation berättade deltagarna om sina erfarenheter från Monitor G4 och G5. Många står inför en övergång och efterfrågar tips och erfarenheter. David Åberg, industriutvecklare tillverkning på IDC, tipsade om en blogg av HerbertNathan&Co – en oberoende konsult inom digitalisering. Här finns bland annat råd inom affärssystem, ekonomisystem, HR-system, lönesystem och BI-system.

Se även ett föredrag av HerbertNathan&Co ”Så jobbar vi med affärssystem i framtiden” som hölls under en temadag på IDC.


Nätverket affärssystem

Träffarna är till för användarna och vi belyser olika frågor om olika områden inom affärssystemet Monitor. Det kommer även att bjudas tillfällen där representanter för Monitor kommer att delta för att guida och svara på frågor kring affärssystemet. Träffar arrangeras med jämna mellanrum där du får möjlighet att lyfta frågor du brottas med i vardagen för att kunna dra lärdom av varandra när det kommer till operativ verksamhet i Monitor.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör. Nätverket för affärssystem har sitt ursprung i IDC och drivs genom ASSAR Industrial Innovation Arena.

Läs om våra nätverk

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk | Projekt

Friska arbetsplatser - en av nycklarna för framgång

Nätverket för HR – ledarskap & medarbetarskap träffas ungefär fem gånger per år. Innehållet i träffarna varvas med erfarenhetsutbyte och…

9 april, 2021 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Bli en del av forskningen kring material som kommer förändra världen

Är du nyfiken på hur ditt företag kan närma sig framtidens innovativa material? Projektet Datemats fokuserar på några trendande materialkategorier…

23 augusti, 2021 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Kronprinsessparet besökte ASSAR

Onsdagen den 25 augusti besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Västra Götalands län för att i pandemins spår uppmärksamma lokala insatser…

25 augusti, 2021 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Kraftsamling elektrifiering - se uppstarten

En historisk omställning från fossila bränslen till förnybar energi behövs. I Västra Götaland ligger fokus på stärkt samverkan och samordnat…

13 september, 2021 — Lästid 4 min