Affärsmodellsarbete stöttar Kramers cirkulära utveckling

Mitt ute på landsbygden strax utanför Töreboda ligger Kramers Mekaniska Verkstad AB. Här finns en nyfikenhet på omvärlden, ett brinnande intresse för utveckling och en öppenhet för att testa ny teknik. Det avspeglar av sig i hela verksamheten där alla medarbetarna är engagerade i företagets utveckling. För att nå ytterligare framgång i utvecklingen tog de hjälp av IDC och projektet Catalyst för att göra en översyn av sin affärsmodell.

Kramers är ett litet företag med 16 anställda som jobbar med bearbetning, plåtbearbetning och svets. Här har de servat kunder inom verkstadsindustrin sedan 1936 och tillverkar kundanpassade prototyper, reservdelar och maskindetaljer.

Affärsmodellsutveckling ger förbättring inom hela verksamheten

Ola Kramer, VD.

Vi träffar Ola Kramer, VD, en varm sensommardag i augusti. Det märks att han har ett brinnande intresse för sitt jobb och lägger mycket tid på utveckling. Han berättar att de gillar utmaningar och att hitta lösningar för att förbättra verksamheten, och de ser ett stort värde i att ta hjälp för att komma vidare i sina tankar. Under våren 2022 ville de arbeta med företagets affärsmodell för att hitta möjliga utvecklingsområden.

—  Det är mycket värdefullt att samarbeta med IDC och vi uppskattar andras ögon för att vi ska komma vidare i vårt utvecklingsarbete. IDC fungerar som ett jättebra bollplank som vågar ställa de där jobbiga frågorna och tänker bredare än bara en mekanisk verkstad. Vi har fått nya tankar kring både orderhantering, marknadsföring, dokumentation och produktion. För oss handlar det om ständig förbättring inom hela verksamheten, säger Ola

Digitalisering, spårbarhet och optimerade materialval

Under arbetet med affärsmodellen var ett av områdena cirkulär hållbarhet. Kramers jobbar alltid i nära samarbete med kunden när det gäller produktutveckling, och hållbarhet genomsyrar hela verksamheten, vilket framkom under arbetet med affärsmodellen. Ett av de områden Ola vill utveckla är det cirkulära förhållningssättet.

—  Under arbetets gång insåg vi att vi faktiskt redan har mycket av det cirkulära i vårt arbetssätt på plats. Sedan innan jobbar vi mycket med att hjälpa kunden med tillverkningssätt, tekniklösningar, spårbarhet och med att optimera material. Vi använder digitala lösningar vid lagring av information och allt vi behöver finns i det excel-system vi själva utvecklat.

Hållbara lösningar i samarbete med kunden

—  Nu ska vi titta på ytterligare utveckling i samarbetet med våra kunder, fortsätter Ola. Tillsamman med dem strävar vi efter att hitta lösningar för bättre produkter både vad gäller konstruktion och materialval. Men även att för att få produkterna att bli lättare att tillverka och hålla längre. För att få ett mer hållbart och långsiktigt kundsamarbete är framför allt dokumentationen viktig, på allt från materialcertifikat till mätprotokoll. Det ska vara lätt för oss att hitta rätt information när det efterfrågas. Nästa steg blir att kommunicera mer om vårt arbete med cirkulär hållbarhet externt (hur vi kan hjälpa kunderna med deras detaljutveckling) som ett led i vår marknadsföring.

Arbetet med affärsmodellsutveckling genomfördes på Material ConneXion Skövde, i anknytning till ASSAR Industrial Innovation Arena.

Satsar på hemsidan

Kramers har satsat mycket på att utveckla en hemsida där det ska vara lätt att hitta det man söker. Det märks att de lyckats för mitt under vår intervju ringer en ny kund till Ola. Kanske är det tack vare att de jobbar med Google Adwords som många kunder hittar till hemsidan och enkelt kommer i kontakt med Kramers.

—  Vi har valt att satsa på vår hemsida där det är lätt att hitta kontaktuppgifter och kunden kan höra av sig direkt till oss. Det ger bättre tillgänglighet än att kunden till exempel först ska fylla i ett formulär. Sedan har vi som motto att tillverka detaljer som ska vara så bra att vi själva vill använda dem och kvalitet före tid, det ger både bra marknadsföring och färre reklamationer, förklarar Ola.

Ny teknik effektiviserar Kramers verksamhet

Samma dag som vi kommer på besök har ett nytt interaktivt verktyg för produktionskontroll installerats. Kramers är nyfikna och ser möjligheter med ny teknik som förbättring och effektivisering i verksamheten. Till sin hjälp har de även en 3D-scanner och en 3D-printer.

—  Våra olika 3D-verktyg är till stor hjälp för att kunna skanna av detaljer, göra ritningar och göra mätningar. Vi kan lätt undersöka hur detaljer/materialet bör se ut eller hur mycket material det går åt. Just idag har vi även installerat ett system för produktionskontroll, en Samsung Flip, för att underlätta översynen av orderhantering. Här kan vi också synliggöra ritningar och vi kan skissa direkt på skärmen och spara ner våra nya tankar och idéer.

Hållbara transporter och miljöcertifiering

I sitt miljömässiga hållbarhetsarbete strävar Kramers efter att optimera transporter så långt det är möjligt. Det gäller både transporter från och till verksamheten då de märker att det ibland sker transporter till företaget med nästan tomma pallar. De har näst intill bytt ut all belysning till LED och funderar på att investera i solcellspaneler. För ett par år sedan bytte de till luft/luft värmepumpar i stället för oljeuppvärmning. Ambitionen är att minska CO2-avtrycket. Idag är de certifierade vad gäller miljö, arbetsmiljö och kvalitet enligt FR 2000.

Medarbetarstyrt förbättringsarbete

Ola berättar hur viktigt det är att involvera medarbetarna och att de är Kramers viktigaste resurs för att fatta beslut om nyinvesteringar och förbättringsarbete.

—  Vi har ett medarbetarstyrt förbättringsarbete och alla får komma med förslag på förbättringar och vi provar nytt hela tiden. Det är viktigt att alla känner sig lyssnade på och får möjlighet att bidra till utvecklingen. Vi börjar i det lilla med små förbättringar, för man kan i förväg inte tänka ut hur det ska se ut när allt är helt färdigt, då blir det aldrig färdigt. Vi har jobbat utifrån den principen i flera år vilket fungerar väldigt bra och det ger oss ständigt nya förbättringar. Vårt mål är att kunna utveckla vår produktion och maskinteknik samt att bygga ut verksamheten inom fem år, avslutar Ola.

Se filmen om Kramers

Identifiera nya intäktsströmmar

IDC erbjuder stöttning inom flera olika områden, affärsmodellsutveckling med hjälp av förändringsverktyget Business Model Canvas är ett exempel. Företagets affärsmodell beskriver hur företaget är tänkt att fungera, hur varor eller tjänster produceras, hur intäkter kommer in till företaget och framför allt hur kunden får tillgång till- och upplever värdet av varan eller tjänsten. Affärsmodellsutveckling behövs inom alla branscher och vi jobbar särskilt med att integrera ett cirkulärt tänkande.


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min