Nätverk affärssystem

För dig som använder affärssystem i allmänhet och Monitor i synnerhet. Här kan du utbyta erfarenheter och tips inom affärssystemet Monitor. Träffar arrangeras med jämna mellanrum där du får möjlighet att lyfta frågor du brottas med i vardagen för att kunna dra lärdom av varandra när det kommer till operativ verksamhet i Monitor.

Träffarna är till för användarna och vi kommer att belysa olika frågor om olika områden inom affärssystemet Monitor. Det kommer även att bjudas tillfällen där representanter för Monitor kommer att delta för att guida och svara på frågor kring affärssystemet.

Fokusträffar
Två gånger per år kommer arrangerar vi Fokusträffar på temat affärssystem/Monitor. Där pratar vi om affärssystem i stort och hur du kan tänka vid användandet av de olika områdena som affärssystemen kan stötta. Fokusområden som till exempel Planering och Kalkylering kan diskuteras och förklaras vid dessa träffar. Läs mer om Fokusträffar

Läs mer om nätverk affärssystem

Nätverket har sitt ursprung i IDC och drivs genom ASSAR Industrial Innovation Arena.

Om du vill veta mer

Hör av dig till David om du vill veta mer om nätverket