Kompetensutveckling

IDC erbjuder delägarföretag möjligheter till kompetensutveckling genom både utbildningar och flera olika typer av seminarium och workshops. Vi jobbar med långsiktigt lärande och utveckling som ledord när vi planerar vår kompetensutveckling för den tillverkande industrin.

Vi driver genom våra projekt och samverkanspartners flera nätverk och arrangerar seminarier, temadagar, fokusträffar och workshops. Vi erbjuder utbildningar anpassade för industrin i samverkan med Högskolan i Skövde och våra delägare erbjuds reducerat pris på mer än 250 diplomerade digitala utbildningar via Diploma utbildningar och ledarskapsutbildningar som hålls av IBLÅ Utveckling.

På vår hemsida publicerar vi löpande nyheter om industrins utveckling lokalt och i regionen och vi sätter även stort värde i att tipsa om aktiviteter, omvärldsspaningar och insatser som är relevanta för industrin, arrangerade av oss eller av andra.

Se aktuella utbildningar och event

Vill du veta mer?

Hör av dig om du vill veta mer om våra utbildningar och event.

Chef för ekonomi, affärsutveckling och administration

0500-50 25 07

Christoffer Löfgren

Chef för ekonomi, affärsutveckling och administration

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 07