Kompetensutveckling

IDC erbjuder delägarföretag möjligheter till kompetensutveckling genom både utbildningar, Fokusträffar, Temadagar och Inspirationsseminarium. Vi jobbar med långsiktigt lärande och utveckling som ledord när vi planerar vår kompetensutveckling för den tillverkande industrin.

Nedan kan du läsa mer om våra olika typer av event. Dessutom tipsar vi om utbildningar och event arrangerade av andra, men som kan vara till nytta och inspiration för människorna i våra delägarföretag.

Gå till aktuella utbildningar och event

Utbildningar

Vi koordinerar utbildningar i samverkan med Högskolan i Skövde och med andra aktörer. Exempel på områden våra utbildningar är ledarskapsutbildningar, LEAN filosofi, metoder och verktyg inom LEAN, systematiskt arbetsmiljöarbete, diskrimineringslagen och material.

Fokusträffar

Utveckling för den tillverkande industrin

Vår inriktning är att allt vi erbjuder på våra Fokusträffar ska ha sin grund i våra delägarföretags behov. I nuläget erbjuder vi Fokusträffar inom affärssystem, försäljning och ledarskap/medarbetarskap.

Information och nätverk i kombination

Våra Fokusträffar är kostnadsfria för våra delägarföretag. De inleds med en informerande/utbildande del på ca två timmar och följs av en timmas nätverkande del mellan deltagare, föredragshållare och medarbetare på IDC. Varje Fokusträff avslutas med en utvärdering där önskningar, behov och idéer för nästa träff fångas upp och får vara styrande i planeringen.

Temadagar

Ofta i samverkan med Industriell Dynamik

Under våra temadagar djupdyker vi i ett ämne på en ganska detaljerad nivå. Temadagarnas innehåll är inte återkommande som Fokusträffarnas, innehållet byts för varje gång. Exempel på temadagar vi haft är finansiering, energirådgivning, ISO-certifiering och 3D-printing. De arrangeras ofta i samverkan med nätverket Industriell Dynamik.

Inspirationsseminarium

Framtidens industri

Våra inspirationsseminarier kan vara arrangerade i samverkan med olika partners eller av oss på IDC enskilt. Syftet är att omvärldsbevaka och inspirera våra delägarföretag – för en hållbar framtida industri. Exempel på inspirationsseminarier vi arrangerat är ”Attraktiv arbetsgivare” med Anna Dyhre, ”Tillsammans gör vi framtidens industri” med Göran Adlén, ”Framtidens Material” med Material ConneXion och Swerea.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marie eller Lisa om du vill veta mer om vår kompetensutveckling.

Kommunikation och marknadsansvarig

0500-50 25 02

Lisa Stridh

Kommunikation och marknadsansvarig

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 02

Industriell utvecklare

0500-50 25 21

Marie Hult

Industriell utvecklare

Sedan augusti 2013 har jag varit anställd som säljresurs här på IDC och främst jobbat med kundkontakt för IDC och Material ConneXion. Men jag har även hand om prospekt, event och seminarier, jag är nog lite allt i allo .

Det är en fantastisk känsla att få vara med och coacha människor och se dem lyfta. Att fånga upp företagens behov och få dem att själva se och ombesörja dem. Det gör det extra roligt att gå till jobbet.

Min lediga tid spenderar jag gärna med familj och vänner. Vi umgås, lagar och äter god mat serverad med ädla drycker. För mig är det även avkoppling att komma ut i skogen och som hundägare har jag en jättebra anledning att göra det ofta.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 21