Arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar | Utbildning

Utbildning: Elektriska motorer G1N

Högskolan i Skövde

Vårt och Höst 2023

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
Utbildning: Elektriska motorer G1N
Högskolan i Skövde
Vårt och Höst 2023

Kurs, Grundnivå, 3 hp, FY133G

Vill du lära dig hur en elektrisk motor fungerar? Vilka olika typer finns det och vad har de olika typerna för egenskaper?

I den här kursen som erbjuds vid Högskolan i Skövde får du lära dig allt från grunden. Vi börjar med att repetera grundläggande ellära och därefter går vi igenom hur en likströmsmotor fungerar. I praktiska moment tränar vi på de grundläggande principerna och lär oss mäta upp en motors egenskaper. Vi fortsätter med att gå igenom växelströmsmotorer som asynkronmotorn och synkronmotorn samt vad som krävs för att styra dessa. Till sist går vi igenom hur man bygger en motor och detta provas även i labbet. Ett övergripande syfte med kursen är att du ska lära dig att prata med andra om elmaskiner på ett korrekt sätt.

Vår 2023

Undervisningen ges på engelska.
Pågår:
 10 april 2023 – 7 maj 2023
Plats: Skövde, Campus, Dagtid
Takt: 50%
Anmälan: Ange kod HS-11669 på antagning.se

Höst 2023

Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
Pågår: 11 september 2023 – 8 oktober 2023
Plats: Skövde, Campus, Dagtid
Takt: 50%
Anmälan: 15 mars 2023 – 17 april 2023
Ange kod HS-21104 på antagning.se


Mer information och anmälan

 

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen