Arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar | Utbildning

Utbildning: Elektriska motorer G1N

Campus, Högskolan i Skövde

Hösten 2023, start 15 september

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
Utbildning: Elektriska motorer G1N
Campus, Högskolan i Skövde
Hösten 2023, start 15 september

Kurs, Grundnivå, 3 hp, FY133G

Vill du lära dig hur en elektrisk motor fungerar? Vilka olika typer finns det och vad har de olika typerna för egenskaper?

I den här kursen som erbjuds vid Högskolan i Skövde får du lära dig allt från grunden. Vi börjar med att repetera grundläggande ellära och därefter går vi igenom hur en likströmsmotor fungerar. I praktiska moment tränar vi på de grundläggande principerna och lär oss mäta upp en motors egenskaper. Vi fortsätter med att gå igenom växelströmsmotorer som asynkronmotorn och synkronmotorn samt vad som krävs för att styra dessa. Till sist går vi igenom hur man bygger en motor och detta provas även i labbet. Ett övergripande syfte med kursen är att du ska lära dig att prata med andra om elmaskiner på ett korrekt sätt.

Höst 2023

Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
Pågår: 15 september 2023 – 8 oktober 2023
Plats: Skövde, Campus, Dagtid
Takt: 50%
Anmälan: öppen, sista dag för anmälan är 10 september 2023

Undervisningen bedrivs på svenska och vissa engelska inslag kan förekomma. Du får ett kompediematerial Elektriska motorer (Ericson, 2020) att använda som kurslitteratur. Kursen examineras med en inlämningsuppgift som består dels av teoretiska uppgifter och dels av det man gör under laborationerna. Kursen tillhör ämnet fysik.

EFTER AVSLUTAD KURS KAN DU:

■ Redogöra för grundläggande begrepp, samband och funktioner inom elmotorteknik

■ Redogöra för skillnader mellan olika motortyper

■ Tolka ett datablad för en given elmaskin för att kunna bestämma elektriska och mekaniska egenskaper,

■ Analysera en elmotors parametrar med hjälp av mätinstrument

■ Reflektera över hållbarhet relaterat till användningen av elmaskiner i fordon.

VEM ÄR KURSEN FÖR?

Kursen riktar sig till dig som vill få en grundläggande kunskap om motorer så att du kan prata med andra om principer, för- och nackdelar med olika motortyper samt tillverkningsmetoder.

Mer information och anmälan

Observera att ett konto behöver skapas Logga in – Antagning.se, verifieringskod skickas per post och knappas in på antagning.se för att slutföra skapande av konto. Därefter går det att ansöka till kursen. Efter att man är antagen måste platsen accepteras för att inte gå till nästa sökande. IDC kan guida er i denna process om så önskas. Ansökan öppnas i augusti och innan dess behöver ett konto vara på plats. Vi rekommenderar därför att så snart som möjligt skapa ett konto.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Vill du ha hjälp med behörighetsbedömning från produktion/teknik/tillverkning?

Vi på IDC hjälper gärna dig från den tillverkande industrin i Skaraborg i fråga om behörighetsbedömning och har en dialog med antagningsenheten på Högskolan i Skövde. Fyll i detta formulär så återkopplar vi till dig inom kort.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova