Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR Industrial Arena

Nätverk

Träff med robotnätverket: Robotikstandardisering och säkerhet

Online

Torsdagen den 17 september, kl 13:00-15:00

Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR Industrial Arena
Träff med robotnätverket: Robotikstandardisering och säkerhet
Online
Torsdagen den 17 september, kl 13:00-15:00

Robotnätverket drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena och har fokus på samarbetsrobotar och automation. Nästa träff arrangeras torsdagen den 17 september.

Tema: Robotstandardisering och säkerhet

Till maj 2021 planeras en omarbetad version av säkerhetskraven för samarbetande robotsystem enligt ISO 10218-1 och ISO 10218-2 då de inte är tillräckligt omfattande. Den som kan ge en bild om vad som händer och hur arbetet som bedrivs inom området är Ann-Sofie Sjöblom, SIS. Vi kommer att lyssna till bland annat Ann-Sofie och diskutera i ämnet, byta erfarenheter och förhoppningsvis lära oss något nytt.

Gästföreläsare:

Ann-Sofie Sjöblom, projektledare för SIS svenska kommitté för robotikstandardisering, SIS/TK 278 Robotik:
”Robotikstandardisering – påverka globala standarder och öka din konkurrenskraft”
Möjligheter kommer att finnas att ställa frågor till Ann-Sofie efter presentationen.

Tid: Torsdagen den 17 september, kl 13:00-15:00
Plats: Vi möts i Zoom, online.

Anmälan är stängd om du vill delta i nätverksträffen.


Om robotnätverket

Nätverket har som mål att kunna identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov inom automation och robotteknik. Syftet är att driva på forskning, utveckling, tillämpning av ny teknik och dela kunskap inom området för att stärka konkurrenskraften hos enskilda aktörer och svensk industri som helhet. Nätverksträffar varvas med seminarier och workshops, vissa aktiviteter samkörs med andra aktörer.

— Alla som är nyfikna på nästa generations robotar är välkomna att vända sig till nätverket. Deltagarna jobbar bland annat som produktionstekniker, underhållstekniker eller operatörer. På ASSAR finns flera kollaborativa robotar att se och testa och här finns människor att prata med som jobbar med detta dagligen, säger Tobias Björck, koordinator för ASSAR och sammankallande för Robotnätverket.

Tanja Lundberg, projektledare för ASSAR och Tobias Björck, koordinator och sammankallande för robotnätverket.

— Det är få nätverk som är så konkreta som Robotnätverket, vi får se praktiska exempel, pratar säkerhet, tolkning av standarder och provar saker. Ett deltagande innebär inte bara att man är med och sätter innehållet.  Man är även med och påverkar utvecklingen av automation genom den forskning som bedrivs.


Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Tobias om du vill veta mer om Robotnätverket.

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova