Nätverksträffen arrangeras av ASSAR

Nätverk

Träff med robotnätverket

ASSAR Industrial Innovation Arena

Onsdagen den 15 maj, 14:00-16:00

Nätverksträffen arrangeras av ASSAR
Träff med robotnätverket
ASSAR Industrial Innovation Arena
Onsdagen den 15 maj, 14:00-16:00

Den 15 maj är det dags för nästa träff med ASSARs robotnätverk. Temat för träffen är tillämpning av kollaborativa robotar bland annat kommer CEJN AB att presentera det arbete som starkt bidrog till att de fick Svenska monteringspriset 2019.

Innehåll
  • Johan Magnusson, produktionstekniker CEJN AB: Erfarenheter från att tillämpa kollaborativa robotar för flexibel automation av manuell monteringsstation.
  • Niklas Land, doktorand vid Högskolan i Skövde: Framtagning av virtuell modell och metod att använda från koncept till implementering av monteringsstation för människa robotsamarbete. Flera intressanta examensarbeten är kopplade till forskningen.
  • Jessica Lindblom, forskare vid Högskolan i Skövde: Jessica berättade senast om hur vi kan utvärdera tillit och säkerhet av våra robotar, i maj visar Jessica metoden för utvärdering som ett delresultat från det internationella AIR-projektet.
  • SYMBIO-TIC, projektet som avslutades i mars, hur gick det? Resultat och vunna kunskaper presenteras i korthet.

Om nätverket

Det här nätverket drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena och har som mål att kunna identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov inom automation och robotteknik. Syftet är att driva på forskning, utveckling, tillämpning av ny teknik och dela kunskap inom området för att stärka konkurrenskraften hos enskilda aktörer och svensk industri som helhet. Nätverksträffar kommer varvas med seminarium och workshops, vissa aktiviteter kommer samköras med andra aktörer. Målgrupp för nätverket är i första hand teknik och tillverkningsföretag i Skaraborg.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Tobias om du vill veta mer om Robotnätverket.

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova