Nätverk | Projekt

Träff med Produktutvecklingsnätverket: Att göra verkstad av innovativa idéer

Online

Torsdagen den 17 december, kl. 10:00-12:00

Träff med Produktutvecklingsnätverket: Att göra verkstad av innovativa idéer
Online
Torsdagen den 17 december, kl. 10:00-12:00

Är ni innovativa? Hur gör ni? Vilka förutsättningar krävs, och hur skapar vi dem? Hur tar jag mina idéer vidare, för att få gehör i organisationen? Det är dags för nästa träff inom Produktutvecklingsnätverket och den här gången är temat innovation.

Tid: Torsdagen den 17 december kl. 10:00 – 12:00
Plats: Digitalt via Zoom (du får en länk strax före start)
Målgrupp: Produktutvecklare och andra intresserade av ämnet

Innehåll
  • Presentation och inspiration (Christian Bergman)
  • Konkreta case (Hur gör andra och vad kan vi inspireras av)
  • Gruppdiskussioner
Vem vänder sig nätverket till?

Vi riktar oss främst till små och medelstora företag som jobbar med produktutveckling och som vill utveckla sitt arbete inom alla aspekter av hållbarhet. Är ditt företag av större storlek eller ingår i en större koncern är även du välkomna att delta, ju större blandning vi blir ger mer värdefullt erfarenhetsutbyte.

Vilka effekter ska nätverket ge?

Vår förhoppning är att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften vad gäller produktutveckling och cirkulärt arbete bland industriföretagen i Skaraborg. Vi kommer bidra till kompetensutveckling och bilda ett kontaktnät där man kan få hjälp och stöttning av andra. Att träffas på riktigt emellanåt stärker samverkan i gruppen och vi vill göra trevliga och inspirerande träffar.

För mer information och anmälan, kontakta:

Christian Bergman, industriell utvecklare, 0500-50 25 27, 


Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova