I samarbete med Almi

Temadag

Temadag: Finansiering - möjligheter för små och medelstora företag

Gothia Science Park, Skövde Lokal: Spegeln

Onsdagen den 21 mars, 08:00 - 12:00

Anmäl här
I samarbete med Almi
Temadag: Finansiering - möjligheter för små och medelstora företag
Gothia Science Park, Skövde Lokal: Spegeln
Onsdagen den 21 mars, 08:00 - 12:00

Vi bjuder in till en temadag där vi i samarbete med Almi informerar om de många finansieringsmöjligheter som finns för små- och medelstora företag i Skaraborg. Västra Götalandsregionen, Almi och Vinnova är några av de finansiärer som kommer presenteras. Varmt välkommen onsdagen den 21 mars.

Program för dagen
8:00 – Inledning, presentation av finansieringsmöjligheter och partners. (IDC)
8:30 – Möjligheter hos Västra Götalandsregionen (Marianne Gustafsson, VGR)
 • FoU-kort
 • Affärsutvecklingscheckar digitalisering
 • Affärsutvecklingscheckar internationalisering
9:30 Paus
10:00 – Möjligheter hos Västra Götalandsregionen (Marianne Gustafsson, VGR)
 • Konsultcheck
10:15 – Information från Hållbar Utveckling Väst. ( Pauline Ekoff)
10:30 – Möjligheter hos Almi (Jenny Jonsson, Almi)
 • Förstudiemedel
 • Innovationslån
 • Mikrolån
 • Finansiering i trepartssammanhang

11:00 – Innovationscheckar (Johan Svensson, IDC)

11:15 – Finansieringstagare berättar
 • Inbjudna företag som nyttjat finansieringsmöjligheterna berättar om sina upplevelser.
 • Möjligheter att ställa frågor till alla aktörer och få fördjupad information

Vi avslutar strax före lunch, 12:00.

Målgrupp och praktisk information

Små och medelstora företag i Skaraborg med intresse för finansieringsmöjligheter. Temadagen är kostnadsfri och vi bjuder på frukostfralla och kaffe/the. Antalet platser är begränsat. Lunch ingår inte men för den som vill avsluta med lunch i Gothia Science Park finns restaurangen Orangeriet i direkt anslutning till konferenslokalen. Parkeringsbiljett hämtas i Gothia Science Parks reception.

Vi behöver din anmälan senast onsdagen den 14 mars.

Gå till anmälan

Temadagen arrangeras i samarbete med Almi.
Almi_Logo_farg 01_RGB

 

Läs mer om finansieringsmöjligheter genom IDC


En aktivitet inom nätverket Industriell Dynamik

IDC West Sweden AB är del i nätverket Industriell Dynamik. ID-nätverket har fjorton medlemsorganisationer med expertis inom olika industriella områden. Nätverket är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland.

Syfte och mål med projektet – utvecklingskraft och innovation

Industriell Dynamik är ett regionalt nätverk inom Västra Götaland med syfte att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation. Projektet vill stärka förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft i existerande företag men också skapa ett närmande mellan regionens företag och den akademiska världen. Industriell Dynamik har som mål att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation.

Läs mer om ID-nätverket

Industriell Dynamik logotyp

Industriell Dynamik finansieras av Västra Götalandsregionen som arbetar aktivt med att samordna och finansiera projekt som stimulerar kompetensutveckling, innova­tionskraft och affärsmöjligheter för näringslivet i Västra Götaland. Allt i nära samverkan med universitet, högskolor, kommuner, organisationer, näringsliv samt statliga och internationella organ.

Västra götalandsregionen logotyp

Vill du veta mer om temadagen – finansiering?

Hör av dig till Arne om du vill veta mer.

Industriell utvecklare

0500-50 25 16

Arne Holmberg

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i augusti 2016. Med mig hit har jag erfarenheter från att ha jobbat som platsansvarig vid olika verksamheter sedan 1995, bland annat Arla Foods. Nu jobbar jag med företags- och produktionsanalyser vilket innebär att vi tillsammans med företagen ser över utvecklingsbehoven i produktionsflödet och i de stödjande flödena, med hänsyn tagna till både inre och yttre omständigheter.

Jag skulle kunna sammanfatta IDC och det vi gör här med orden ihärdig, nätverkande och att vi skapar insikt om de viktigaste behoven.

Det roligaste med mitt jobb är att jag har så mycket användning av alla mina tidigare erfarenheter och kan ta dem med mig ut bland företagen.

Boken ” Expedition till Kanchenjunga” av Michelle Paver tog jag med mig till fotograferingen för att den illustrerar mitt intresse för att läsa böcker på traditionellt vis. För mig är det också viktigt att det finns en känsla av äventyr i vardagen, med utmaningar som gör att jag måste sträva mot att ständigt utvecklas. Sist men inte minst ger boken exempel på känslan att varje enskild människa är liten, i jämförelse med till exempel ett väldigt berg, och det krävs en hög grad av planering, samarbete och uthållighet om man ska klara den uppsatta utmaningen och lyckas med att nå toppen.

 

 

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 16

Dela Via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen