Arrangeras av RISE, Chalmers och IUC Sverige i samarbete med IDC

Workshop

Teknikworkshop: Digitaliseringsmognad

Online

Torsdagen den 5 maj, kl 09:00-12:00

Anmäl här
Arrangeras av RISE, Chalmers och IUC Sverige i samarbete med IDC
Teknikworkshop: Digitaliseringsmognad
Online
Torsdagen den 5 maj, kl 09:00-12:00

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för att effektivt kunna samla in, hantera, och dela data, information, och kunskap. Att förstå den egna digitaliseringsmognaden är ett kraftfullt verktyg för att veta var man befinner sig och vart man är på väg i sin digitaliseringsresa.

Denna teknikworkshop går igenom den tyska modellen Industrie 4.0 Maturity Index, som används för att kartlägga digitaliseringsmognad. Ni får en fördjupad insikt i digitaliseringens möjligheter och förståelse för hur ökad digitaliseringsmognad ger nya förmågor att hantera information effektivt.

Tid: Torsdag 5 maj, kl. 09.00-12.00
Plats: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 2 maj 2022. Begränsat antal platser.

OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Boka din plats

För vem?

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till er som påbörjat en digitaliseringsresa, men vill få en bättre förståelse och överblick för era digitala förmågor. Under denna teknikworkshop använder vi Industrie 4.0 Maturity Index och deltagarna gör en självvärdering för att få en inblick och första analys av den egna digitaliseringsmognaden. Detta kan ligga till grund för en digitaliseringsstrategi för att kunna prioritera, starta, och driva aktiviteter som ökar digitaliseringen.

En bra start på ditt företags digitala resa

Marie Brehag von Haugwitz och Marie Hult, industriutvecklare på IDC och delprojektledare för Digiresan 2.0 medverkar i teknikworkshoppen.

— Det är viktigt att företagen börjar få förståelse för sin egen digitala mognad, för att kunna utvecklas till det företag de vill vara imorgon. Digitalisering driver utvecklingen framåt och mycket börjar med att förstå vart man som företag själv befinner sig på mognadstrappan. Den här teknikworkshoppen är en bra start för företagets digitala resa som kanske fortsätter i Digiresan 2.0, säger Marie och Marie.

Workshopledare

Dan Li, forskare och doktor i produktionssystem, vid Chalmers tekniska högskola. Martin Friis, Magnus Mörstam: Teknikföretagen, P2030. 

Öppna PDF för mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova