Utbildning

Inställd utbildning: Systematiskt Arbetsmiljöarbete

OBS! Utbildningen är inställd.

Måndagen 2 oktober & onsdagen 18 oktober

Inställd utbildning: Systematiskt Arbetsmiljöarbete
OBS! Utbildningen är inställd.
Måndagen 2 oktober & onsdagen 18 oktober

OBS! Utbildningen är inställd på grund av för lågt antal deltagare.


Utbildningen omfattar systematiskt arbetsmiljöarbete med fördjupning inom AFS 2015:4 och diskrimineringslagen och har ett tydligt fokus på organisationsutveckling. Det är en tvådagars utbildning som hålls 2 och 18 oktober.

Syfte – fördjupad kunskap och praktiska verktyg

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha fått fördjupade kunskaper inom området organisatorisk och social arbetsmiljö och ha fått verktyg att arbeta med detta på hemmaplan. Alla deltagare kommer att få intyg på utförd utbildning.

Innehåll – AFS 2015:4, lönekartläggning och diskrimineringslagen

Utbildningen kommer att innehålla både föreläsningar, praktiska moment och gruppreflektioner.

 • Grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Tydlig koppling till kraven i AFS 2015:4
 • Tydlig koppling till de nya direktiven i diskrimineringslagen
 • Lönekartläggning, hur den görs och vilken nivå som krävs
 • Vad man kan göra och måste göra – enligt lag
 • Praktiska övningar
Ida Lindgren, utbildare

Ida Lindgren, utbildare

Martin Freed, Utbildare

Martin Freed, Utbildare

Vi har i vår behovsinventering sett att många i våra delägarföretag efterfrågar möjlighet till fördjupning inom arbetsmiljöarbete. Leverantör av utbildningen är Effort Consulting AB.

Målgrupp

Personer med ledande position, HR eller skyddsombud i små eller medelstora tillverkande industriföretag.

Praktisk information
 • Datum: Måndagen den 2 oktober och onsdagen den 18 oktober
 • Tid: Heldagar, 9:00 – 16:00
 • Plats: Jula konferens & hotell, Skara
 • Kostnad delägare IDC: 2800 kr/person, exkl moms
 • Ingår: ​​​​​​​Fika och lunch samt kursmaterial ingår i kostnaden.
 • Övrigt: Meddela eventuella behov av specialkost, hörselteknisk utrustning eller andra önskemål i din anmälan under ”övrigt”.

Du kan avboka senast 14 dagar innan utbildningen startar.
Om din avbokning sker efter det behöver vi debitera full kostnad.

Sista anmälningsdag är 22 september. Antalet platser är begränsade.


IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova